Pořízení EKG v aplikaci EKG na Apple Watch

V aplikaci EKG si můžete udělat elektrokardiogram (EKG).

Co je EKG

Elektrokardiogram (označovaný taky jako EKG) je test, který zaznamenává načasování a intenzitu elektrických signálů doprovázejících srdeční stahy. Podle EKG se může lékař dozvědět cenné informace o vašem srdečním rytmu a hledat v něm nepravidelnosti.

Používání aplikace EKG

Aplikace EKG umí zaznamenávat tlukot srdce a srdeční rytmus pomocí elektrického snímače srdeční činnosti na Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 nebo Ultra* a potom v tomto záznamu vyhledat příznaky fibrilace síní, což je forma srdeční arytmie.

Aplikace EKG zapisuje elektrokardiogram, který znázorňuje elektrické impulzy doprovázející váš srdeční tep. Podle těchto impulzů vám aplikace EKG měří tep a kontroluje, jestli srdeční síně a komory tepou synchronně. Pokud jsou nesynchronní, může jít o příznak fibrilace síní.

Co budete potřebovat

 

Instalace a nastavení aplikace EKG

Aplikace EKG  se instaluje nastavením funkce EKG v aplikaci Zdraví. Aplikaci EKG nainstalujete takto:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví. 
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nevidíte výzvu k nastavení, klepněte na panel Prohlížení, pak na Srdce > Elektrokardiogramy (EKG) > Nastavení aplikace EKG. 
 3. Až dokončíte nastavení, otevřete aplikaci EKG  a pořiďte si záznam EKG.

Pokud aplikaci na Apple Watch pořád nevidíte, otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na Srdce. V části EKG klepnutím na Instalovat nainstalujte aplikaci EKG.Pořízení EKG

EKG si můžete udělat kdykoli, třeba když cítíte příznaky jako zrychlený nebo vynechaný tep, když máte jiné obavy o zdraví svého srdce, nebo když se vám zobrazí oznámení o nepravidelném srdečním rytmu.

 1. Ujistěte se, že máte Apple Watch dobře utažené a máte je nasazené na zápěstí, které je nastavené v aplikaci Watch. Zkontrolovat to můžete tak, že otevřete aplikaci Watch, klepnete na panel Moje hodinky a přejdete do části Obecné > Orientace hodinek.
 2. Otevřete na Apple Watch aplikaci EKG .
 3. Položte ruce na stůl nebo do klína. 
 4. Podržte prst ruky, na které nemáte hodinky, na korunce Digital Crown. Během měření nemusíte korunku Digital Crown mačkat. 
 5. Počkejte. Měření trvá 30 vteřin. Až měření skončí, zobrazí se vám vyhodnocení. Potom můžete klepnout na Zadat příznaky a doplnit své příznaky.
 6. Klepnutím na Uložit uložte případné příznaky, a nakonec klepněte na Hotovo.

Jak rozumět výsledkům

Po úspěšném měření se vám v aplikaci EKG zobrazí jeden z následujících typů výsledků. Bez ohledu na výsledek platí, že pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, měli byste se poradit s lékařem.  

Sinusový rytmus

Sinusový rytmus znamená, že srdce tepe v pravidelném rytmu mezi 50 a 100 tepy za minutu. V takovém případě tlučou srdeční síně a komory synchronně. Naměřený sinusový rytmus se vztahuje jen na konkrétní měření a nemusí nutně znamenat, že vaše srdce tluče pravidelně vždy. Taky to neznamená, že jste zdraví. Pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, měli byste se poradit s lékařem.  

Fibrilace síní

Fibrilace síní znamená, že srdce tepe v nepravidelném rytmu. Fibrilace síní je nejběžnější formou vážné arytmie neboli nepravidelného srdečního rytmu. Pokud si naměříte fibrilaci síní a nemáte ji ještě diagnostikovanou, měli byste se poradit s lékařem. Aplikace EKG verze 1 dokáže zjistit fibrilaci síní mezi 50 a 120 tepy za minutu. Aplikace EKG verze 2 dokáže zjistit fibrilaci síní mezi 50 a 150 tepy za minutu.

Přečtěte si víc o kompatibilitě verzí aplikace EKG a zjistěte, kterou verzi používáte.

Pomalá nebo rychlá tepová frekvence

Tepová frekvence pod 50 nebo nad 120 tepů za minutu znemožňuje aplikaci EKG verze 1 správně rozpoznat fibrilaci síní. U aplikace EKG verze 2 znemožňuje správné rozpoznání fibrilace síní tepová frekvence pod 50 nebo nad 150 tepů za minutu.

 • Srdeční tep může být zpomalený kvůli některým lékům, nebo když srdce nevede elektrické signály správně. Snížený tep můžou mít i často trénující sportovci.
 • Rychlý srdeční tep může být způsobený cvičením, stresem, nervozitou, alkoholem, dehydratací, infekcí, fibrilací síní nebo jinou formu arytmie.

Nejednoznačné

Nejednoznačný výsledek znamená, že se měření nedá klasifikovat. Příčinou může být některá z následujících situací:

 • Při použití aplikace EKG verze 1 je tepová frekvence vašeho srdce mezi 100 a 120 tepy za minutu a nejste ve stavu fibrilace síní. Aplikace EKG verze 2 byla testována v klinické studii s přibližně 546 subjekty a dosáhla u klasifikovatelných výsledků při klasifikaci sinusového rytmu specificity 99,3 % a při klasifikaci fibrilace síní senzitivitu 98,5 %.
 • Máte kardiostimulátor nebo implantovatelný kardioverter-defibrilátor (ICD).
 • Měření může vykazovat příznaky jiných arytmií nebo srdečních poruch, které aplikace nedokáže rozeznat.
 • U malého počtu uživatelů se může kvůli určitým fyziologickým odlišnostem stát, že srdce nevytváří dostatečný signál na průkazné měření. 

S aplikací EKG verze 1 můžete získat nejednoznačný výsledek, pokud při měření nemáte ruce v klidu na stole nebo když nosíte Apple Watch příliš volně. Přečtěte si, jak dosáhnout nejlepších výsledků.

Nízká kvalita záznamu

Tato klasifikace se týká pouze aplikace EKG verze 2. Nízká kvalita záznamu znamená, že výsledek nelze klasifikovat. Pokud se vám zobrazí upozornění na nízkou kvalitu záznamu, zkuste ji vylepšit následujícími kroky.

 • Během měření položte ruce na stůl nebo do klína. Zkuste se uvolnit a zbytečně se nehýbejte.
 • Zkontrolujte, jestli nemáte Apple Watch moc na volno. Řemínek by měl být utažený a zadní strana Apple Watch se musí dotýkat zápěstí.
 • Přesvědčte se, že vaše zápěstí i Apple Watch jsou suché a čisté. Voda a pot mohou způsobit chyby měření.
 • Ujistěte se, že máte Apple Watch na zápěstí, které jste zvolili v Nastaveních.
 • Abyste předešli elektrickému rušení, vzdalte se od veškeré elektroniky zapojené do zásuvky.

Pokud potřebujete poradit, kontaktuje podporu Apple.

 

Zobrazení a sdílení informací o srdci

Vlnový průběh EKG, příslušná klasifikace a další poznamenané příznaky se ukládají do aplikace Zdraví na iPhonu. Lékaři je můžete ukázat i ve formátu PDF.

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na panel Prohlížení, pak na Srdce > Elektrokardiogram (EKG).
 3. Klepnutím na graf zobrazíte své výsledky EKG. 
 4. Klepněte na Export PDF pro lékaře. 
 5. Klepněte na tlačítko Sdílet  a PDF odešlete nebo vytiskněte.

Jak zpřesnit měření

 1. Během měření položte ruce na stůl nebo do klína. Zkuste se uvolnit a zbytečně se nehýbejte.
 2. Zkontrolujte, jestli nemáte Apple Watch moc na volno. Řemínek by měl být utažený a zadní strana Apple Watch se vám musí dotýkat zápěstí. 
 3. Přesvědčte se, že vaše zápěstí i Apple Watch jsou suché a čisté
 4. Ujistěte se, že máte Apple Watch nasazené na zápěstí, které je nastavené v aplikaci Watch. Zkontrolovat to můžete tak, že otevřete aplikaci Watch, klepnete na panel Moje hodinky a přejdete do části Obecné > Orientace hodinek.
 5. Abyste předešli elektrickému rušení, vzdalte se od veškeré elektroniky zapojené do zásuvky.

Malý počet uživatelů může mít určité fyziologické odlišnosti, kvůli kterým srdce nevytváří dostatečný signál na průkazné měření – například umístění srdce v hrudníku může měnit sílu elektrických signálů, a to může aplikaci EKG bránit v úspěšném měření.

Aplikace EKG funguje správně jen při suchém kontaktu. Pokud nemáte kůži a Apple Watch úplně suché, může to mít na fungování aplikace EKG vliv. Proto se před měřením ujistěte, že máte zápěstí i ruce úplně suché. Po plavání, sprchování, silném pocení nebo umytí rukou Apple Watch očistěte a osušte, abyste měli jistotu, že měření bude správné. Úplné vysušení Apple Watch může trvat hodinu i déle.

Co byste měli vědět

 • Aplikace EKG neumí rozpoznat infarkt. Pokud začnete pociťovat bolest na hrudi, tlak na prsou, úzkost nebo jiné příznaky, které podle vás můžou upozorňovat na infarkt, okamžitě zavolejte záchrannou službu.  
 • Aplikace EKG neumí rozpoznat krevní sraženiny ani mozkové příhody.
 • Aplikace EKG neumí rozpoznat jiné srdeční poruchy. K nim patří zvýšený krevní tlak, městnavé srdeční selhání, vysoký cholesterol a jiné formy srdeční arytmie.  
 • Pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, poraďte se s lékařem nebo vyhledejte okamžitou zdravotní pomoc.  

Jak aplikace EKG funguje

Aplikace EKG na Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 nebo Ultra vytváří elektrokardiogram podobný jednosvodovému EKG (nebo svodu I). U lékaře se obvykle dělá standardní 12svodové EKG. 12svodové EKG zaznamenává elektrické signály ze srdce z různých úhlů a vytváří dvanáct různých vlnových průběhů. Aplikace EKG na Apple Watch měří vlnový průběh podobný jednomu z těchto dvanácti průběhů. Jednosvodové EKG poskytuje informace o srdečním tepu a rytmu a umožňuje rozpoznání fibrilace síní. Pomocí jednosvodového EKG se ale nedají odhalit jiné poruchy a problémy, například infarkt. Lékaři pacientům často předepisují jednosvodové měřiče EKG na nošení doma nebo v nemocnici, protože pak má lékař lepší přehled o dlouhodobém srdečním tepu a rytmu. Aplikace EKG na Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 nebo Series 7 umožňuje pořídit si EKG podobné jednosvodovému EKG i bez lékařského předpisu.

Ve výzkumech, které srovnávaly aplikaci EKG na Apple Watch se standardním 12svodovým EKG pořízeným ve stejnou chvíli, se klasifikace srdečního rytmu a fibrilace síní podle aplikace EKG shodovala s klasifikací podle standardního 12svodového EKG.

Schopnost aplikace EKG přesně na záznamu EKG klasifikovat sinusový rytmus nebo fibrilaci síní byla testována v klinických zkouškách s přibližně 600 subjekty a na klasifikovatelných měřeních vykazovala přesnost 99,6 % při klasifikaci sinusového rytmu a 98,3 % při klasifikaci fibrilace síní.

Výsledky klinických zkoušek odrážejí používání v kontrolovaném prostředí. Používání aplikace EKG v každodenních podmínkách může vést k většímu počtu nejednoznačných a neklasifikovatelných měření.

* Aplikace ECG není podporována na Apple Watch SE nebo funkcí Nastavení rodiny.

Datum zveřejnění: