Jak pomocí Rodinného sdílení schválit existující Apple ID vašeho dítěte

Pomocí Rodinného sdílení můžete přidat Apple ID svého dítěte do rodiny a udělit mu rodičovský souhlas, aby mohlo svoje Apple ID dál používat.

Apple dětem umožňuje vlastnit Apple ID a používat služby Apple se souhlasem rodičů. Věk, do kterého je vyžadován rodičovský souhlas, závisí na zemi nebo oblasti, přičemž příslušné zákony se někdy můžou měnit. Pokud vaše dítě už Apple ID má, ale jeho účet nemá váš souhlas, přidejte jeho Apple ID pomocí Rodinného sdílení do své rodinné skupiny a udělte mu souhlas.

Pokud jste to ještě neudělali, nejdřív si nastavte Rodinné sdílení. Potom dítě následujícím postupem přidejte do své rodiny a poskytněte mu rodičovské svolení. 

  • Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení.
  • Klepněte na Přidat člena rodiny.
  • Klepněte na Pozvat osobně.
  • Zadejte e-mailovou adresu, kterou vaše dítě používá jako Apple ID, a klepněte na Další.
  • Požádejte dítě, aby zadalo heslo ke svému Apple ID, a klikněte na Další.
  • Potvrďte souhlas rodiče s informacemi o ochraně osobních údajů.
  • Zvolte, jestli pro své dítě chcete zapnout schvalování nákupů a sdílení polohy.

Po dokončení tohoto procesu se dítě začne zobrazovat ve vaší rodinné skupině a má rodičovský souhlas, aby mohlo i nadále používat svoje Apple ID.

Souhlas rodiče můžete vyjádřit, i když ještě nemáte vlastní Apple ID. Požádejte dítě, aby se přihlásilo k webu https://appleid.apple.com/parentalconsent/. Zadejte své údaje a ověřený způsob platby a potom přijměte smlouvu o rodičovském souhlasu.

K přidání dítěte do rodiny možná budete potřebovat záchrannou e-mailovou adresu. Pokud ji vaše dítě nemá nastavenou, může si záchranný e-mail přidat v nastaveních svého účtu Apple ID.

 

Datum zveřejnění: