Aktualizace firmwaru na Macu Pro (polovina roku 2010) a Macu Pro (polovina roku 2012)

Mac Pro (polovina roku 2010) a Mac Pro (polovina roku 2012) vyžadují po aktualizaci nebo před opětovnou instalací systému macOS ruční aktualizaci firmwaru.

Na Macu Pro (polovina roku 2010) a Macu Pro (polovina roku 2012) se na rozdíl od ostatních modelů Maců aktualizace firmwaru neinstalují automaticky spolu se systémem macOS. Následujícím postupem zajistěte, aby Mac Pro získal všechny dostupné aktualizace firmwaru, když aktualizujete nebo znova instalujete macOS.

Pokud jste zkusili přeinstalovat macOS na těchto modelech s použitím Zotavení macOS a objevila se obrazovka oznamující, že je nutná aktualizace firmwaru, přečtěte si, co dělat.

Získání aktualizací firmwaru po aktualizaci macOS

Nejprve použijte aplikaci App Store k aktualizaci softwaru Macu. Po dokončení aktualizace:

 1. Zvolte nabídku Apple () > App Store. Vyhledejte macOS. Ve výsledcích klikněte na aktuální verzi macOS a kliknutím na Získat spusťte stahování.
 2. Instalační program se stáhne do složky Aplikace a po stažení se spustí. Pokud se nespustí automaticky, najděte ve složce Aplikace položku Install macOS a otevřete ji dvojím kliknutím.
 3. Klikněte na Pokračovat.
 4. Pokud váš Mac potřebuje aktualizaci firmwaru, objeví se tato obrazovka:
  Obrazovka instalace macOS
 5. Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.

Získání aktualizací firmwaru před opětovnou instalací macOS

Chcete-li na Macu Pro (polovina roku 2010) a Macu Pro (polovina roku 2012) zcela přeinstalovat macOS, je třeba instalační program spustit dvakrát: poprvé pro aktualizaci firmwaru a podruhé pro instalaci systému macOS. Postupujte takto:

 1. Zvolte nabídku Apple > App Store. Vyhledejte macOS. Ve výsledcích klikněte na aktuální verzi macOS a kliknutím na Získat spusťte stahování.
 2. Instalační program se stáhne do složky Aplikace a po stažení se spustí. Pokud se nespustí automaticky, najděte ve složce Aplikace položku Install macOS a otevřete ji dvojím kliknutím.
 3. Klikněte na Pokračovat.
 4. Pokud váš Mac potřebuje aktualizaci firmwaru, objeví se tato obrazovka:
  Obrazovka instalace macOS
 5. Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.
 6. Po skončení aktualizace firmwaru a spuštění Macu spusťte program Install macOS ještě jednou a podle pokynů na obrazovce nainstalujte macOS.

Použití Zotavení macOS na těchto modelech Macu

Když se pokusíte o přeinstalaci macOS pomocí Zotavení macOS na Macu Pro (polovina roku 2010) a Mac Pro (polovina roku 2012), může se objevit výstraha, že je pro instalaci macOS třeba aktualizovat firmware. Instalaci dokončete podle tohoto postupu:

 1. Klikněte na Vypnout. Pokud se Mac Pro nevypne sám, vypněte ho stisknutím a podržením tlačítka napájení. 
 2. Podržte tlačítko napájení, dokud nezabliká indikátor napájení nebo se neozve dlouhý tón. Objeví se šedá obrazovka s logem Apple a ukazatelem průběhu. Po skončení aktualizace se Mac Pro spustí.
 3. Restartujte Mac Pro a pak ihned podržte klávesy Option-Command-R a přeinstalujte macOS. Výzva k aktualizaci firmwaru už by se znova zobrazit neměla.
Datum zveřejnění: