Používání aplikace Měření na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak pomocí aplikace Měření a fotoaparátu iPhonu nebo iPadu nebo iPodu touch měřit rozměry fyzických objektů.

Aplikace Měření vám pomocí technologie rozšířené reality (AR) udělá z iOS zařízení měřicí pásmo. Můžete s ní rychle změřit velikost objektů, automaticky rozpoznat rozměry obdélníkových objektů a uložit si fotku měření na později.

   

Než začnete

Nejdřív se ujistěte, že používáte iOS 12 na iPhonu SE, iPhonu 6s a novějším, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Pro nebo iPodu touch (7. generace). Měření je nutné provádět na dobře osvětleném místě.


provedení jednoho měření pomocí aplikace Měření

Provedení jednoho měření

 1. Otevřete aplikaci Měření a pohybujte zařízením podle pokynů na obrazovce. Zařízení si tak vytvoří vztažnou soustavu měřeného objektu a povrchu, na kterém se nachází. Pohybujte zařízením, dokud se nezobrazí kroužek s tečkou uprostřed. 
 2. Nastavte zařízení tak, aby tečka mířila na výchozí bod měření, a pak klepněte na ikonu plus.
 3. Pomalu zařízením pohybujte, dokud tečka nebude mířit na koncový bod měření, a znova klepněte na ikonu plus.

Po provedení měření můžete výchozí i koncový bod upravit. Podržte jeden z bodů a přetáhněte ho na požadované místo. Změřený rozměr se mění podle toho, jak bodem pohybujete.

Uložení měření

Klepnutím na hodnotu zobrazeného měření můžete přepínat mezi centimetry a palci. Když klepnete na Kopírovat, hodnota se odešle do schránky, odkud ji můžete vložit do jiné aplikace. Klepnutím na Smazat začnete znova od začátku.

Objekt se změřenou hodnotou taky můžete vyfotit. Stačí klepnout na ikonu závěrky fotoaparátu a fotka se objeví v levém dolním rohu obrazovky. Když na ni klepnete, můžete ji upravit pomocí Anotací. Přejetím doleva ji uložíte do Fotek.

změření několika rozměrů objektu pomocí aplikace Měření

Provedení několika měření

 1. Po provedení prvního měření zařízením pohněte a namiřte tečku na jiné místo na objektu nebo v jeho blízkosti.
 2. Klepnutím na ikonu plus začněte s druhým měřením a pak zařízením pohněte, abyste tečku namířili na jiné místo podél linie existujícího měření.*
 3. Znovu klepněte na ikonu plus a zobrazí se druhé měření.
 4. Opakováním tohoto postupu můžete provést tolik měření, kolik chcete.

Klepnutím na šipku odvolání akce odstraníte poslední měření, klepnutím na Smazat začnete znova od začátku.

* Další měření musí začínat nebo končit podél linie existujícího měření. Jinak nejnovější měření nahradí všechna předchozí.

změření rozměrů obdélníku pomocí aplikace Měření

Změření obdélníku

Pokud zařízení rozpozná, že měřený objekt je čtverec nebo obdélník, automaticky okolo něj umístí měřicí rámeček. Klepněte na ikonu plus a zobrazí se změřená šířka a délka objektu. Trochu zařízením pohněte a zobrazí se vypočtená plocha objektu.

Když se zobrazuje změřená hodnota, můžete klepnutím na vypočtenou plochu zobrazit délku úhlopříčky a plochu v palcích a centimetrech čtverečních.

Používání vodováhy

Aplikace Měření obsahuje taky vodováhu, která se hodí k vyrovnání svislého objektu, třeba rámu obrazu, nebo vodorovného povrchu, třeba stolu.

Vyrovnání svislého objektu

 1. Klepněte v aplikaci Měření na Vodováhu.
 2. Přiložte jednu stranu iPhonu nebo iPadu k objektu, který chcete vyrovnat. Vodováha zobrazí odchylku objektu od roviny ve stupních. Upravujte polohu objektu, dokud se v aplikaci nezobrazí 0 stupňů a obrazovka se nezbarví zeleně.
  používání vodováhy v aplikaci Měření

Vyrovnání vodorovného povrchu

 1. Klepněte v aplikaci Měření na Vodováhu.
 2. Položte zařízení na povrch. Aplikace pomocí dvou kruhů a hodnoty ve stupních zobrazí odchylku povrchu od roviny. Když je povrch vodorovný, zobrazí se jenom jeden kruh ukazující 0 stupňů a obrazovka zezelená.
  používání vodováhy v aplikaci Měření

Vodováha se dá taky zkalibrovat podle požadovaného výchozího bodu. Podržte zařízení v požadované poloze a klepnutím na obrazovku nastavte vodováhu na 0 stupňů. Při každém dalším pohybu zařízením se zobrazí odchylka ve stupních od nastaveného výchozího bodu.

Datum zveřejnění: