Pořízení EKG v aplikaci EKG na Apple Watch Series 4, Series 5 nebo Series 6

V aplikaci EKG si můžete udělat elektrokardiogram (EKG).

Co je EKG

Elektrokardiogram (označovaný taky jako EKG) je test, který zaznamenává načasování a intenzitu elektrických signálů doprovázejících srdeční stahy. Podle EKG se může lékař dozvědět cenné informace o vašem srdečním rytmu a hledat v něm nepravidelnosti.

Používání aplikace EKG

Aplikace EKG umí zaznamenávat váš tlukot srdce a srdeční rytmus pomocí elektrického snímače srdeční činnosti v Apple Watch Series 4, Series 5 nebo Series 6* a potom v tomto záznamu může hledat příznaky fibrilace síní, což je forma nepravidelného srdečního rytmu.

Aplikace EKG zapisuje elektrokardiogram, který znázorňuje elektrické impulzy doprovázející váš srdeční tep. Podle těchto impulzů vám aplikace EKG měří tep a kontroluje, jestli srdeční síně a komory tepou synchronně. Pokud jsou nesynchronní, může jít o příznak fibrilace síní.

Aplikace EKG je v současné době k dispozici jenom v určitých zemích a oblastech. Podívejte se, kde je aplikace EKG dostupná.

*Aplikace EKG není podporovaná na Apple Watch SE.

Co budete potřebovat

Instalace a nastavení aplikace EKG

Aplikace EKG  se instaluje nastavením funkce EKG v aplikaci Zdraví. Když aplikaci EKG smažete, můžete ji znova nainstalovat z App Storu přímo na Apple Watch, pokud jste dokončili nastavení funkce EKG. Aplikaci EKG nainstalujete takto:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví. 
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nevidíte výzvu k nastavení, klepněte na panel Prohlížení, pak na Srdce > Elektrokardiogramy (EKG) > Nastavení aplikace EKG. 
 3. Až dokončíte nastavení, otevřete aplikaci EKG  a pořiďte si záznam EKG.

Pokud na Apple Watch aplikaci stále nevidíte, můžete na hodinkách vyhledat EKG v App Storu a stáhnout si ji.

Aplikace EKG není k dispozici ve všech zemích a oblastech. Podívejte se, kde je aplikace EKG dostupná.


Pořízení EKG

EKG si můžete udělat kdykoli, třeba když cítíte příznaky jako zrychlený nebo vynechaný tep, když máte jiné obavy o zdraví svého srdce, nebo když se vám zobrazí oznámení o nepravidelném srdečním rytmu.

 1. Ujistěte se, že máte Apple Watch dobře utažené a máte je nasazené na zápěstí, které je nastavené v aplikaci Watch. Zkontrolovat to můžete tak, že otevřete aplikaci Watch, klepnete na panel Moje hodinky a přejdete do části Obecné > Orientace hodinek.
 2. Otevřete na Apple Watch aplikaci EKG .
 3. Položte ruce na stůl nebo do klína. 
 4. Podržte prst ruky, na které nemáte hodinky, na korunce Digital Crown. Během měření nemusíte korunku Digital Crown mačkat. 
 5. Počkejte. Měření trvá 30 vteřin. Až měření skončí, zobrazí se vám vyhodnocení. Potom můžete klepnout na Zadat příznaky a doplnit své příznaky.
 6. Klepnutím na Uložit uložte případné příznaky, a nakonec klepněte na Hotovo.

Jak rozumět výsledkům

Po úspěšném měření se vám v aplikaci EKG zobrazí jeden z následujících výsledků. Bez ohledu na výsledek platí, že pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, měli byste se poradit s lékařem.  

Sinusový rytmus

Sinusový rytmus znamená, že srdce tepe v pravidelném rytmu mezi 50 a 100 tepy za minutu. V takovém případě tlučou srdeční síně a komory synchronně. Naměřený sinusový rytmus se vztahuje jen na konkrétní měření a nemusí nutně znamenat, že vaše srdce tluče pravidelně vždy. Taky to neznamená, že jste zdraví. Pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, měli byste se poradit s lékařem.  

Fibrilace síní

Fibrilace síní znamená, že srdce tepe v nepravidelném rytmu mezi 50 a 120 tepy za minutu. Fibrilace síní je nejběžnější formou vážné arytmie neboli nepravidelného srdečního rytmu. Pokud si naměříte fibrilaci síní a nemáte ji ještě diagnostikovanou, měli byste se poradit s lékařem.

Pomalý nebo rychlý srdeční tep

Při srdečním tepu pod 50 tepů za minutu nebo nad 120 tepů za minutu nedokáže aplikace EKG správně měřit fibrilaci síní, a měření se proto považuje za nejednoznačné.  

Nejednoznačné

Nejednoznačný výsledek znamená, že se měření nedá klasifikovat. Stává se to z mnoha důvodů, například protože jste během měření neměli položené ruce na stole nebo jste měli Apple Watch příliš volné. Přečtěte si, jak měření zpřesnit.

Co když neustále měříte nejednoznačné výsledky

Pokud se vám neustále zobrazují nejednoznačné výsledky, i když už jste vyzkoušeli výše popsané kroky, může to být způsobeno těmito situacemi:

 • Váš srdeční tep se pohybuje mezi 100 a 120 tepy za minutu.
 • Máte kardiostimulátor nebo implantovatelný kardioverter-defibrilátor (ICD).
 • Měření může vykazovat příznaky jiných arytmií nebo srdečních poruch, které aplikace nedokáže rozeznat.
 • U malého počtu uživatelů se může kvůli určitým fyziologickým odlišnostem stát, že srdce nevytváří dostatečný signál na průkazné měření. 

Pokud potřebujete poradit, kontaktuje podporu Apple.

Zobrazení a sdílení informací o srdci

Vlnový průběh EKG, příslušná klasifikace a další poznamenané příznaky se ukládají do aplikace Zdraví na iPhonu. Lékaři je můžete ukázat i ve formátu PDF.

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na panel Prohlížení, pak na Srdce > Elektrokardiogram (EKG).
 3. Klepnutím na graf zobrazíte své výsledky EKG. 
 4. Klepněte na Export PDF pro lékaře. 
 5. Klepněte na tlačítko Sdílet  a PDF odešlete nebo vytiskněte.

Jak zpřesnit měření

 1. Během měření položte ruce na stůl nebo do klína. Zkuste se uvolnit a zbytečně se nehýbejte.
 2. Zkontrolujte, jestli nemáte Apple Watch moc na volno. Řemínek by měl být utažený a zadní strana Apple Watch se vám musí dotýkat zápěstí. 
 3. Přesvědčte se, že vaše zápěstí i Apple Watch jsou suché a čisté
 4. Ujistěte se, že máte Apple Watch nasazené na zápěstí, které je nastavené v aplikaci Watch. Zkontrolovat to můžete tak, že otevřete aplikaci Watch, klepnete na panel Moje hodinky a přejdete do části Obecné > Orientace hodinek.
 5. Abyste předešli elektrickému rušení, vzdalte se od veškeré elektroniky zapojené do zásuvky.

Malý počet uživatelů může mít určité fyziologické odlišnosti, kvůli kterým srdce nevytváří dostatečný signál na průkazné měření – například umístění srdce v hrudníku může měnit sílu elektrických signálů, a to může aplikaci EKG bránit v úspěšném měření.

Aplikace EKG funguje správně jen při suchém kontaktu. Pokud nemáte kůži a Apple Watch úplně suché, může to mít na fungování aplikace EKG vliv. Proto se před měřením ujistěte, že máte zápěstí i ruce úplně suché. Po plavání, sprchování, silném pocení nebo umytí rukou Apple Watch očistěte a osušte, abyste měli jistotu, že měření bude správné. Úplné vyschnutí Apple Watch může trvat až hodinu.

Co byste měli vědět

 • Aplikace EKG neumí rozpoznat infarkt. Pokud začnete pociťovat bolest na hrudi, tlak na prsou, úzkost nebo jiné příznaky, které podle vás můžou upozorňovat na infarkt, okamžitě si zavolejte záchranku.  
 • Aplikace EKG neumí rozpoznat krevní sraženiny ani mozkové příhody.
 • Aplikace EKG neumí rozpoznat jiné srdeční poruchy. K nim patří zvýšený krevní tlak, městnavé srdeční selhání, vysoký cholesterol a jiné formy srdeční arytmie.  
 • Pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, poraďte se s lékařem nebo vyhledejte okamžitou zdravotní pomoc.  

Jak aplikace EKG funguje

Aplikace EKG na Apple Watch Series 4, Series 5 nebo Series 6 vytváří elektrokardiogram podobný jednosvodovému EKG (svod I). U lékaře se obvykle dělá standardní 12svodové EKG. 12svodové EKG zaznamenává elektrické signály ze srdce z různých úhlů a vytváří dvanáct různých vlnových průběhů. Aplikace EKG na Apple Watch měří vlnový průběh podobný jednomu z těchto dvanácti průběhů. Jednosvodové EKG poskytuje informace o srdečním tepu a rytmu a umožňuje rozpoznání fibrilace síní. Pomocí jednosvodového EKG se ale nedají odhalit jiné poruchy a problémy, například infarkt. Lékaři pacientům často předepisují jednosvodové měřiče EKG na nošení doma nebo v nemocnici, protože pak má lékař lepší přehled o dlouhodobém srdečním tepu a rytmu. Aplikace EKG na Apple Watch Series 4, Series 5 nebo Series 6 vám umožňuje dělat si EKG podobné jednosvodovému EKG i bez lékařského předpisu.

Ve výzkumech, které srovnávaly aplikaci EKG na Apple Watch se standardním 12svodovým EKG pořízeným ve stejnou chvíli, se klasifikace srdečního rytmu a fibrilace síní podle aplikace EKG shodovala s klasifikací podle standardního 12svodového EKG.

Schopnost aplikace EKG přesně na záznamu EKG klasifikovat sinusový rytmus nebo fibrilaci síní byla testována v klinických zkouškách s přibližně 600 subjekty a na klasifikovatelných měřeních vykazovala přesnost 99,6 % při klasifikaci sinusového rytmu a 98,3 % při klasifikaci fibrilace síní.

Výsledky klinických zkoušek odrážejí používání v kontrolovaném prostředí. Používání aplikace EKG v každodenních podmínkách může vést k většímu počtu nejednoznačných a neklasifikovatelných měření.

Datum zveřejnění: