Vytváření a úpravy tříd pro aplikaci Škola

Třídy pro aplikaci Škola můžete vytvářet a upravovat v Apple School Manageru, nebo přímo v aplikaci Škola.

Apple School Manager vytváří třídy automaticky, když k němu připojíte váš studentský informační systém (SIS) nebo nahrajete obsah přes SFTP. Tyto třídy se v aplikaci Škola objeví automaticky. Třídy, které nejsou ve vašem SIS nebo nejsou nahrávány přes SFTP, jako je například volnočasový klub, můžete vytvořit ručně v Apple School Manageru nebo v aplikaci Škola.

Funkce, které můžou vytvářet a upravovat třídy v Apple School Manageru

Vytvářet, upravovat a mazat třídy můžou v Apple School Manageru administrátoři, správci instituce, správci osob, manažeři a lektoři.

Ruční vytvoření třídy v Apple School Manageru

 1. Přihlaste se do Apple School Manageru.
 2. Na bočním panelu klikněte na Třídy.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat třídu.
  Obrazovka přidání třídy
 4. Do pole Název třídy zadejte název třídy. Tento název se bude učitelům a žákům zobrazovat v aplikaci Škola.
 5. Volitelně můžete zadat i přezdívku, ID třídy a číslo třídy.
 6. Vyberte místo a přidejte učitele a studenty.
 7. Klikněte na Uložit.

Ruční vytvoření třídy v aplikaci Škola

 1. Na iPadu přejděte do Nastavení a přihlaste se do iCloudu s použitím spravovaného Apple ID lektora.
 2. Otevřete aplikaci Škola.
 3. Klikněte na Přidat třídu.
 4. Do pole Název třídy zadejte popisný název třídy, podle kterého ji studenti a učitelé poznají.
 5. Vyberte místo a přidejte učitele a studenty.
 6. Klikněte na Hotovo.

Úpravy tříd

Název a rozpis třídy můžete pro ručně vytvořené třídy upravit v Apple School Manageru nebo aplikaci Škola.

U tříd automaticky vytvořených ze systému SIS nebo nahraných přes SFTP můžete upravit název třídy, ale ne její rozpis. V aplikaci Škola se zobrazí název třídy odvozený z polí Název třídy a Číslo třídy definovaných v systému SIS nebo nahraných přes SFTP. V Apple School Manageru můžete přidat přezdívku třídy, která se zobrazí v aplikaci Škola. Když upravíte název třídy v aplikaci Škola, aktualizuje se tím přezdívka třídy v Apple School Manageru.

Mazání tříd

Pokud třídu, kterou využíváte v aplikaci Škola, smažete ve svém SIS nebo v datech nahraných přes SFTP, převede se v Apple School Manageru na ručně vytvořenou třídu. Díky tomu učitelé nepřijdou o své materiály a můžou je využít v nových třídách.

Ručně vytvořené třídy můžete odstranit v Apple School Manageru nebo v aplikaci Škola.

Pokud odstraníte třídu, která byla dříve použita v aplikaci Škola, budou odstraněny i všechny materiály a data.

Co když se třída v aplikaci Škola nezobrazuje

Pokud v aplikaci Škola nevidíte správné třídy, zkuste tento postup:

 1. Ujistěte se, že se třídy zobrazují v Apple School Manageru.
 2. Na iPadu přejděte do Nastavení. 
 3. Zkontrolujte, jestli jste přihlášení správným spravovaným Apple ID.

Aplikace Škola se anglicky jmenuje Schoolwork a v Austrálii a na Novém Zélandu Classwork.

Datum zveřejnění: