Novinky v aplikaci Škola

Přečtěte si více o nové pomocné aplikaci pro učitele a studenty.

Škola je výkonná aplikace pro iPady, která pomáhá učitelům a studentům maximálně využít potenciál iPadů při výuce. Učitelé můžou snadno ukládat a vybírat domácí úkoly, sledovat postup studentů ve výukových aplikacích a spolupracovat se studenty odkudkoli a v reálném čase. Pro studenty je používání taky snadné. Domácí úkoly se automaticky objevují na jejich iPadech, roztříděné podle termínu dokončení a předmětu. Škola navíc pomáhá učitelům sledovat práci jednotlivých studentů ve třídě, aby bylo možné přizpůsobit výuku potřebám každého studenta zvlášť.

Některé z nejužitečnějších výukových materiálů jsou k dispozici v aplikacích. S aplikací Škola můžou učitelé procházet podporované aplikace a vyhledávat obsah, který vyhovuje jejich výuce, a pak studentům nasdílet aktivity v konkrétních aplikacích. Jedním klepnutím se dostanou přímo do určené aktivity.

Škola je k dispozici v App Storu a vyžaduje nastavení školních účtů a tříd v Apple School Manageru školním správcem IT. Přečtěte si, jak aplikaci Škola začít používat a v uživatelské příručce k aplikaci Škola se můžete seznámit s jejími požadavky.

Aplikace Škola 2.5 vyžaduje iPadOS 16.1 nebo novější. Nejnovější verzi aplikace Škola si do iPadu stáhnete z panelu Aktualizace v App Storu. Anebo požádejte o pomoc svého správce IT.

Novinky v aplikaci Škola 2.5

 • Porozumějte datům studentů rychleji pomocí karet s přehledy, které zobrazují celkové trendy související s výkonem, frekvencí, časem a pokrokem.
 • Prohlédněte si výsledky testů celé třídy pomocí grafů, abyste shrnuli a vizualizovali nejčastěji vybrané možnosti a otevřené odpovědi.
 • Přiřaďte studentům celou aplikaci, kterou mohou používat po určitou dobu.
 • Resetujte hesla studentů a v aplikaci vytvořte nové ověřovací kódy pro studenty.
 • Umožněte studentům do otevřené odpovědi v testu přidat fotografii, video, kresbu nebo zvukový soubor.

Novinky v aplikaci Škola 2.4.1

Tato aktualizace obsahuje opravy chyb a vylepšení výkonu.

     


Novinky v aplikaci Škola 2.4

 • Personalizujte pokyny a zprávy s pobídkou pro další pokus pomocí fotek, kreseb, videí a zvukových souborů
 • Navrhujte pomocí médií ještě poutavější testové otázky a odpovědi
 • Vytvářejte a plánujte úkoly, které se studentům odešlou v konkrétní datum a čas
 • Přijímejte odkazy na webové stránky v rámci zadávaných požadavků, aby měli studenti více možností, jak prokázat své znalosti

     


Novinky v aplikaci Škola 2.3.2

 • Řeší problém, který bránil uložení úprav při použití funkce Anotace v dokumentu.

     


Novinky v aplikaci Škola 2.3.1

 • Lepší výkon a snadná kontrola práce studentů
 • Vylepšení použitelnosti a stability

     


Novinky v aplikaci Škola 2.3

 • Nejprve pomocí své školní e-mailové adresy požádejte o účet
 • Rychle zakládejte studentské účty a sdílejte přihlašovací údaje
 • Vytvářejte poutavé výstupní lístky s více typy odpovědí, abyste získali lepší přehled o učení studentů
 • Podívejte se na pokrok studentů na výstupních lístcích včetně stráveného času, počtu zodpovězených otázek a průměrů odpovědí třídy
 • Díky podpoře registrace uživatele* můžou učitelé a studenti používat k přístupu do Školy svůj vlastní iPad
 • Pomocí nových vodorovných záložek můžete při prohlížení úkolu snadno přepínat mezi aktivitami

     


Novinky v aplikaci Škola 2.2.2

 • Přidána podpora pro arabštinu a hebrejštinu
 • Vylepšený výkon, což se týká i odesílání úkolů a používání Split View

     


Novinky v aplikaci Škola 2.2

 • Zobrazení času stráveného nad úkoly, které obsahují soubory nebo odkazy otvírané v aplikaci Škola
 • Sdílení úkolů s ostatními učiteli pomocí exportu do souboru ve formátu Common Cartridge
 • Zlepšená navigace na bočním panelu umožňuje rychlý přístup ke třídám, úkolům a studentům
 • Snadné úpravy, vytváření kopií, sdílení a další akce dostupné dlouhým stisknutím karty úkolu

     


Novinky v aplikaci Škola 2.1.2

Tato aktualizace obsahuje všeobecná vylepšení použitelnosti a stability.

     


Novinky v aplikaci Škola 2.1.1

 • Ve výchozím nastavení se nyní v aplikaci Škola otevírají soubory PDF a fotografie přiřazené k zadání

     


Novinky v aplikaci Škola 2.1

 • Import obsahu ze systémů pro správu učení pomocí formátu souboru Common Cartridge
 • Aktualizace dat potažením na kartě Zadání
 • Zobrazení dat a časů odevzdání studentů pro aktivity zadání (vyžaduje iPadOS 14)
 • Nové stavové centrum v dolní části navigace vlevo na kartě Zadání

     


Novinky v aplikaci Škola 2.0.1

 • Rychlejší načítání tříd a zadání
 • Konzistentnější posouvání v celé aplikaci
 • Vylepšená stabilita při přihlašování, procházení tříd a zadání a používání Split View

     


Novinky v aplikaci Škola 2

Zcela nový design

 • Díky nové navigaci založené na kartách můžete snadno přecházet mezi zobrazeními Zadání a Studenti
 • S novým bočním panelem získáte jediným klepnutím okamžitý přístup k aktuálním třídám, posledním nebo oblíbeným položkám, konceptům a archivovaným zadáním
 • Optimalizované možnosti přidání obsahu během vytváření zadání, jako jsou aktivity v aplikaci, fotky, videa, odkazy a dokumenty
 • Podívejte se, které aplikace pomáhají studentům pokročit dál, a při přidávání aktivit v aplikacích do zadání si zobrazte obsáhlé náhledy aktivit

Nové funkce

 • Nové možnosti zadání, včetně uzamčení zadání, označení zadání jako „zkontrolováno“, žádostí o revize a odevzdávání souborů
 • Přehled o celkovém postupu třídy i o pokroku jednotlivých studentů včetně míry dokončení, stráveného času a nedokončených aktivit a aktivit, které byly zadány znovu
 • Upozornění učitelů na termín odevzdání zadání nebo upozornění na zadání, která jsou připravena ke kontrole
 • Oznámení studentům v případě přiřazení nového zadání a upozornění na zadání s termínem odevzdání následující den nebo na zadání, u kterých učitel požaduje opakovaný pokus; k dispozici je také týdenní souhrn zadání po termínu
 • Knihovna pro učitele, která obsahuje koncepty, oblíbené položky a kopie zadání z archivovaných tříd 
 • V novém archivu zadání jsou uchovávány zadání po ukončení tříd, takže všechny aktivity lze snadno opakovaně použít
 • Vyhledávání tříd, zadání a studentů v aplikaci a pomocí Spotlightu

     


Novinky v aplikaci Škola 1.3.1

Tato aktualizace obsahuje drobnější opravy chyb.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.3

 • V aplikaci Škola nově můžete vytvářet, upravovat a mazat třídy. Vyžaduje iPadOS
 • V aplikaci Škola nově můžete pro třídy nastavit přezdívky.
 • Tato aktualizace obsahuje všeobecná vylepšení použitelnosti, výkonu a stability.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.2.1

Tato aktualizace obsahuje drobnější opravy chyb.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.2

 • Učitelé teď můžou vytvářet aktivity tak, že naskenují fyzické papírové dokumenty. Vyžaduje iOS 12Další informace
 • Studenti teď můžou odevzdávat práci tak, že naskenují fyzický papírový dokument. Vyžaduje iOS 12Další informace
 • Jakmile student dokončí aktivitu, aplikace se zaznamenáváním postupu ji teď pro účely aplikace Škola můžou automaticky označit za dokončenou. Vyžaduje iOS 12.2 nebo novější. Pokud máte zapnutá oznámení z aplikace Škola, zobrazí Škola studentovi zprávu, že jeho aktivita v aplikaci byla označena za dokončenou.
 • U všech aplikací se zaznamenáváním postupu používajících nové rozšíření aplikace Škola teď učitelé můžou všechny aktivity vyhledávat a přiřazovat přímo ve Škole, aniž by museli spouštět druhou aplikaci.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.1.1

Tato aktualizace obsahuje drobná vylepšení stability.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.1

 • Nově jsou k dispozici zdroje nápovědy pro studenty.
 • Učitelé teď můžou v aplikacích podporujících Školu hledat jednotlivé aktivity aplikací.
 • Tato aktualizace obsahuje všeobecná vylepšení použitelnosti, výkonu a stability.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.0.2

Tato aktualizace obsahuje drobná vylepšení stability.

     


Novinky v aplikaci Škola 1.0.1

Tato aktualizace obsahuje drobná vylepšení stability.

     


Škola 1.0 – funkce a vlastnosti

Sdílejte cokoli pomocí zadání

 • Pomocí funkce zadání můžete se studenty snadno sdílet zadání domácích úkolů, připomínky studia nebo sdělení pro celou třídu.
 • V aplikaci můžete přidávat PDF, dokumenty, odkazy na web, fotky, videa, nebo dokonce odkazy na aktivity v aplikacích.
 • V aplikacích, se kterými Škola spolupracuje, můžete studenty odkázat přímo na konkrétní aktivity.
 • Poskytněte studentům snadnou možnost odesílání finálních projektů nebo předvedení jejich znalostí.

Udržujte studenty soustředěné a organizované

 • Při přiřazování aktivit v rámci výukových aplikací můžete studenty nasměrovat přímo na danou aktivitu.
 • Studenti uvidí, co je v týdnu ve všech předmětech čeká.
 • Studenti můžou odesílat domácí úkoly přímo z Pages, Keynotu a Numbers.

Spolupráce a zpětná vazba v reálném čase

 • Několik klepnutí stačí ke snadné spolupráci s jednotlivými studenty nebo s celou třídou.
 • Přidáváním komentářů k práci studentů může učitel poskytovat zpětnou vazbu i v průběhu práce na úkolech.
 • Pomocí nových funkcí pro kreslení a dynamické anotace v iWork je možné přidávat zpětnou vazbu přímo do dokumentů studentů.
 • Do PDF, fotek a dalších souborů je možné kreslit pomocí Apple Pencilu nebo prstu.

Kontrola postupu studentů

 • Kontrolujte, kteří studenti odevzdali a kteří ještě neodevzdali domácí úkoly pro tento týden.
 • Podle studentských prací, skóre v testech, získaných bodů a stráveného času sledujte, jak si studenti v aplikaci Škola vedou.
 • Studenti můžou své práce odesílat do aplikace Škola z libovolné jiné aplikace.

Osobní pokyny

 • Získejte na jediném místě celkový pohled na studenta, včetně odeslaných prací a postupu v aplikacích.
 • Přizpůsobte zadání jednotlivým studentům nebo skupinám na základě individuálních potřeb.
 • Využijte výsledky studentů k vyhledání těch z nich, kteří potřebují další výzvy nebo podporu.

Soukromí

Společnosti Apple velmi záleží na ochraně soukromí studentů i učitelů. Školy se musí výslovně přihlásit do sledování postupu studentů v aplikaci Škola pomocí Apple School Manageru. Postup studentů bude zaznamenáván jen pro učitelem přiřazené aktivity, které budou provedeny pod spravovaným Apple ID poskytnutým školou. Všechna data o postupu studentů jsou šifrována v úložišti i při přenosu. Pokud se škola k záznamu postupu nepřihlásí, učitelé i studenti budou moct aplikaci Škola používat i bez této funkce.

Společnost Apple v zájmu zlepšování aplikace Škola a proto, aby pomohla vaší škole získat přehled o používání aplikace Škola žáky a učiteli, shromažďuje anonymní data o vašich aktivitách v aplikaci Škola, která může také sdílet s vaší školou. Tato data nebudou použita k žádnému jinému účelu a neobsahují žádné informace umožňující identifikaci libovolné osoby.

Přečtěte si více o zabezpečení a ochraně soukromí v produktech Apple pro vzdělávání.

 

Další informace

Aplikace Škola se anglicky jmenuje Schoolwork a v Austrálii a na Novém Zélandu Classwork.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: