Používání obousměrného textu v arabštině a hebrejštině v Pages, Numbers a Keynotu

Přečtěte si, jak vytvářet a upravovat dokumenty s textem psaným zprava doleva.

Při používání obousměrného jazyka je výchozí směr textu, textových polí a tabulek zprava doleva. Směr psaní se určí podle zvolené klávesnice ve chvíli, kdy do dokumentu poprvé zadáte text. 

Přidání klávesnice

Pages, Numbers a Keynote podporují používání obousměrných jazyků jako arabštiny nebo hebrejštiny. Jestli chcete používat obousměrný jazyk, změňte si nastavení klávesnice.

Na Macu:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Klávesnice.
 2. Klikněte na Vstupní zdroje.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat tlačítko Přidat.
 4. Vyberte jazyk a klávesnici.
 5. Klikněte na Přidat.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Klepněte na Klávesnice.
 4. Znova klepněte na Klávesnice.
 5. Klepněte na Přidat novou klávesnici a vyberte Jazyk.


Vytvoření dokumentu

Až si přidáte obousměrný jazyk, vyberte šablonu, ze které chcete dokument vytvořit.

 • Na Macu: Zvolte Soubor > Nový a vyberte šablonu. V pravém spodním rohu vyberte obousměrný jazyk a klikněte na Vybrat.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: V levém horním rohu klepněte na tlačítko Přidat, vyberte obousměrný jazyk a pak vyberte šablonu.
 • Na webu iCloud.com: Klikněte na tlačítko Přidat, v pravém horním rohu vyberte obousměrný jazyk, vyberte šablonu a klikněte na Vybrat.

Nastavení jazyka u existujícího dokumentu

Nově vytvořený dokument bude používat jazyk vašeho zařízení. Přečtěte si, jak změnit jazyk Macu nebo jak změnit jazyk iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Jazyk existujícího dokumentu můžete změnit podle postupu pro vaše zařízení.

Na Macu:

 1. Zvolte Soubor > Pokročilé > Jazyk a oblast.
 2. Vyberte jazyk.
 3. Klikněte na OK.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Klepněte na tlačítko Více a pak na Jazyk a oblast.
 2. Klepněte na Jazyk a vyberte Jazyk.
 3. Klepněte na Oblast a vyberte oblast.
 4. Klepněte na Hotovo.


Práce s obousměrným textem a tabulkami

V jednom dokumentu můžete mít jak text psaný zprava doleva, tak text psaný zleva doprava. Přečtěte si, jak změnit směr textu psaní, textu v tabulce nebo na jiných místech.

Změna směru psaní

 • Na Macu nebo webu iCloud.com: Klikněte na tlačítko Formát a potom na tlačítko Zprava doleva
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Klepněte na tlačítko Formát a pak na tlačítko Zprava doleva.

Změna směru v tabulce

 • Na Macu nebo webu iCloud.com: Klikněte na tabulku, klikněte na tlačítko Formát a potom na Obrátit směr tabulky nebo Obrátit směr tabulky.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Klepněte na tabulku, klepněte na tlačítko Formát, sjeďte dolů a klepněte na Obrátit směr tabulky.

Změna směru celého listu

Pokud chcete změnit směr všech tabulek na jednom listu v dokumentu Numbers:

 1. Klepněte nebo klikněte na list.
 2. Klepněte nebo klikněte na Obrátit směr listu.

Používání dvojstránek

Když si v dokumentu Pages zapnete dvojstránky a zároveň používáte obousměrný jazyk, stránky se budou automaticky zobrazovat zprava doleva.

Pokud chcete používat dvojstránky v novém dokumentu, vyberte v nabídce šablon nějakou knižní šablonu. U existujícího dokumentu zapněte dvojstránky podle postupu pro vaše zařízení:

 • Na Macu: Klikněte v pravém horním rohu na Nastavení dokumentu a zvolte Dvojstránky.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Klepněte na tlačítko Více, klepněte na Nastavení dokumentu , pak na tlačítko inspektora dokumentů, sjeďte dolů a zapněte Dvojstránky.


Práce s obousměrným textem v grafech

Při používání obousměrného jazyka se budou text, formátovaná čísla, data a popisky v grafech zobrazovat zprava doleva.

Datum zveřejnění: