Používání obousměrného textu v arabštině a hebrejštině v Pages, Numbers a Keynotu

Přečtěte si, jak vytvářet a upravovat dokumenty s textem psaným zprava doleva.

Při používání obousměrného jazyka je výchozí směr textu, textových polí a tabulek zprava doleva. Směr psaní se určí podle zvolené klávesnice ve chvíli, kdy do dokumentu poprvé zadáte text. 


Přidání klávesnice

Pages, Numbers a Keynote podporují používání obousměrných jazyků jako arabštiny nebo hebrejštiny. Jestli chcete používat obousměrný jazyk, změňte si nastavení klávesnice.

Na Macu:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Klávesnice.
 2. Klikněte na Vstupní zdroje.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat 
 4. Vyberte jazyk a klávesnici.
 5. Klikněte na Přidat.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: 

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Klepněte na Klávesnice.
 4. Znova klepněte na Klávesnice.
 5. Klepněte na Přidat novou klávesnici a vyberte Jazyk.


Přidání preferovaného jazyka

Pokud se váš jazyk nezobrazuje v seznamu preferovaných jazyků, můžete ho ve svých zařízeních přidat.

Na Macu:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Jazyk a oblast.
 2. V části Preferované jazyky klikněte na tlačítko Přidat 
 3. Vyberte jazyk a klávesnici.
 4. Klikněte na Přidat.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: 

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Klepněte na Jazyk a oblast.
 4. Klepněte na další jazyky a vyberte svůj jazyk.

Chcete-li potvrdit změnu nastavení jazyka, v části Jazyk a oblast zkontrolujte, že obsahuje vaše preferované jazyky.


Vytvoření dokumentu

Až si přidáte obousměrný jazyk, vyberte šablonu, ze které chcete dokument vytvořit. 

 • Na Macu zvolte Soubor > Nový a vyberte šablonu. V pravém spodním rohu vyberte obousměrný jazyk a klikněte na Vybrat.
 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na tlačítko Nový dokument , vyberte na panelu nástrojů obousměrný jazyk a klepněte na požadovanou šablonu.
 • Online na webu iCloud.com klikněte na tlačítko Nový dokument , vyberte obousměrný jazyk, vyberte požadovanou šablonu a klikněte na Vybrat.

Nastavení jazyka u existujícího dokumentu

Nově vytvořený dokument bude používat jazyk vašeho zařízení. Přečtěte si, jak změnit jazyk Macu nebo jak změnit jazyk iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Jazyk existujícího dokumentu můžete změnit podle postupu pro vaše zařízení.

Na Macu:

 1. Zvolte Soubor > Pokročilé > Jazyk a oblast.
 2. Vyberte jazyk.
 3. Klikněte na OK.

Na iPhonu nebo iPadu:

 1. Klepněte na tlačítko Více  a pak na Jazyk a oblast.
 2. Klepněte na Jazyk a vyberte Jazyk.
 3. Klepněte na Oblast a vyberte oblast.
 4. Klepněte na Hotovo.


Práce s obousměrným textem a tabulkami

V jednom dokumentu můžete mít jak text psaný zprava doleva, tak text psaný zleva doprava. Přečtěte si, jak změnit směr textu psaní, textu v tabulce nebo na jiných místech.

Změna směru psaní

 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na tlačítko Formát  a pak klepněte na tlačítko Zprava doleva tlačítko Zprava doleva.
 • Na Macu klikněte na tlačítko Formát , vyberte panel Text a pak klikněte na tlačítko Zprava doleva tlačítko Zprava doleva.
 • Online na webu iCloud.com klikněte na tlačítko Formát tlačítko Formát, vyberte panel Text a pak klikněte na tlačítko Zprava doleva tlačítko Zprava doleva

Změna směru v tabulce

 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na tabulku, klepněte na tlačítko Formát , vyberte panel Tabulka, sjeďte dolů a klepněte na Obrátit směr tabulky.
 • Na Macu klikněte na tabulku, klikněte na tlačítko Formát , vyberte panel Tabulka a pak klikněte na tlačítka Obrátit směr tabulky Obrátit směr tabulky nebo Obrátit směr tabulky.
 • Online na webu iCloud.com klikněte na tabulku, klikněte na tlačítko Formát tlačítko Formát, vyberte záložku Tabulka a pak klikněte na tlačítka Obrátit směr tabulky Obrátit směr tabulky nebo Obrátit směr tabulky.

Změna směru celého listu

Pokud chcete změnit směr všech tabulek na jednom listu v dokumentu Numbers:

 1. Klepněte nebo klikněte na list.
 2. Klepněte nebo klikněte na Obrátit směr listu.

Používání dvojstránek

Když si v dokumentu Pages zapnete dvojstránky a zároveň používáte obousměrný jazyk, stránky se budou automaticky zobrazovat zprava doleva.

Pokud chcete používat dvojstránky v novém dokumentu, vyberte v nabídce šablon nějakou knižní šablonu. U existujícího dokumentu zapněte dvojstránky podle postupu pro vaše zařízení:

 • Na Macu klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Volby dokumentu  a pak vyberte Dvojstránky.
 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na tlačítko Více , klepněte na Nastavení dokumentu, sjeďte dolů a zapněte Dvojstránky.


Práce s obousměrným textem v grafech

Při používání obousměrného jazyka se budou text, formátovaná čísla, data a popisky v grafech zobrazovat zprava doleva.

 

Datum zveřejnění: