Záznam zvuku v Pages, Numbers a Keynote pro iOS a Mac

Na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu můžete přímo do dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote nahrávat zvuky.

Záznam zvuku na iOS zařízení

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete přímo do dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote nahrávat zvuky a pak je přehrávat. Nahrávky můžete kdykoli upravit.

Záznam zvuku

Zvuk můžete nahrát pomocí zabudovaného mikrofonu v iOS zařízení, pomocí kabelových nebo Bluetooth sluchátek nebo pomocí kompatibilního mikrofonu. Během nahrávání můžete posouvat, přibližovat a oddalovat zobrazení a prohlížet si různé stránky, snímky nebo tabulky. 

 1. Klepněte v dokumentu na tlačítko vložení, pak klepněte na tlačítko médií a nakonec na Zaznamenat zvuk.
 2. Nahrávání zahájíte klepnutím na tlačítko Nahrát.
 3. Nahrávání zastavíte klepnutím na tlačítko Zastavit nahrávání. Nový záznam se zobrazí v editoru zvuku ve spodní části obrazovky.
 4. Ukázku záznamu si můžete pustit klepnutím na tlačítko Ukázka. Pokud chcete spustit ukázku z konkrétního místa, umístěte přejížděním prstem doleva nebo doprava na nahrávce linku ukazující polohu a klepněte na tlačítko Ukázka.

Úprava a nahrazení záznamu

Po vytvoření záznamu můžete celý záznam nebo jeho část nahradit, můžete zkrátit některé jeho části nebo ho celý či jeho část můžete smazat.

Pokud chcete záznam nahrát znova z konkrétního místa, umístěte přejížděním prstem doleva nebo doprava na nahrávce linku ukazující polohu a klepněte na tlačítko Nahrát.

Pokud chcete znova nahrát jenom část záznamu, klepněte na tlačítko Upravit, přetažením úchytů vyberte požadovanou část záznamu a klepnutím na tlačítko Nahrát ji nahrajte znova.

Oříznutí záznamu, aby se přehrávala jenom požadovaná část:

 1. Přetažením úchytů vyberte část záznamu, kterou chcete zachovat.
 2. Klepnutím na tlačítko Oříznout smažte vše vně úchytů.

Pokud chcete smazat celý záznam nebo jenom jeho část, vyberte přetažením úchytů část, kterou chcete smazat, a pak klepněte na tlačítko Koš.

Přidání záznamu do dokumentu a jeho přehrání

Po vytvoření záznamu klepněte v pravém horním rohu na Přidat. Na stránce, snímku nebo tabulce se zobrazí tato ikona ikona Nahrát, která představuje záznam.

Když si záznam chcete pustit, klepnutím na ikonu Nahrát ho vyberte a potom na ikonu Nahrát klepněte ještě jednou.

Když záznam po přidání na stránku chcete upravit nebo smazat, klepnutím na ikonu Nahrát ho vyberte a pak klepněte na Upravit nebo Smazat. Pokud záznam chcete přesunout, klepnutím na ikonu Nahrát ho vyberte a přetáhněte ho na stránce na požadované místo.

Záznam taky můžete sdílet jako zvukový soubor. Vyberte záznam klepnutím na ikonu Nahrát a pak klepněte na Sdílet.


Záznam zvuku na Macu

Na Macu můžete přímo do dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote nahrávat zvuky a pak si je přehrávat. Nahrávky můžete kdykoli upravit. 

Záznam zvuku

Zvuk můžete nahrát pomocí zabudovaného mikrofonu v Macu, pomocí kabelových nebo Bluetooth sluchátek nebo pomocí kompatibilního mikrofonu. Během nahrávání můžete posouvat, přibližovat a oddalovat zobrazení a prohlížet si různé stránky, snímky nebo tabulky. 

 1. S otevřeným dokumentem, snímkem nebo tabulkou klikněte na tlačítko médií na panelu nástrojů a vyberte Nahrávání zvuku.
 2. Záznam spustíte kliknutím na tlačítko Záznam. Nový záznam se zobrazí v okně Záznam zvuku.
 3. Nahrávání zastavíte kliknutím na tlačítko Zastavit nahrávání.
 4. Chcete-li přidat záznam k již existující nahrávce, znovu klikněte na tlačítko Záznam.
 5. Chcete-li přehrát ukázku, klikněte na Ukázka.

Úprava a nahrazení záznamu

Po vytvoření záznamu můžete celý záznam nebo jeho část nahradit, můžete zkrátit některé jeho části nebo ho celý či jeho část můžete smazat.

Pokud chcete znova nahrát část záznamu, přetažením úchytů vyberte požadovanou část záznamu a kliknutím na tlačítko Nahrát ji nahrajte znova.

Můžete oříznout záznam, aby se přehrávala jenom požadovaná část:

 1. Klikněte na Upravit a přetažením úchytů vyberte část záznamu, kterou chcete zachovat.
 2. Kliknutím na tlačítko Oříznout smažte vše vně úchytů.

Pokud chcete smazat celý záznam nebo jenom jeho část, vyberte přetažením úchytů část, kterou chcete smazat, a pak klikněte na tlačítko Koš.

Přidání záznamu do dokumentu a jeho přehrání

Po vytvoření záznamu klikněte na Vložit. Na stránce, snímku nebo tabulce se zobrazí ikona Nahrávka, která představuje záznam.

Když si záznam chcete pustit, kliknutím na ikonu Nahrát ho vyberte a potom na ikonu Nahrát klikněte ještě jednou.

Chcete-li přesunout záznam na jiné místo v dokumentu, přetáhněte ikonu Záznam

Chcete-li záznam smazat, klikněte na ikonu Záznam a stiskněte tlačítko Smazat.

Záznam taky můžete sdílet jako zvukový soubor. S podrženou klávesou Control klikněte na ikonu Záznam pro výběr záznamu, vyberte Sdílet záznam a zvolte způsob sdílení.

Datum zveřejnění: