Vytváření scén a automatizací pomocí aplikace Domácnost

Přečtěte si, jak automaticky zhasnout všechna světla při odchodu, rozsvítit je při detekci pohybu nebo jak spustit scénu, když odemknete vchodové dveře. V aplikaci Domácnost můžete automatizovat příslušenství a scény, jak a kdy potřebujete.

HomePod a Apple TV nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Vytvoření scény

Díky scénám můžete kontrolovat více příslušenství současně. Vytvořte třeba scénu nazvanou „Dobrou noc“, která zhasne všechna světla a zamkne přední dveře – všechno najednou. Nebo vytvořte scénu „Dobré ráno", která na HomePodu, Apple TV nebo na reproduktoru s podporou AirPlay 2 začne přehrávat váš oblíbený playlist. Následujícím postupem vytvoříte scénu na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.

 1. V aplikaci Domácnost klepněte nebo klikněte na Přidat  a zvolte Přidat scénu.
 2. Vyberte některou z navržených scén. Nebo vytvořte vlastní scénu a začněte tím, že ji pojmenujete.
 3. Klepněte nebo klikněte na Přidat příslušenství.
 4. Vyberte příslušenství, které chcete přidat, a klepněte nebo klikněte na Hotovo.
 5. Chcete-li na iOS nebo iPadOS zařízení upravit nastavení příslušenství, stiskněte a podržte ho. Na Macu na něj dvakrát klikněte. Chcete-li si scénu vyzkoušet, klepněte nebo klikněte na volbu Otestovat scénu. Když zapnete volbu Přidat do oblíbených, bude scéna dostupná v Ovládacím centru, na panelu Domácnost a na Apple Watch.
 6. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

Scénu aktivujete klepnutím nebo kliknutím. Nebo požádejte Siri. Pokud máte nastavené domácí centrum, můžete také scénu automatizovat.

Pokud chcete do scény přidat příslušenství nebo ho naopak odebrat, na iOS nebo iPadOS zařízení scénu stiskněte a podržte a pak klepněte na Nastavení. Na Macu na scénu dvakrát klikněte a potom klikněte na Nastavení.

Vytvoření automatizace

Automatizace můžou zapínat příslušenství nebo aktivovat scénu na základě denní doby, vaší polohy, aktivace čidel a dalších událostí. Vytvořte třeba automatizaci, která spustí scénu „Jsem tady“, když někdo z rodiny přijde domů. Nebo nechte rozsvítit všechna světla v místnosti, když pohybové čidlo detekuje pohyb. Následujícím postupem vytvoříte automatizaci na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.

Vytvoření automatizace založené na akci příslušenství

Když se příslušenství zapne, vypne nebo něco detekuje, můžete na to navázat další příslušenství a scény.

 1. V aplikaci Domácnost přejděte na panel Automatizace a klepněte nebo klikněte na Přidat .
 2. Pokud chcete automatizaci spustit při zapnutí nebo vypnutí konkrétního příslušenství, zvolte Změna stavu příslušenství. Nebo zvolte Čidlo něco detekovalo.
 3. Vyberte příslušenství, které má automatizaci spustit, a klepněte nebo klikněte na Další.
 4. Zvolte akci, která automatizaci spustí (například zapnutí nebo otevření), a klepněte nebo klikněte na Další.
 5. Vyberte příslušenství a scény, které na akci budou reagovat, a klikněte na Další.
 6. Chcete-li upravit příslušenství na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, stiskněte a podržte ho. Na Macu na příslušenství dvakrát klikněte. 
 7. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

Chcete být upozorněni, když příslušenství něco detekuje? Přečtěte si, jak nastavit oznámení pro příslušenství HomeKit.

Vytvoření automatizace založené na tom, kdo je doma

Příslušenství a scény můžete automatizovat tak, aby se zapínaly nebo vypínaly, když vy nebo sdílený uživatel přijdete domů nebo odejdete z domova.

Pokud chcete vytvořit automatizaci aktivovanou změnou polohy, musíte mít vy a další osoby, které jste pozvali k ovládání domácnosti, na svém primárním iOS nebo iPadOS zařízení1 sloužícím k ovládání domácnosti zapnutou funkci Sdílet moji polohu. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Sdílet moji polohu, klepněte na Zdroj sdílení a přesvědčte se, že je vybraná volba „Toto zařízení“.

 1. V aplikaci Domácnost přejděte na panel Automatizace a klepněte nebo klikněte na Přidat .
 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde. Chcete-li vybrat konkrétní osobu, které má automatizaci spustit, a klepněte nebo klikněte na Informace . Pro automatizaci můžete taky zvolit polohu2 a čas.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a klepněte na Další.
 4. Chcete-li na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch upravit příslušenství, stiskněte a podržte ho. Na Macu na příslušenství dvakrát klikněte. 
 5. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

1. Pomocí Macu se nedají aktivovat automatizace založené na poloze.

2. Když vyberete jiné místo než domov, budete automatizaci moct aktivovat jenom vy, zatímco ostatní uživatelé, které jste pozvali k ovládání domácnosti, budou z automatizace odebráni.

Automatizace příslušenství v určitém čase

Můžete vytvořit automatizaci, která se spustí v určitou dobu nebo v určité dny podle toho, kdo je doma. 

 1. V aplikaci Domácnost přejděte na panel Automatizace a klepněte nebo klikněte na Přidat .
 2. Zvolte Nastane určitá denní doba a pak zvolte čas a den. Klepnutím nebo kliknutím na Lidé necháte automatizaci proběhnout v určitý čas, když je někdo doma. Klepněte nebo klikněte na Další. 
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a klepněte na Další.
 4. Chcete-li na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch upravit příslušenství, stiskněte a podržte ho. Na Macu na příslušenství dvakrát klikněte. 
 5. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

Vypnutí nebo smazání automatizace

Zapnutí nebo vypnutí automatizace:

 1. Na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu otevřete aplikaci Domácnost a přejděte na panel Automatizace.
 2. Klepněte nebo klikněte na požadovanou automatizaci.
 3. Zapněte nebo vypněte volbu Zapnout automatizaci.

Po klepnutí nebo kliknutí na Vypnout vyberte dobu, po které se má automatizovaný doplněk vypnout. Když například vytvoříte automatizaci, která při vašem příchodu domů rozsvítí světla, můžete světla třeba po hodině nechat zase zhasnout.

Automatizaci smažete tak, že na ni klepnete nebo kliknete, sjedete dolů a klepnete nebo kliknete na Smazat automatizaci. Na iOS nebo iPadOS zařízení taky můžete přes automatizaci přejet doleva prstem a klepnout na Smazat.

Datum zveřejnění: