Přidání pekingské nebo šanghajské dopravní karty do Apple Pay

Přečtěte si, jak do iPhonu nebo Apple Watch přidat jízdenkovou kartu, abyste pomocí expresní karty a Apple Pay mohli platit za dopravu v Pekingu a Šanghaji.

Zůstatek ze své fyzické karty pekingské nebo šanghajské hromadné dopravy si můžete převést do Walletu a používat ho s Apple Pay.1 Ve Walletu si taky můžete vytvořit novou dopravní kartu. První dopravní karta, kterou do Walletu přidáte, se bere jako vaše karta Express Transit.2

Vytvoření nové dopravní karty ve Walletu pro používání s Apple Pay na iPhonu

Co potřebujete, abyste si ve Walletu mohli vytvořit novou kartu pekingské nebo šanghajské dopravy a používat ji na iPhonu:3

 • iPhone 6, iPhone 6 Plus nebo novější s nastaveným Face ID, Touch ID nebo kódem.
 • Debetní karta China UnionPay v Pekingu nebo kreditní nebo debetní karta China UnionPay v Šanghaji, které máte přidané ve Walletu.
 • iOS 11.3 nebo novější.
 • Připojení k internetu.
 • Apple ID přihlášené k iCloudu.
 • Oblast zařízení nastavenou na Čínu– kontinentální.

Vytvoření dopravní karty ve Walletu:

 1. Otevřete Wallet a klepněte na symbol plus symbol plus.
 2. Klepněte na Pokračovat.
 3. Klepněte na Pekingská jízdenková karta nebo Šanghajská jízdenková karta.
 4. Vyberte částku, kterou chcete na kartu přičíst. Pokud používáte kartu šanghajské dopravy, bude vám navíc účtována ještě vratná záloha 20 RMB.
 5. Proveďte postup pro vytvoření nové dopravní karty na iPhonu.

Vytvoření nové dopravní karty ve Walletu pro používání s Apple Pay na Apple Watch

Co potřebujete, abyste si ve Walletu mohli vytvořit novou kartu pekingské nebo šanghajské dopravy a používat ji na Apple Watch:3

 • Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 nebo novější spárované s iPhonem 6, iPhonem 6 Plus nebo novějším.4
 • watchOS 4.3 nebo novější a iOS 11.3 nebo novější.

Vytvoření nové dopravní karty ve Walletu a její přidání na Apple Watch:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
 2. Přejeďte prstem nahoru a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Klepněte na Přidat kartu.
 4. Klepněte na Pokračovat.
 5. Klepněte na Pekingská jízdenková karta nebo Šanghajská jízdenková karta.
 6. Vyberte částku, kterou chcete na kartu přičíst. Pokud používáte kartu šanghajské dopravy, bude vám navíc účtována ještě vratná záloha 20 RMB.
 7. Proveďte postup pro vytvoření nové karty.
 8. Začněte platit za dopravu pomocí Apple Pay.

Obrazovka ukazující dopravní kartu ve Walletu

Převod zůstatku z dopravní karty do Walletu na iPhonu

Co potřebujete k převodu zůstatku z fyzické dopravní karty do Walletu na iPhonu:3

 • iPhone 7, iPhone 7 Plus nebo novější s nastaveným Face ID, Touch ID nebo kódem.
 • iOS 11.3 nebo novější.
 • Apple ID přihlášené k iCloudu.
 • Oblast zařízení nastavenou na Čínu– kontinentální.
 • V Šanghaji dopravní kartu s písmenem U před číslem.
 • Zůstatek aspoň 1 RMB na jízdenkové kartě v Pekingu a přes 20 RMB v Šanghaji. Pokud používáte karty šanghajské dopravy, z převáděného zůstatku se vám odečte vratná záloha 20 RMB.

Převedení zůstatku z fyzické dopravní karty do iPhonu:2

 1. Otevřete aplikaci Wallet a klepněte na symbol plus symbol plus.
 2. Klepněte na Pokračovat.
 3. Klepněte na Pekingská jízdenková karta nebo Šanghajská jízdenková karta.
 4. Klepněte na Převést existující kartu.
 5. Zadejte čtyři číslice z čísla karty, o které budete požádáni. Můžete se orientovat podle následujících obrázků.
 6. Přiložte horní část iPhonu k prostředku dopravní karty. Nechte telefon nehybně na kartě, dokud se na obrazovce neobjeví „Karta byla přidána“. Může to trvat i několik minut.

Karty pekingské dopravy

Na kartách pekingské dopravy se ověřují poslední čtyři číslice z čísla karty.

 

Karty šanghajské dopravy

Na kartách šanghajské dopravy se ověřují první čtyři číslice z čísla karty.

Pokud používáte karty šanghajské dopravy, můžete si původní zálohu vyzvednout, až zůstatek z fyzické jízdenkové karty převedete do Walletu a fyzickou kartu vrátíte vydavateli. Vratná záloha 20 RMB, která se vám při převodu do Walletu odečetla ze zůstatku, zůstane ve Walletu. Můžete si ji vyzvednout v aplikaci Shanghai Transit. Bližší pokyny vám sdělí vydavatel dopravní karty.

Převod zůstatku z dopravní karty do Walletu     

Převod zůstatku z dopravní karty do Walletu na Apple Watch

Co potřebujete k převodu zůstatku z dopravní karty do Apple Watch:3

 • Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 nebo novější spárované s iPhonem 7, iPhonem 7 Plus nebo novějším.4
 • watchOS 4.3 nebo novější a iOS 11.3 nebo novější.
 • V Šanghaji dopravní kartu s písmenem U před číslem.

Převedení zůstatku z fyzické dopravní karty do Apple Watch:2

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
 2. Přejeďte prstem nahoru a klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Klepněte na Přidat kartu.
 4. Klepněte na Pokračovat.
 5. Klepněte na Pekingská jízdenková karta nebo Šanghajská jízdenková karta.
 6. Klepněte na Převést existující kartu.
 7. Řiďte se postupem pro převod zůstatku.

Přesun dopravní karty z iPhonu do Apple Watch

Jak přesunout dopravní kartu z iPhonu do Apple Watch:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. Pokud máte víc hodinek, zvolte jedny.
 2. Klepněte na Wallet a Apple Pay.
 3. Sjeďte dolů k dopravní kartě, kterou chcete přesunout do Apple Watch. Pak vedle karty klepněte na tlačítko Přidat.

V aplikaci Watch můžete dopravní kartu taky přenést zpátky do iPhonu. Kartu pekingské nebo šanghajské dopravy nemůžete přesunout během jízdy hromadnou dopravou.

Na rozdíl od kreditních a debetních karet ve Walletu můžou být dopravní karty v jednu chvíli uložené jenom na jednom zařízení.

Co dál

Přečtěte si, jak platit za dopravu pomocí Apple Pay.

Pomoc s přidáním dopravní karty do Apple Pay.

V aplikacích Beijing Transit a Shanghai Transit si můžete například dobíjet peníze na dopravní kartu ve Walletu nebo si zažádat o refundaci karty. Bližší pokyny vám sdělí vydavatel dopravní karty.

 1. Apple Pay není k dispozici dětem do 13 let. Věk se liší podle země nebo oblasti.
 2. Informace o tom, které jízdenkové karty se dají přidat do Apple Pay, vám poskytne vydavatel karty.
 3. Když se na iPhonu nebo Apple Watch odhlásíte z iCloudu nebo si vypnete Face ID, Touch ID nebo heslo, všechny kreditní, debetní a dopravní karty se ze zařízení odeberou. Když dopravní kartu z nějakého zařízení odeberete, zbývající zůstatek se zachová a půjde přenést do stejného nebo jiného iPhonu nebo Apple Watch, na kterých jste přihlášení k iCloudu stejným Apple ID.
 4. Apple Watch (1. generace) a Apple Watch Edition (1. generace) nejsou kompatibilní s expresní kartou pro Apple Pay v kontinentální Číně.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: