Vytváření automatizací domácnosti v aplikaci Domácnost

Automaticky zhasněte všechna světla při odchodu, rozsviťte je při detekci pohybu nebo spusťte scénu, když odemknete vchodové dveře. V aplikaci Domácnost můžete automatizovat příslušenství a scény, jak a kdy potřebujete.

Aplikace Domácnost umožňuje snadné vytváření vlastních automatizací domácnosti. Můžete aktivovat nějaké příslušenství nebo scénu podle denní doby, vaší polohy, když něco detekuje čidlo a dalších hledisek. Jednoduše si nastavte HomePod, Apple TV nebo iPad jako domácí centrum a můžete v klidu odpočívat a nechat svou domácnost, aby se řídila sama.*

*HomePod a Apple TV nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Vytvoření automatizace založené na akci příslušenství

Při zapnutí nebo vypnutí příslušenství, nebo když příslušenství něco detekuje, můžete automatizovat ostatní příslušenství a scény, aby vhodně zareagovaly a provedly příslušné akce.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete aplikaci Domácnost, klepněte na panel Automatizace a klepněte na Vytvořit novou automatizaci nebo na Přidat.
 2. Pokud chcete spustit automatizaci, když se zapne nebo vypne nějaké příslušenství, klepněte na Změna stavu příslušenství. Nebo klepněte na Čidlo něco detekovalo.
 3. Vyberte příslušenství, které automatizaci spustí, a klepněte na Další.
 4. Zvolte akci, která se automatizaci spustí, například při zapnutí nebo otevření, a klepněte na Další.
 5. Vyberte příslušenství a scény, které na akci budou reagovat, a klepněte na Další.
 6. Pokud příslušenství chcete nastavit, stiskněte a podržte ho.
 7. Klepněte na Hotovo.

Na Macu

 1. V aplikaci Domácnost klikněte v pravém horním rohu na a pak klikněte na Přidat automatizaci.
 2. Pokud chcete spustit automatizaci, když se zapne nebo vypne nějaké příslušenství, zvolte Změna stavu příslušenství. Nebo zvolte Čidlo něco detekovalo.
 3. Vyberte příslušenství, které automatizaci spustí, a klikněte na Další.
 4. Zvolte akci, která automatizaci spustí, například při zapnutí nebo otevření, a klepněte na Další.
 5. Vyberte příslušenství a scény, které na akci budou reagovat, a klikněte na Další.
 6. Pokud chcete nějaké příslušenství nastavit, dvakrát na něj klikněte.
 7. Klikněte na Hotovo.

Chcete být upozorněni, když příslušenství něco detekuje? Přečtěte si, jak nastavit oznámení pro příslušenství HomeKitu.

Vytvoření automatizace založené na tom, kdo je doma

Příslušenství a scény můžete automatizovat tak, aby se zapínaly nebo vypínaly, když vy nebo sdílený uživatel přijdete domů nebo odejdete z domova.

Pokud chcete vytvořit automatizaci aktivovanou změnou polohy, vy a další osoby, které jste pozvali k ovládání vaší domácnosti, musíte mít v primárním iOS zařízení1 sloužícím k ovládání vaší domácnosti zapnutou funkci Sdílet moji polohu. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Sdílet moji polohu, klepněte na Zdroj sdílení a přesvědčte se, že je vybrána možnost „Toto zařízení“.

Pak na svém iOS zařízení nebo Macu otevřete aplikaci Domácnost a proveďte následující postup.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Klepněte na panel Automatizace a pak klepněte na Přidat
 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde. Pokud chcete zvolit konkrétního uživatele, který automatizaci spustí, klepněte na Informace. Pro automatizaci taky můžete zvolit polohu2 a čas.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a klepněte na Další.
 4. Pokud příslušenství chcete nastavit, stiskněte a podržte ho.
 5. Klepněte na Hotovo.

Na Macu

 1. Klikněte v pravém horním rohu na Přidat a pak klikněte na Přidat automatizaci.
 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde. Pokud chcete zvolit konkrétního uživatele, který automatizaci spustí, klikněte na Informace. Pro automatizaci taky můžete zvolit polohu2 a čas.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a pak klikněte na Další.
 4. Pokud chcete nějaké příslušenství nastavit, dvakrát na něj klikněte. 
 5. Klikněte na Hotovo.
 1. Mac nejde použít ke spuštění automatizace založené na poloze.
 2. Když vyberete jiné místo než domov, budete automatizaci moct aktivovat jenom vy, zatímco ostatní uživatelé, které jste pozvali k ovládání domácnosti, budou z této automatizace odebráni.

Automatizace příslušenství v určitém čase

Můžete vytvořit automatizaci, která se spustí v určitou dobu nebo v určité dny a podle toho, kdo je doma. Otevřete na svém iOS zařízení nebo Macu aplikaci Domácnost a proveďte následující postup.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Na panelu Automatizace klepněte na Přidat
 2. Klepněte na Nastane určitá denní doba a zvolte čas a den. Klepnutím na Lidé nechte automatizaci proběhnout v určitý čas, když je někdo doma.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a klepněte na Další.
 4. Pokud příslušenství chcete nastavit, stiskněte a podržte ho.
 5. Klepněte na Hotovo.

Na Macu

 1. Klikněte v pravém horním rohu na Přidat a pak klikněte na Přidat automatizaci.
 2. Zvolte Nastane určitá denní doba a pak zvolte čas a den. Kliknutím na Lidé nechte automatizaci proběhnout v určitý čas, když je někdo doma.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a pak klikněte na Další.
 4. Pokud chcete nějaké příslušenství nastavit, dvakrát na něj klikněte. 
 5. Klikněte na Hotovo.

Vypnutí nebo smazání automatizace

Zapnutí nebo vypnutí automatizace:

 1. Otevřete na svém iOS zařízení nebo Macu aplikaci Domácnost a přejděte na panel Automatizace.
 2. Klepněte nebo klikněte na požadovanou automatizaci.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Zapnout automatizaci.

Klepnutím na Vypnout zvolte dobu, za kterou se má příslušenství v automatizaci vypnout. Pokud například vytvoříte automatizaci, která při vašem příchodu domů rozsvítí světla, můžete tato světla za hodinu nechat zhasnout.

Automatizaci smažete tak, že na ni klepnete nebo kliknete, přejdete dolů a klepnete nebo kliknete na Smazat automatizaci. Na iOS zařízení taky můžete přes automatizaci přejet doleva prstem a klepnout na Smazat.

Datum zveřejnění: