Bezpečnostní certifikace pro Apple T2

Tento článek obsahuje odkazy na klíčové certifikace produktu, kryptografická ověření a bezpečnostní pokyny pro čip Apple T2 Security a jeho firmware.

V souvislosti s těmito certifikacemi a validacemi mohou být užitečné následující dokumenty:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s internetovými službami Apple, viz:

Informace o veřejných certifikacích vztahujících se k aplikacím Apple viz:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s operačními systémy Apple, viz:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s hardwarovými a souvisejícími firmwarovými komponentami, viz:

Ověřování kryptografických modulů

Všechny certifikáty ověřování shody Apple FIPS 140-2/-3 jsou na webu CMVP. Apple se aktivně podílí na ověřování modulů CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každé hlavní verzi operačního systému. Ověřování shody se provádí až na finální vydané verzi modulu. Modul se ke schválení předkládá až po veřejném vydání operačního systému. 

CMVP udržuje stav validace kryptografických modulů ve čtyřech samostatných seznamech v závislosti na jejich aktuálním stavu. Moduly mohou začínat v seznamu implementací s probíhajícím testováním, pak se přesunou do seznamu zpracovávaných modulů. Po validaci se objeví v seznamu ověřených kryptografických modulů a po pěti letech jsou přesunuty do seznamu „historické“.

V roce 2020 přijal CMVP mezinárodní standard ISO/IEC 19790 jako základ pro FIPS 140-3.

Více informací o ověřování FIPS 140-2/-3 viz Zabezpečení platforem Apple.

  Číslo certifikátu CMVP Název modulu Typ modulu SL Datum ověření Dokumenty
Projděte si prosím seznam implementací s probíhajícím testovánímseznam zpracovávaných modulů, kde najdete aktuálně testované nebo zpracovávané moduly.
T2 firmware: 16P374

(vydání OS 2018)
3438 Modul jádra Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM SW 1 23.04.2019
T2 firmware: 16P374

(vydání OS 2018)
3433 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM SW 1 11.04.2019
sepOS pro T2 hardware: 16P374

(vydání OS 2018)
3523

Kryptografický modul Apple Secure Key Store v9.0

(sepOS)

HW 2 10.09.2019
T2 firmware: 15P2064

(vydání OS 2017)
3148 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM SW 1 09.03.2018

22.05.2018

06.07.2018
T2 firmware: 15P2064

(vydání OS 2017)
3147 Modul jádra Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM SW 1 09.03.2018

17.05.2018

03.07.2018
sepOS pro T2 hardware: 15YP2064

(vydání OS 2017)
3223 Kryptografický modul Apple Secure Key Store v1.0

(sepOS)
HW 1 10.09.2019
Datum zveřejnění: