Záznam obrazovky Macu

Můžete nahrát video celé obrazovky nebo jen vybrané části.

Pomocí panelu nástrojů Snímek obrazovky

Panel nástrojů Snímek obrazovky zobrazíte současným stisknutím těchto tří kláves: Shift, Command a 5. Na obrazovce uvidíte ovládací prvky pro nahrávání celé obrazovky, vybrané části obrazovky nebo uložení statického snímku obrazovky:

Záznam celé obrazovky

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Zaznamenat celou obrazovku. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu .
 2. Kliknutím na kteroukoli obrazovku začnete tuto obrazovku nahrávat. Anebo můžete v ovládacích prvcích kliknout na Zaznamenat.
 3. Záznam zastavíte kliknutím na tlačítko Zastavit záznam na řádku nabídek. Anebo stiskněte Command-Control-Esc (Escape).
 4. Po kliknutí na miniaturu můžete video oříznout, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Záznam vybrané části obrazovky

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Nahrát vybranou část.
 2. Přetažením vyberte část obrazovky, kterou chcete nahrávat. Pokud chcete celý výběr posunout, klikněte do něj a přetáhněte ho.
 3. Záznam spustíte tak, že v ovládacích prvcích kliknete na Zaznamenat.
 4. Záznam zastavíte kliknutím na tlačítko Zastavit záznam na řádku nabídek. Anebo stiskněte Command-Control-Esc (Escape).
 5. Po kliknutí na miniaturu můžete video oříznout, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Oříznutí, sdílení a uložení

Až nahrávání zastavíte, v pravém spodním rohu obrazovky se krátce objeví miniatura videa.

 • Když nic neuděláte nebo když miniaturu přetáhnete doprava, záznam se automaticky uloží. 
 • Kliknutím na miniaturu záznam otevřete. Potom můžete kliknout na tlačítko Oříznout a oříznout ho, nebo kliknout na tlačítko Sdílet a nasdílet ho.
 • Přetáhnutím miniatury můžete záznam přesunout někam jinam, například do dokumentu, e-mailu, okna Finderu nebo do Koše. 
 • Další možnosti zobrazíte tak, že na miniaturu kliknete s podrženou klávesou Control. Můžete například změnit umístění, do kterého se má záznam uložit, otevřít ho v aplikaci nebo ho bez uložení smazat.

Změna nastavení

Když v ovládacích prvcích kliknete na Volby, můžete změnit tato nastavení:

 • Uložit do: Vyberte, kam se mají záznamy automaticky ukládat, například na plochu, do Dokumentů nebo do schránky.
 • Časovač: Vyberte, kdy má nahrávání začít: okamžitě, za 5 sekund nebo za 10 sekund po kliknutí na nahrávací tlačítko.
 • Mikrofon: Jestli chcete nahrát i svůj hlas nebo jiný zvuk, vyberte mikrofon.
 • Zobrazovat plovoucí miniaturu: Vyberte, jestli se má zobrazovat miniatura.
 • Pamatovat si poslední výběr: Vyberte, jestli se mají jako výchozí nastavení používat vždy poslední volby, které jste v tomto nástroji použili.
 • Zobrazit kliknutí myši: Vyberte, jestli se má na záznamu zobrazovat kolem kurzoru černé kolečko, když kliknete.

Pomocí QuickTime Playeru

 1. Otevřete QuickTime Player ze složky Aplikace a na řádku nabídek vyberte Soubor > Nový záznam obrazovky. Pak uvidíte buď ovládací prvky na obrazovce popsané výše, nebo okno Záznam obrazovky popsané níže. 
 2. Než začnete nahrávat, můžete kliknout na šipku vedle tlačítka Záznam a změnit nastavení záznamu:
  • Jestli chcete spolu se záznamem obrazovky nahrát i svůj hlas nebo jiný zvuk, vyberte mikrofon. Během nahrávání můžete zvuk kontrolovat a podle potřeby upravovat posuvník hlasitosti. Pokud slyšíte ozvěnu nebo zpětnou vazbu, snižte hlasitost nebo použijte sluchátka s mikrofonem.
  • Jestli chcete, aby se při každém kliknutí zobrazovalo na záznamu černé kolečko kolem kurzoru, zvolte Zobrazovat v záznamu kliknutí myši.
 3. Nahrávání spustíte tak, že kliknete na tlačítko Záznam a pak uděláte jednu z těchto akcí:
  • Kliknutím kamkoli na obrazovku začnete nahrávat celou obrazovku.
  • Nebo vyberte přetažením oblast, kterou chcete nahrávat, a potom v této oblasti klikněte na tlačítko Spustit záznam.
 4. Nahrávání zastavíte tak, že na řádku nabídek kliknete na tlačítko Zastavit nebo stisknete klávesy Command-Control-Esc (Escape).
 5. QuickTime Player po skončení nahrávání záznam automaticky otevře. Teď můžete záznam přehrát, upravit nebo sdílet.

Další informace

 • Panel nástrojů Snímek obrazovky je k dispozici v macOS Mojave nebo novějším.
 • Při automatickém ukládání záznamů používá Mac název „Záznam obrazovky datum v čas.mov“.
 • Jestli chcete nahrávání zrušit, stiskněte klávesu Esc, ještě než kliknete na nahrávací tlačítko.
 • Záznamy můžete otevírat v QuickTime Playeru, iMovie a dalších aplikacích, které umí upravovat nebo zobrazovat videa.
 • Některé aplikace vám možná neumožní zaznamenat jejich okna.
 • Přečtěte si, jak nahrávat obrazovku iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
Datum zveřejnění: