Kreslení v Numbers a Keynotu na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Na podporovaných zařízeních můžete Apple Pencilem nebo prstem kreslit přímo do tabulek a prezentací.

Když zapnete Vybírání a rolování, můžete Apple Pencil použít taky k výběru objektů a rolování v tabulce nebo prezentaci.

Přidání kresby

 1. Apple Pencilem můžete jednoduše začít kreslit kamkoli do tabulky nebo snímku. Pokud chcete kreslit prstem nebo pokud máte zapnutý výběr a rolování Apple Pencilem, klepněte na tlačítko Vložit , pak na tlačítko Média , dále na Kresba a začněte kreslit kamkoli.
 2. Jestli chcete změnit kreslicí nástroj, klepněte na nástroj ve spodní části obrazovky. Pomocí následujících nástrojů můžete vkládat různé efekty a funkce:
  • Pokud chcete nakreslit nový vyplněný tvar, klepněte na nástroj Výplň  a začněte kreslit. Oblast vyplníte tak, že klepnete na nástroj Výplň  a pak na oblast, kterou chcete vyplnit.
  • Pokud chcete něco vygumovat, klepněte na nástroj Guma  a přejeďte přes kresbu.
  • Pokud chcete upravit části kresby, klepněte na nástroj Výběr  a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte).
 3. Jestli chcete kreslit jinou barvou, klepněte na barevný kruh a vyberte barvu. Přejetím doleva můžete barvu doladit.
 4. Jestli chcete změnit velikost nebo neprůhlednost štětce, klepněte na nástroj dvakrát, klepněte na velikost štětce a potom na novou velikost. Anebo změňte neprůhlednost přetažením posuvníku.
 5. Poslední akci zrušíte klepnutím na tlačítko Vrátit akci 
 6. Až skončíte, klepněte na Hotovo.

Změna velikosti nebo přesunutí kresby

Přidané kresby můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost:

 • Kresbu zvětšíte nebo zmenšíte tak, že na ni klepnete a potom přetáhnete za úchyty jejího pole.
 • Kresbu přesunete tak, že na ni klepnete a potom ji přetáhnete.


Úprava části kresby

 1. Pokud je to třeba, klepněte na kresbu a pak v rozevírací nabídce klepněte na Upravit kresbu.
 2. Ve spodní části obrazovky klepněte na nástroj Výběr  a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte). Kolem výběru se zobrazí obrys.
 3. V rozevírací nabídce klepněte na požadovanou volbu:
  • Jestli chcete výběr zvětšit nebo zmenšit, klepněte na Změnit velikost a přetáhněte za úchyty pole kolem výběru.
  • Jestli chcete jednu kresbu rozdělit na dvě, klepněte v rozevírací nabídce na Rozdělit.
  • Výběr můžete taky zkopírovat, vložit, smazat nebo zduplikovat.


Animace kresby

V Keynotu a Numbers můžete kresby animovat.

Animování kresby v Keynotu

V prezentaci Keynotu můžete kresbu animovat tak, aby se na obrazovce postupně nakreslila (použitím efektu Začátek) nebo vygumovala (použitím efektu Konec).

Kresbu v Keynotu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zanimujete takto:

 1. Vyberte snímek s kresbou a klepnutím nebo kliknutím kresbu vyberte.
 2. Znova klepněte na kresbu a v rozevírací nabídce vyberte Animace.
 3. Vyberte Začátek nebo Konec. 
 4. V rozevírací nabídce vyberte Kresba a klepnutím na Přehrát si zobrazte náhled animace.
 5. Nakonec klepněte na Hotovo.

Na Macu můžete animovat kresby, které jste přidali do prezentace v Keynotu na iPhonu nebo iPadu.

 1. Otevřete snímek s kresbou a kresbu vyberte.
 2. Klikněte na tlačítko Animovat  a vyberte Začátek nebo Konec.
 3. Klikněte na Přidat efekt, v nabídce vyberte Kresba a nastavte jednotlivé volby, třeba trvání.
 4. Kliknutím na Náhled si animaci přehrajte. 

Animování kresby v Numbers

V Numbers můžete kresbu animovat tak, aby se na obrazovce postupně nakreslila.

Kresbu v Numbers na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zanimujete takto:

 1. Pokud jste v režimu kreslení, klepněte na Hotovo. Jinak přejděte k dalšímu kroku.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepněte na tlačítko Formát  a pak na Kresba.
 4. Zapněte Animovat kresbu a nastavte další možnosti, například dobu trvání.
 5. Chcete-li přehrát animaci, klepněte na Přehrát nebo Přehrát kresbu.

Na Macu můžete animovat kresby, které jste přidali do tabulky v Numbers na iPhonu nebo iPadu.

 1. Otevřete tabulku Numbers s kresbou a kresbu vyberte.
 2. Klikněte na tlačítko Formát , vyberte Animovat kresbu a nastavte další možnosti, například dobu trvání.
 3. Chcete-li přehrát animaci, klikněte na Přehrát na bočním panelu Formát nebo na Přehrát kresbu na stránce.


Sdílení nebo uložení kresby

V Numbers a Keynotu můžete kresby sdílet a ukládat je jako obrázkové soubory (.png). Pokud jste kresbu v Numbers animovali, můžete ji sdílet nebo uložit jako soubor videa (.m4v).

 1. Klepnutím na kresbu ji vyberte a zvolte Sdílet. Pokud jste kresbu v Numbers animovali, vyberte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 2. Vyberte, jak chcete obrázek nebo video poslat, například přes Mail, Zprávy nebo jinou službu.  Anebo zvolte Uložit obrázek (respektive Uložit video v případě animovaných kreseb v Numbers) a uložte kresbu do aplikace Fotky.

Na Macu můžete sdílet a ukládat kresby, které jste přidali do tabulky v Numbers nebo prezentace v Keynotu na iPhonu nebo iPadu.

 1. V tabulce nebo prezentaci s kresbou klikněte na kresbu s podrženou klávesou Control.
 2. Vyberte Sdílet. Pokud jste kresbu animovali, zvolte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 3. Vyberte, jak chcete obrázek nebo video poslat, například přes Mail, Zprávy nebo jinou službu. Anebo volbou Přidat do Fotek uložte obrázek (respektive video v případě animovaných kreseb v Numbers) do aplikace Fotky.


Jak zapnout volbu Vybrat a rolovat pomocí Apple Pencilu

Ve výchozím nastavení můžete Apple Pencil používat k zahájení kreslení. Numbers nebo Keynote ale můžete nastavit tak, abyste místo toho mohli Apple Pencilem vybírat objekty a posouvat se v dokumentu:*

 1. V Numbers nebo Keynotu klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Apple Pencil a zapněte Výběr a rolování.

Pokud to váš Apple Pencil podporuje, můžete zapnout taky volbu Přepínat poklepáním. Když je zapnuté přepínání poklepáním, můžete funkci Výběr a rolování přepínat tak, že dvakrát klepnete na dolní část Apple Pencilu.

Chcete-li přidat kresbu do tabulky nebo prezentace, když máte zapnutý výběr a rolování, klepněte na tlačítko Vložit , pak na Média  a nakonec na Kresbu.

* Pages, Numbers a Keynote mají nezávislé nastavení funkce Výběr a rolování. Když třeba zapnete Výběr a rolování v Pages, neovlivní to Keynote ani Numbers.


Datum zveřejnění: