Kreslení v Numbers a Keynotu na iPadu a iPhonu

Na podporovaných zařízeních můžete Apple Pencilem nebo prstem kreslit přímo do tabulek a prezentací.

Přidání kresby

 1. Apple Pencilem můžete prostě začít kreslit kamkoli do tabulky nebo snímku. Jestli chcete kreslit prstem nebo pokud máte zapnuté vybírání a posouvání Apple Pencilem, klepněte na tlačítko Přidat nové > tlačítko Média > tlačítko Kresba Kresba a začněte kreslit kamkoli.
 2. Jestli chcete změnit kreslicí nástroj, klepněte na nástroj ve spodní části obrazovky. Pomocí následujících nástrojů můžete vkládat různé efekty a funkce:
  • Jestli chcete nakreslit nový vyplněný tvar, klepněte na nástroj Výplň a začněte kreslit. Oblast vyplníte tak, že klepnete na nástroj Výplň a pak na oblast, kterou chcete vyplnit.
  • Pokud chcete něco vygumovat, klepněte na nástroj Guma a přejeďte přes kresbu.
  • Pokud chcete upravit části kresby, klepněte na nástroj Výběr a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte).
 3. Jestli chcete kreslit jinou barvou, klepněte na barevný kruh a vyberte barvu. Přejetím doleva můžete barvu dopodrobna upravit.
 4. Jestli chcete změnit velikost nebo neprůhlednost štětce, klepněte na nástroj dvakrát, klepněte na velikost štětce a potom na novou velikost. Anebo změňte neprůhlednost přetažením posuvníku.
 5. Poslední akci zrušíte klepnutím na tlačítko Vrátit akci.
 6. Až skončíte, klepněte na Hotovo.

Změna velikosti nebo přesunutí kresby

Přidané kresby můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost:

 • Kresbu zvětšíte nebo zmenšíte tak, že na ni klepnete a potom přetáhnete za úchyty jejího pole.
 • Kresbu přesunete tak, že na ni klepnete a potom ji přetáhnete.


Úprava části kresby

 1. Pokud je to třeba, klepněte na kresbu a pak v rozevírací nabídce klepněte na Upravit kresbu.
 2. Ve spodní části obrazovky klepněte na nástroj Výběr a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte). Kolem výběru se zobrazí obrys.
 3. V rozevírací nabídce klepněte na požadovanou volbu:
  • Jestli chcete výběr zvětšit nebo zmenšit, klepněte na Změnit velikost a přetáhněte za úchyty pole kolem výběru.
  • Jestli chcete jednu kresbu rozdělit na dvě, klepněte v rozevírací nabídce na Rozdělit.
  • Výběr můžete taky zkopírovat, vložit, smazat nebo zduplikovat.


Animování kresby

V Keynotu a Numbers můžete kresby animovat.

Animování kresby v Keynotu

V prezentaci Keynotu můžete kresbu zanimovat tak, aby se na obrazovce postupně nakreslila (použitím efektu Začátek) nebo vygumovala (použitím efektu Konec).

Kresbu v Keynotu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zanimujete takhle:

 1. Vyberte snímek s kresbou a klepnutím nebo kliknutím kresbu vyberte.
 2. Znova klepněte na kresbu a v rozevírací nabídce vyberte Animace.
 3. Vyberte Začátek nebo Konec. 
 4. V rozevírací nabídce vyberte Kresba a klepnutím na Přehrát si zobrazte náhled animace.
 5. Nakonec klepněte na Hotovo.

Na Macu můžete animovat kresby, které jste přidali do prezentace v Keynotu pro iOS.

 1. Otevřete snímek s kresbou a kresbu vyberte.
 2. Klikněte na tlačítko Animovat a vyberte Začátek nebo Konec.
 3. Klikněte na Přidat efekt, v nabídce vyberte Kresba a nastavte jednotlivé volby, třeba trvání.
 4. Kliknutím na Náhled si animaci přehrajte. 

Animování kresby v Numbers

V Numbers můžete kresbu zanimovat tak, aby se na obrazovce postupně nakreslila.

Kresbu v Numbers na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zanimujete takhle:

 1. Pokud jste v režimu kreslení, klepněte na Hotovo. Jinak přeskočte rovnou na další krok.
 2. Klepnutím kresbu vyberte.
 3. Klepněte na tlačítko Formát a pak na Kresba.
 4. Klepněte na Animovat kresbu a nastavte jednotlivé volby, třeba trvání.
 5. Klepnutím na Přehrát nebo Přehrát kresbu si kresbu přehrajte.

Na Macu můžete animovat kresby, které jste přidali do tabulky v Numbers pro iOS:

 1. Otevřete tabulku Numbers s kresbou a kresbu vyberte.
 2. Klikněte na Formát, vyberte Animovat kresbu a nastavte jednotlivé volby, třeba trvání.
 3. Kresbu si přehrajete tak, že na bočním panelu Formát kliknete na Přehrát, nebo že na stránce kliknete na Přehrát kresbu.


Sdílení nebo uložení kresby

V Numbers a Keynotu můžete kresby sdílet a ukládat je jako obrázkové soubory (.png). Pokud jste kresbu v Numbers zanimovali, můžete ji sdílet nebo uložit jako soubor videa (.m4v).

 1. Klepnutím kresbu vyberte a zvolte Sdílení. Pokud jste kresbu v Numbers zanimovali, vyberte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 2. Vyberte, jak chcete obrázek nebo video poslat, například přes Mail, Zprávy nebo jinou službu.  Anebo zvolte Uložit obrázek (respektive Uložit video v případě animovaných kreseb v Numbers) a uložte kresbu do aplikace Fotky.

Na Macu můžete sdílet a ukládat kresby, které jste přidali do tabulky v Numbers pro iOS nebo prezentace v Keynotu pro iOS.

 1. V tabulce nebo prezentaci s kresbou klikněte na kresbu s podrženou klávesou Control.
 2. Vyberte Sdílet. Pokud jste kresbu zanimovali, vyberte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 3. Vyberte, jak chcete obrázek nebo video poslat, například přes Mail, Zprávy nebo jinou službu. Anebo volbou Přidat do Fotek uložte obrázek (respektive video v případě animovaných kreseb v Numbers) do aplikace Fotky.


Vybírání a posouvání Apple Pencilem

Apple Pencilem můžete taky vybírat objekty nebo posouvat dokument. Jděte do Nastavení > [Název aplikace] a zapněte volbu Vybírání a posouvání Apple Pencilem.

Pokud chcete přidat kresbu při zapnutém vybírání a posouvání Apple Pencilem, klepněte na tlačítko Přidat nové > tlačítko Média a potom klepněte na Kresba.


Datum zveřejnění: