Používání aplikace Měření na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak pomocí aplikace Měření a fotoaparátu iPhonu, iPadu nebo iPodu touch měřit rozměry fyzických objektů. A taky jak jednodušeji měřit lidi a objekty pomocí LiDAR skeneru na 12,9palcovém iPadu Pro (4. generace) a 11. palcovém iPadu Pro (2. generace).

Aplikace Měření vám pomocí technologie rozšířené reality (AR) udělá ze zařízení měřicí pásmo. Můžete s ní měřit velikost objektů, automaticky rozpoznávat rozměry obdélníkových předmětů a ukládat si fotky měření. 12,9palcovým iPadem Pro (4. generace) a 11palcovým iPadem Pro (2. generace) můžete jednodušeji měřit objekty s využitím pomocných vodítek, a taky můžete měřit výšku lidské postavy a prohlížet si historii svých měření.

   

Než začnete


provedení jednoho měření pomocí aplikace Měření

Provedení jednoho měření

  1. Otevřete aplikaci Měření a pohybujte zařízením podle pokynů na obrazovce. Zařízení si tak vytvoří vztažnou soustavu měřeného objektu a povrchu, na kterém se nachází. Pohybujte zařízením, dokud se nezobrazí kroužek s tečkou uprostřed. 
  2. Nastavte zařízení tak, aby tečka mířila na výchozí bod měření, a pak klepněte na tlačítko Přidat .
  3. Pomalu zařízením pohybujte, dokud tečka nebude mířit na koncový bod měření, a potom znova klepněte tlačítko Přidat .

Po provedení měření můžete výchozí i koncový bod upravit. Podržte jeden z bodů a přetáhněte ho na požadované místo. Změřený rozměr se mění podle toho, jak bodem pohybujete.

Uložení měření

Klepnutím na hodnotu zobrazeného měření můžete přepínat mezi centimetry a palci. Když klepnete na Kopírovat, hodnota se odešle do schránky, odkud ji můžete vložit do jiné aplikace. Klepnutím na Smazat začnete znova od začátku.

Objekt se změřenou hodnotou taky můžete vyfotit. Stačí klepnout na tlačítko spouště  a fotka se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky. Když na ni klepnete, můžete ji upravit pomocí Anotací. Přejetím doleva ji uložíte do Fotek.

změření několika rozměrů objektu pomocí aplikace Měření

Provedení několika měření

  1. Po provedení prvního měření zařízením pohněte a namiřte tečku na jiné místo na objektu nebo v jeho blízkosti.
  2. Klepnutím na tlačítko Přidat  začněte s druhým měřením a pak zařízením pohněte, aby se tečka přesunula na jiné místo podél linie existujícího měření.*
  3. Znovu klepněte na tlačítko Přidat . Zobrazí se druhé měření.
  4. Opakováním tohoto postupu můžete provést tolik měření, kolik chcete.

Klepnutím na tlačítko Odvolat akci  odstraníte poslední měření, klepnutím na Smazat začnete znova od začátku.

* Další měření musí začínat nebo končit podél linie existujícího měření. Jinak nejnovější měření nahradí všechna předchozí.

změření rozměrů obdélníku pomocí aplikace Měření

Změření obdélníku

Pokud zařízení rozpozná, že měřený objekt je čtverec nebo obdélník, automaticky okolo něj umístí měřicí rámeček. Klepněte na tlačítko Přidat . Zobrazí se změřená šířka a délka objektu. Trochu zařízením pohněte a zobrazí se vypočtená plocha objektu.

Když se zobrazuje změřená hodnota, můžete klepnutím na vypočtenou plochu zobrazit délku úhlopříčky a plochu v palcích a centimetrech čtverečních.

Používání aplikace Měření na 12,9palcovém iPadu Pro (4. generace) a 11palcovém iPadu Pro (2. generace)

12,9palcový iPad Pro (4. generace) a 11palcový iPad Pro (2. generace) jsou vybavené LiDAR skenerem, který ve spolupráci s aplikací Měření umožňuje rychlejší a přesnější měření objektů.

Měření výšky lidské postavy

Když aplikace Měření v hledáčku detekuje nějakého člověka, automaticky změří jeho výšku od země k temeni hlavy, vršku čepice nebo klobouku anebo k horní části vlasů. Klepnutím na tlačítko spouště  pak danou osobu vyfotíte i s její naměřenou výškou. Potom fotku můžete anotovat, uložit a sdílet.

Používání svislých vodítek a vodítek hran

Vodicí linky na 12,9palcovém iPadu Pro (4. generace) a 11palcovém iPadu Pro (2. generace) umožňují snadné a přesné měření výšky a rovných hran nábytku, kuchyňských pracovních desek a dalších objektů. Vodicí linky se zobrazují automaticky u hran objektů a při měření svislých rozměrů.  

Přichyťte počáteční a koncové body ke žluté vodicí lince a klepnutím na naměřenou hodnotu si zobrazte další informace, které má iPad Pro k dispozici. Uvidíte nadmořskou výšku měření, vzdálenost od objektu, úhel a další údaje.

Zobrazení podrobnějších údajů měření pomocí pravítka

Aplikace Měření na 12,9palcovém iPadu Pro (4. generace) a 11palcovém iPadu Pro (2. generace) zobrazuje při měření rovných linií překryvné pravítko, takže rozměr objektu uvidíte na podrobné stupnici. Přibližte iPad Pro k měřené linii, aby se zobrazilo pravítko, a pak měření klepnutím na tlačítko spouště vyfoťte, abyste údaje z pravítka mohli použít ve svých projektech.

Zobrazení historie měření

Klepnutím na tlačítko seznamu  si zobrazíte všechna právě provedená měření, včetně pořízených snímků obrazovek. Získáte tak přehled o rozměrech v průběhu měření prostoru nebo řady objektů. Tyto rozměry pak můžete zkopírovat do Poznámek, Mailu nebo jiné aplikace, ve které chcete mít seznam uložený, nebo je můžete smazat a začít znova.

Datum zveřejnění: