Automatizace domácnosti v aplikaci Domácnost

Přečtěte si, jak automaticky zhasnout všechna světla při odchodu, rozsvítit je při detekci pohybu nebo spustit scénu, když odemknete vchodové dveře. V aplikaci Domácnost můžete automatizovat doplňky a scény, jak a kdy potřebujete.

V aplikaci Domácnost můžete snadno automatizovat své domácí doplňky a spotřebiče. Doplňky nebo scény můžete aktivovat podle denní doby, vaší polohy, podle toho, co různá čidla detekují, a dalších faktorů. Jednoduše si nastavte HomePod, Apple TV nebo iPad jako domácí centrum a pak už si můžete udělat pohodlí a nechat domácnost, aby se řídila sama.*

Co budete potřebovat

*HomePod a Apple TV nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Vytvoření automatizace založené na akci příslušenství

Když se nějaký doplněk zapne, vypne nebo něco detekuje, můžete automatizovat ostatní doplňky a scény, aby vhodně zareagovaly a provedly určené akce.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete aplikaci Domácnost, klepněte na panel Automatizace a klepněte na Vytvořit novou automatizaci nebo na Přidat.
 2. Pokud chcete automatizaci spustit při zapnutí nebo vypnutí konkrétního doplňku, klepněte na Změna stavu příslušenství. Nebo klepněte na Čidlo něco detekovalo.
 3. Vyberte doplněk, který automatizaci spustí, a klepněte na Další.
 4. Zvolte akci, která automatizaci spustí (například zapnutí nebo otevření), a klepněte na Další.
 5. Vyberte doplňky a scény, které na akci budou reagovat, a klepněte na Další.
 6. Pokud chcete změnit nastavení doplňku, podržte na něm prst.
 7. Klepněte na Hotovo.

Na Macu

 1. V aplikaci Domácnost klikněte v pravém horním rohu na  a pak na Přidat automatizaci.
 2. Pokud chcete automatizaci spustit při zapnutí nebo vypnutí konkrétního doplňku, zvolte Změna stavu příslušenství. Nebo zvolte Čidlo něco detekovalo.
 3. Vyberte doplněk, který automatizaci spustí, a klikněte na Další.
 4. Zvolte akci, která automatizaci spustí (například zapnutí nebo otevření), a klikněte na Další.
 5. Vyberte doplňky a scény, které na akci budou reagovat, a klikněte na Další.
 6. Pokud chcete změnit nastavení doplňku, dvakrát na něj klikněte.
 7. Klikněte na Hotovo.

Chcete dostat upozornění, když doplněk něco detekuje? Přečtěte si, jak nastavit oznámení o doplňcích HomeKitu.

Vytvoření automatizace založené na tom, kdo je doma

Doplňky a scény můžete automatizovat tak, aby se zapínaly nebo vypínaly, když vy nebo sdílený uživatel přijdete domů nebo odejdete z domova.

Pokud chcete vytvořit automatizaci aktivovanou změnou polohy, musíte mít vy a další osoby, které jste pozvali k ovládání domácnosti, na svém primárním iOS zařízení1 sloužícím k ovládání domácnosti zapnutou funkci Sdílet moji polohu. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Sdílet moji polohu, klepněte na Zdroj sdílení a přesvědčte se, že je vybraná volba „Toto zařízení“.

Pak na iOS zařízení nebo Macu otevřete aplikaci Domácnost a proveďte následující postup.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Klepněte na panel Automatizace a pak klepněte na Přidat
 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde. Pokud chcete zvolit konkrétního uživatele, který automatizaci spustí, klepněte na . Automatizaci taky můžete nastavit podle polohy2 a času.
 3. Vyberte scény a doplňky, které chcete automatizovat, a klepněte na Další.
 4. Pokud chcete změnit nastavení doplňku, podržte na něm prst.
 5. Klepněte na Hotovo.

Na Macu

 1. Klikněte v pravém horním rohu na Přidat a pak klikněte na Přidat automatizaci.
 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde. Pokud chcete zvolit konkrétního uživatele, který automatizaci spustí, klikněte na . Automatizaci taky můžete nastavit podle polohy2 a času.
 3. Vyberte scény a doplňky, které chcete automatizovat, a pak klikněte na Další.
 4. Pokud chcete změnit nastavení doplňku, dvakrát na něj klikněte. 
 5. Klikněte na Hotovo.
 1. Pomocí Macu se nedají aktivovat automatizace založené na poloze.
 2. Když vyberete jiné místo než domov, budete automatizaci moct aktivovat jenom vy, zatímco ostatní uživatelé, které jste pozvali k ovládání domácnosti, budou z automatizace odebráni.

Automatizace doplňků v určitém čase

Můžete vytvořit automatizaci, která se spustí v určitou dobu nebo v určité dny podle toho, kdo je doma. Na iOS zařízení nebo Macu otevřete aplikaci Domácnost a proveďte následující postup.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Na panelu Automatizace klepněte na Přidat
 2. Klepněte na Nastane určitá denní doba a zvolte čas a den. Klepnutím na Lidé necháte automatizaci proběhnout v určitý čas, když je někdo doma.
 3. Vyberte scény a doplňky, které chcete automatizovat, a klepněte na Další.
 4. Pokud chcete změnit nastavení doplňku, podržte na něm prst.
 5. Klepněte na Hotovo.

Na Macu

 1. V pravém horním rohu klikněte na Přidat a pak na Přidat automatizaci.
 2. Zvolte Nastane určitá denní doba a pak zvolte čas a den. Kliknutím na Lidé necháte automatizaci proběhnout v určitý čas, když je někdo doma.
 3. Vyberte scény a doplňky, které chcete automatizovat, a pak klikněte na Další.
 4. Pokud chcete změnit nastavení doplňku, dvakrát na něj klikněte. 
 5. Klikněte na Hotovo.

Vypnutí nebo smazání automatizace

Zapnutí nebo vypnutí automatizace:

 1. Na iOS zařízení nebo Macu otevřete aplikaci Domácnost a přejděte na panel Automatizace.
 2. Klepněte nebo klikněte na požadovanou automatizaci.
 3. Zapněte nebo vypněte volbu Zapnout automatizaci.

Po klepnutí na Vypnout vyberte dobu, po které se má automatizovaný doplněk vypnout. Když například vytvoříte automatizaci, která při vašem příchodu domů rozsvítí světla, můžete světla třeba po hodině nechat zase zhasnout.

Automatizaci smažete tak, že na ni klepnete nebo kliknete, sjedete dolů a klepnete nebo kliknete na Smazat automatizaci. Na iOS zařízení taky můžete přes automatizaci přejet doleva prstem a klepnout na Smazat.

Datum zveřejnění: