Přidávání a správa reproduktorů v aplikaci Domácnost

V aplikaci Domácnost můžete na jednom místě přidávat a spravovat všechny Apple TV, HomePody a reproduktory kompatibilní s AirPlay 2, které doma máte.

Když přidáte reproduktory do aplikace Domácnost, budete si moct přes AirPlay 2 pouštět své oblíbené skladby kdekoli v domácnosti. Aplikace Domácnost umožňuje reproduktory uspořádat podle místností, takže v jedné místnosti můžete poslouchat jinou skladbu než v druhé. A pomocí Siri můžete přehrávání v jednotlivých částech domácnosti ovládat hlasem.

Než začnete

Přidání reproduktorů do aplikace Domácnost

Pokud chcete přes AirPlay 2 poslouchat a ovládat přehrávání hudby na více reproduktorech, přidejte je do aplikace Domácnost.

Přidání HomePodu

Nastavte HomePod a ten se automaticky zobrazí v aplikaci Domácnost.

HomePod není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Přidání Apple TV

Do aplikace Domácnost můžete přidat Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) s tvOS 11.4 nebo novějším. Uděláte to takto:

  1. Přesvědčte se, že je Apple TV připojená k vaší domácí Wi-Fi síti a že je přihlášená k iCloudu stejným Apple ID jako aplikace Domácnost.
  2. Na Apple TV přejděte do Nastavení > AirPlay > Místnost.
  3. Zvolte místnost, kterou máte nastavenou v aplikaci Domácnost, nebo vyberte Přidat novou místnost.

Vaše Apple TV se objeví v aplikaci Domácnost. Pokud to chcete zkontrolovat, otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na panel Domácnost nebo Místnosti.

Přidání dalších reproduktorů

  1. Otevřete aplikaci Domácnost, klepněte na a pak klepněte na Přidat příslušenství.
  2. Klepněte na Nemáte kód ani nemůžete skenovat a pak klepněte na požadovaný reproduktor.
  3. Počkejte, než se reproduktor přidá. Pojmenujte ho a vyberte místnost, ve které je umístěný.
  4. Klepněte na Hotovo.

Některé reproduktory můžou vyžadovat aktualizaci firmwaru nebo dodatečné nastavení pomocí aplikace výrobce. Pokud chcete přidat reproduktory připojené k AirPortu Express 802.11n (2. generace), aktualizujte AirPort Express na nejnovější firmware.

Uspořádání reproduktorů do místností

Uspořádejte si reproduktory v aplikaci Domácnost do místností, abyste mohli doma k ovládání hudby používat Siri. Uděláte to takto:

  1. V aplikaci Domácnost podržte prst na Apple TV, HomePodu nebo jiném reproduktoru a klepněte na Podrobnosti.
  2. Klepněte na Místnost a zvolte místnost, ve které je reproduktor umístěný. Pokud chcete vytvořit novou místnost, klepněte na Vytvořit novou, pojmenujte ji a klepněte na Uložit.
  3. Klepněte na Hotovo.

Mezi jednotlivými místnostmi se můžete přepínat tak, že u spodního okraje obrazovky klepnete na panel Místnosti a potom přejedete prstem doleva nebo doprava přes obrazovku nebo klepnete na v levém horním rohu.

Chcete poslouchat hudbu všude v přízemí? Přečtěte si, jak místnosti v aplikaci Domácnost seskupovat do zón.

Datum zveřejnění: