Vytváření a úpravy tříd pro aplikaci Škola v Apple School Manageru

Pokud k tomu máte oprávnění, můžete v Apple School Manageru ručně vytvářet a upravovat třídy pro aplikaci Škola.

Apple School Manager vytváří třídy automaticky, když s ním propojíte studentský informační systém (SIS) nebo nahrajete obsah přes SFTP. Tyto třídy se automaticky objeví v aplikaci Škola a jejich název můžete upravit v Apple School Manageru. Třídy, které nejsou v SIS nebo se nenahrály přes SFTP (třeba mimoškolní kroužky), můžete vytvořit ručně.

Které role můžou vytvářet a upravovat třídy

Vytvářet, upravovat a mazat třídy můžou v Apple School Manageru administrátoři, správci míst, správci osob a správci. Lektoři můžou spravovat třídy, pokud jim administrátor, správce míst nebo správce osob přidělí potřebná oprávnění. Přečtěte si, jak změnit oprávnění role.

Ruční vytvoření třídy

  1. Přihlaste se k Apple School Manageru.
  2. Na bočním panelu klikněte na Třídy.
  3. Klikněte na tlačítko Přidat třídu.
    Obrazovka přidání třídy
  4. Do pole Název třídy zadejte název třídy. Tento název se bude učitelům a žákům zobrazovat v aplikaci Škola.
  5. Volitelně můžete zadat i název kurzu, ID třídy a číslo třídy.
  6. Vyberte místo a přidejte učitele a studenty.
  7. Klikněte na Uložit.

Úpravy tříd

Třídy, které jste vy nebo někdo jiný ručně přidali ke svému místu, můžete upravovat.

U tříd automaticky vytvořených při importu ze SIS nebo přes SFTP můžete změnit název, který se bude zobrazovat v aplikaci Škola. Ve výchozím nastavení se tento název zkopíruje z polí Název kurzu a Název třídy definovaných v SIS nebo souboru SFTP. 

Mazání tříd

Pokud třídu, kterou využíváte v aplikaci Škola, smažete ve svém řešení SIS nebo v datech nahraných přes SFTP, převede se v Apple School Manageru na ručně vytvořenou třídu. Díky tomu učitelé nepřijdou o své materiály a můžou je využít v nových třídách.

Pokud v Apple School Manageru ručně smažete třídu, kterou jste předtím používali v aplikaci Škola, smažou se i všechny její materiály a data.

Aplikace Škola se anglicky jmenuje Schoolwork a v Austrálii a na Novém Zélandu Classwork.

Datum zveřejnění: