Používání aplikace Měření na iPhonu nebo iPadu

Přečtěte si, jak pomocí aplikace Měření a fotoaparátu iPhonu nebo iPadu měřit rozměry fyzických předmětů.

Aplikace Měření vám pomocí technologie rozšířené reality (AR) udělá z iOS zařízení měřicí pásmo. Můžete s ní rychle změřit velikost předmětů, automaticky rozpoznat rozměry obdélníkových předmětů a uložit si fotku měření na později.

   

Než začnete


provedení jednotlivého měření pomocí aplikace Měření

Jak provést jednotlivé měření

 1. Otevřete aplikaci Měření a podle pokynů na obrazovce iPhonem nebo iPadem pohybujte. Zařízení si tak vytvoří referenční rámec měřeného předmětu a povrchu, na kterém se nachází. Pohybujte zařízením, dokud se ve středu neobjeví kroužek s tečkou. 
 2. Nastavte zařízení tak, aby tečka mířila na výchozí bod měření, a pak klepněte na ikonu plus.
 3. Pomalu zařízením pohybujte, dokud nebude tečka mířit na koncový bod měření, a znova klepněte na ikonu plus.

Po provedení měření můžete výchozí i koncový bod upravit. Podržte jeden z bodů a přetáhněte ho na požadované místo. Změřený rozměr se mění podle toho, jak bodem pohybujete.

Uložte si měření

Když je měření zobrazené, klepnutím na číslo přepnete mezi centimetry a palci. Když klepnete na Kopírovat, hodnota se pošle do schránky, odkud ji můžete vložit do jiné aplikace. Klepnutím na Smazat začnete znova od začátku.

Taky můžete udělat fotku zachycující předmět a změřenou hodnotu. Stačí klepnout na tlačítko závěrky fotoaparátu a fotka se objeví v levém dolním rohu obrazovky. Když na ni klepnete, můžete ji upravit pomocí Anotací. Přejetím doleva ji uložíte do Fotek.

změření několika rozměrů předmětu pomocí aplikace Měření

Jak provést několik měření

 1. Po provedení prvního měření pohněte iPhonem nebo iPadem a namiřte bod na jiné místo na předmětu nebo v jeho blízkosti.
 2. Klepnutím na ikonu plus začněte s druhým měřením a pak zařízením pohněte, abyste bod namířili na jiné místo podél existujícího měření.*
 3. Znovu klepněte na ikonu plus a zobrazí se druhé měření.
 4. Opakováním tohoto postupu můžete provést tolik měření, kolik chcete.

Klepnutím na šipku odvolání akce odstraníte poslední měření, klepnutím na Smazat začnete znova od začátku.

* Další měření musí začínat nebo končit podél existujícího měření. Jinak poslední měření nahradí všechna předchozí.

změření rozměrů obdélníku pomocí aplikace Měření

Změření obdélníku

Pokud iPhone nebo iPad rozpozná, že měřený předmět je čtverec nebo obdélník, automaticky okolo něj umístí měřicí rámeček. Klepněte na ikonu plus a zobrazí se změřená šířka a délka předmětu. Trochu zařízením pohněte a zobrazí se vypočtená plocha předmětu.

Zatímco se zobrazuje změřená hodnota, můžete klepnutím na vypočtenou plochu zobrazit délku úhlopříčky a plochu v palcích a centimetrech čtverečních.

Používání vodováhy

Aplikace Měření obsahuje taky vodováhu, která se hodí k narovnání svislého předmětu, třeba rámu obrazu, nebo vodorovného povrchu, třeba stolu.

Jak narovnat svislý předmět

 1. Klepněte v aplikaci Měření na Vodováhu.
 2. Přiložte jednu stranu iPhonu nebo iPadu k předmětu, který chcete narovnat. Vodováha zobrazí odchylku ve stupních. Upravte polohu předmětu, dokud se v aplikaci nezobrazí 0 stupňů a obrazovka nezezelená.
  používání vodováhy v aplikaci Měření

Jak narovnat rovný povrch

 1. Klepněte v aplikaci Měření na Vodováhu.
 2. Položte zařízení na povrch. Pomocí dvou kruhů a stupňů zobrazí aplikace odchylku povrchu. Jakmile bude povrch vodorovný, kruhy se zcela protnou a obrazovka zezelená.
  používání vodováhy v aplikaci Měření

Vodováha se taky dá zkalibrovat podle požadovaného výchozího bodu. Podržte zařízení v požadované poloze a klepnutím na obrazovku nastavte vodováhu na 0 stupňů. Při každém dalším pohybu zařízením se zobrazí odchylka ve stupních od nastaveného výchozího bodu.

Datum zveřejnění: