Oznámení o srdečním tepu na Apple Watch

V aplikaci Srdeční tep na Apple Watch si můžete zapnout oznámení o příliš vysoké nebo nízké tepové frekvenci a o nepravidelném srdečním rytmu.

Oznámení o rychlém a pomalém srdečním tepu

Pokud se váš tep drží nad nebo pod určeným počtem úderů za minutu (BPM), přestože se už víc než 10 minut nehýbete, Apple Watch vás na to můžou upozornit. Tato oznámení jsou k dispozici jenom na Apple Watch Series 1 nebo novějších.

Oznámení o srdečním tepu si můžete zapnout při prvním spuštění aplikace Srdeční tep na Apple Watch nebo kdykoli jindy na iPhonu:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Srdce.
 3. Klepněte na Rychlý srdeční tep a vyberte BPM. 
 4. Klepněte na Pomalý srdeční tep a vyberte BPM.

Na stránkách organizace American Heart Association si můžete přečíst, jaké můžou být příčiny vysokého srdečního tepu a nízkého srdečního tepu.

Oznámení o nepravidelném rytmu

Apple Watch průběžně kontrolují vaši tepovou frekvenci a zjišťují, jestli nemáte nepravidelný rytmus, který může být příznakem fibrilace síní. Oznámení o nepravidelném rytmu jsou v současné době k dispozici jen v některých zemích a oblastech. Podívejte se, kde všude jsou oznámení o nepravidelném rytmu k dispozici.

Co je fibrilace síní

Fibrilace síní je typ nepravidelného srdečního rytmu (arytmie). K fibrilaci síní dochází, když srdce tluče nepravidelně. Je to běžný typ arytmie, kdy horní komory srdce tepou nesynchronně s dolními komorami. 

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí trpí fibrilací síní přibližně 2 % lidí pod 65 let a 9 % lidí nad 65 let. Nepravidelnosti v srdečním rytmu jsou s postupujícím věkem častější. Někteří lidé s fibrilací síní nemají žádné příznaky. Jiní mají příznaky jako zrychlenou tepovou frekvenci, palpitaci, únavu nebo dýchavičnost.

Fibrilace může být dočasná i trvalá a lidé, kteří ji mají, často vedou dlouhé a aktivní životy. Epizodám fibrilace síní se dá předcházet pravidelnou fyzickou aktivitou, zdravou stravou vhodnou pro srdce, udržováním nízké váhy a léčením dalších chorob, které by mohly fibrilaci zhoršit. Neléčená fibrilace může vést k selhání srdce nebo krevním sraženinám, které můžou způsobit infarkt. Fibrilaci je možné regulovat pomocí lékařské péče a léků. Včasná diagnóza a léčba můžou předejít komplikacím.

Víc o fibrilaci síní na webu organizace American Heart Association.

Jak oznámení o nepravidelném rytmu fungují

Apple Watch příležitostně kontrolují vaši tepovou frekvenci a zjišťují, jestli nemáte nepravidelný rytmus, který může být příznakem fibrilace síní. K měření dochází, když se nehýbete, aby byly výsledky přesnější. V závislosti na tom, jak jste aktivní, se může počet měření a intervaly mezi měřeními každý den lišit.

Co potřebujete k zapnutí oznámení o nepravidelném rytmu

Zapnutí oznámení o nepravidelném rytmu

 1. Zkontrolujte, jestli máte aktualizovaný software iPhonu i Apple Watch.
 2. Na iPhonu otevřete aplikaci Zdraví.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se vám pokyny k nastavení nezobrazí, klepněte na panel Prohlížení a přejděte do Srdce > Oznámení nepravidelného rytmu. 
 4. Po zapnutí můžete oznámení o nepravidelném rytmu zapnout nebo vypnout v aplikaci Watch na iPhonu: Otevřete aplikaci Watch, klepněte na panel Moje hodinky a přejděte do Srdce > Nepravidelný rytmus.

Co dělat, když se vám zobrazí upozornění

Když se vám zobrazí upozornění, znamená to, že Apple Watch odhalily nepravidelný rytmus připomínající fibrilaci síní a potvrdily ho několika měřeními.

Pokud vám ještě lékař fibrilaci nediagnostikoval, měli byste ho navštívit.

Co byste měli vědět

 • Apple Watch nedokážou rozpoznat infarkt. Pokud začnete pociťovat bolest v hrudi, tlak na prsou, úzkost nebo jiné příznaky, které podle vás můžou upozorňovat na infarkt, okamžitě si zavolejte záchranku.  
 • Apple Watch nehledají fibrilaci síní neustále. Nedokážou tedy rozpoznat všechny epizody fibrilace a může se stát, že ani pacientům s fibrilací se nezobrazí oznámení.
 • Pokud se necítíte dobře, měli byste si promluvit s lékařem, i když se vám oznámení nezobrazilo. Příznaky jako zběsilý nebo kolísající tep, bušení srdce, závratě nebo mdloba můžou upozorňovat na vážný srdeční problém.  
 • Neměňte léky bez konzultace s lékařem.
 • V některých případech může oznámení značit jinou formu nepravidelného srdečního rytmu než fibrilaci síní.

Datum zveřejnění: