Když se objeví upozornění, že požadované cílové místo nelze najít

Přečtěte si, proč se toto upozornění může zobrazit při spuštění klientského Macu z obrazu NetInstall a jak můžete problém vyřešit.

Toto upozornění se může objevit v těchto situacích:

  • Obraz NetInstall má povolenou volbu Automatic Erase Install (Instalace s automatickým vymazáním).
  • Následující dva názvy svazků se neshodují:
    • Název svazku zadaný v utilitě System Image (Obraz systému) při vytváření obrazu
    • Název svazku na klientském Macu

Tento problém odstraníte změnou názvu svazku na klientu tak, aby se shodoval s názvem svazku zadaným v utilitě System Image.

 

Datum zveřejnění: