Když se displej iMacu Pro vypne během spouštění nebo aktualizace

iMac Pro se při spouštění nebo při instalaci aktualizací může chovat odlišně od ostatních modelů Maců. Přečtěte si, co očekávat a jak se vyhnout problémům.

Když se iMac Pro spouští z vypnutého stavu, displej může zůstat vypnutý až 30 sekund, než se objeví logo Apple ukazatel průběhu. Jedná se o očekávané chování. Během této doby nemačkejte tlačítko napájení ani iMac Pro neodpojujte od napájení.

Podobně když iMac Pro instaluje aktualizace operačního systému, logo Apple ukazatel průběhu se můžou objevit jen na chvíli a pak displej zhasne. Displej může při instalaci zůstat zhasnutý zhruba minutu. V závislosti na instalované aktualizaci se iMac Pro může taky restartovat.

Předcházení problémům se spouštěním iMacu Pro

iMac Pro během spouštění nebo instalace aktualizací neodpojujte od napájení ani nemačkejte tlačítko napájení.

Další tipy související se spouštěním iMacu Pro:

  • Nemačkejte tlačítko napájení v okamžiku, kdy připojujete na zadní stranu iMacu Pro napájecí kabel. Napájecí tlačítko je vlevo při pohledu zepředu, proto počítač držte při zapojování kabelu na pravé straně, abyste tlačítko nestiskli náhodou.
  • Po připojení iMacu Pro k napájení počkejte se stisknutím tlačítka ještě několik sekund.
  • Když iMac Pro vypnete, před opětovným zapnutím pomocí tlačítka napájení chvíli počkejte.
Datum zveřejnění: