Záznam obrazovky Macu

Můžete nahrát video celé obrazovky nebo jen vybrané části.

Pomocí zkratky Shift-Command-5 v macOS Mojave

Obrázek plochy s plovoucím ovládáním snímků obrazovky hned nad Dockem

Když v macOS Mojave stisknete klávesovou zkratku Shift-Command (⌘)-5, zobrazí se všechny ovládací prvky, které potřebujete k nahrávání videa nebo ukládání statických snímků obrazovky. Pomocí těchto ovládacích prvků vyberte, jestli chcete nahrávat celou obrazovku, nahrát jen vybranou část, nebo uložit statický snímek obrazovky. Pokud jste ještě neupgradovali na Mojave, můžete obrazovku nahrávat pomocí QuickTime Playeru.

Záznam celé obrazovky

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Zaznamenat celou obrazovku. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu .
 2. Kliknutím na kteroukoli obrazovku začnete tuto obrazovku nahrávat. Anebo můžete v ovládacích prvcích kliknout na Zaznamenat.
 3. Po kliknutí na miniaturu můžete video oříznout, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Záznam vybrané části obrazovky

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Nahrát vybranou část.
 2. Přetažením vyberte část obrazovky, kterou chcete nahrávat. Pokud chcete celý výběr posunout, klikněte do něj a přetáhněte ho.
 3. Záznam spustíte tak, že v ovládacích prvcích kliknete na Zaznamenat.
 4. Záznam zastavíte kliknutím na tlačítko Zastavit záznam na řádku nabídek. Anebo stiskněte Command-Control-Esc (Escape).
 5. Po kliknutí na miniaturu můžete video oříznout, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Oříznutí, sdílení a uložení

Až nahrávání zastavíte, v pravém spodním rohu obrazovky se krátce objeví miniatura videa.

 • Když nic neuděláte nebo když miniaturu přetáhnete doprava, záznam se automaticky uloží. 
 • Kliknutím na miniaturu záznam otevřete. Potom můžete kliknout na tlačítko Oříznout a oříznout ho, nebo kliknout na tlačítko Sdílet a nasdílet ho.
 • Přetáhnutím miniatury můžete záznam přesunout někam jinam, například do dokumentu, e-mailu, okna Finderu nebo do Koše. 
 • Další možnosti zobrazíte tak, že na miniaturu kliknete s podrženou klávesou Control. Můžete například změnit umístění, do kterého se má záznam uložit, otevřít ho v aplikaci nebo ho bez uložení smazat.

Změna nastavení

Když v ovládacích prvcích kliknete na Volby, můžete změnit tato nastavení:

 • Uložit do: Vyberte, kam se mají záznamy automaticky ukládat, například na plochu, do Dokumentů nebo do schránky.
 • Časovač: Vyberte, kdy má nahrávání začít: okamžitě, za 5 sekund nebo za 10 sekund po kliknutí na nahrávací tlačítko.
 • Mikrofon: Jestli chcete nahrát i svůj hlas nebo jiný zvuk, vyberte mikrofon.
 • Zobrazovat plovoucí miniaturu: Vyberte, jestli se má zobrazovat miniatura.
 • Pamatovat si poslední výběr: Vyberte, jestli se mají jako výchozí nastavení používat vždy poslední volby, které jste v tomto nástroji použili.
 • Zobrazit kliknutí myši: Vyberte, jestli se má na záznamu zobrazovat kolem kurzoru černé kolečko, když kliknete.

Pomocí QuickTime Playeru

Funkci záznamu obrazovky má i QuickTime Player. Ten se dá používat i bez macOS Mojave. 

 1. Otevřete QuickTime Player ze složky Aplikace a na řádku nabídek vyberte Soubor > Nový záznam obrazovky. Otevře se okno Záznam obrazovky.
 2. Než začnete nahrávat, můžete kliknout na šipku vedle tlačítka Záznam a změnit nastavení záznamu:
  • Jestli chcete spolu se záznamem obrazovky nahrát i svůj hlas nebo jiný zvuk, vyberte mikrofon. Během nahrávání můžete zvuk kontrolovat a podle potřeby upravovat posuvník hlasitosti (jestli se ozývá zpětná vazba, snižte hlasitost nebo použijte sluchátka s mikrofonem). 
  • Jestli chcete, aby se při každém kliknutí zobrazovalo na záznamu černé kolečko kolem kurzoru, zvolte Zobrazovat v záznamu kliknutí myši.
 3. Nahrávání spustíte tak, že kliknete na tlačítko Záznam a pak uděláte jednu z těchto akcí:
  • Kliknutím kamkoli na obrazovku začnete nahrávat celou obrazovku.
  • Nebo vyberte přetažením oblast, kterou chcete nahrávat, a potom v této oblasti klikněte na tlačítko Spustit záznam.
 4. Nahrávání zastavíte tak, že na řádku nabídek kliknete na tlačítko Zastavit nebo stisknete klávesy Command-Control-Esc (Escape).
 5. QuickTime Player po skončení nahrávání záznam automaticky otevře. Teď můžete záznam přehrát, upravit nebo sdílet.

Další informace

 • Při automatickém ukládání záznamů používá Mac název „Záznam obrazovky datum v čas.mov“.
 • Jestli chcete nahrávání zrušit, stiskněte klávesu Esc, ještě než kliknete na nahrávací tlačítko.
 • Záznamy můžete otevírat v QuickTime Playeru, iMovie a dalších aplikacích, které umí upravovat nebo zobrazovat videa.
 • Obrazovka některých aplikací, například DVD přehrávače, nejde nahrávat.
 • Přečtěte si, jak nahrávat obrazovku iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
Datum zveřejnění: