Co když iTunes najdou na vašem počítači nekompatibilní software Bluetooth

Některý starší software Bluetooth není kompatibilní s iTunes pro Windows.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Pokud máte starší software Bluetooth, může se vám zobrazit upozornění, že iTunes na vašem počítači rozpoznaly nekompatibilní software a možná nepoběží správně. Dokud konfliktní software neodeberete, iTunes se neotevřou nebo nebudou fungovat správně.

Konfliktní software Bluetooth najděte a odeberte tímto postupem:

  1. Od Microsoftu si stáhněte aplikaci Autoruns pro Windows.
  2. Najděte na počítači komprimovaný soubor Autoruns.zip a rozbalte ho.
  3. Až si prohlédnete obsah archivu a přečtete si licenci, přetáhněte soubor Autoruns.exe na plochu.
  4. Spusťte Autoruns.exe.
  5. Klikněte na panel Logon (Přihlášení).
  6. V nabídce Options (Volby) zvolte Hide Microsoft Entries (Skrýt záznamy Microsoftu).
  7. Ve sloupci Image Path (Cesta k obrazu) najděte bttray.exe.
  8. Pokud software bttray.exe v počítači existuje, kontaktujte výrobce svého Bluetooth doplňku a zeptejte se, jestli je tento software pro váš počítač nezbytný. Pokud není nezbytný, nechte si poradit s jeho odebráním.
    Pokud je bttray.exe nezbytný, tak ve stejném umístění, jako se nachází soubor bttray.exe, najděte soubor BtITunesPlugin.exe a přejmenujte ho na Old_BtITunesPlugin.exe

Jestli potřebujete další pomoc, obraťte se na výrobce Bluetooth doplňku. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: