Kreslení a používání funkce Rukopis v Numbers a Keynotu

S Apple Pencilem můžete na iPadu kreslit a pomocí funkce Rukopis taky převádět rukopis na text. Můžete taky kreslit prstem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

S Apple Pencilem můžete použít funkci Výběr a rolování, se kterou můžete vybírat objekty a posouvat se v tabulce nebo prezentaci.

Převod rukopisu na text pomocí funkce Rukopis

Rukopis umožňuje na podporovaném iPadu* zadávat text psaním pomocí Apple Pencilu. Když spárujete Apple Pencil s iPadem, Rukopis bude ve výchozím nastavení zapnutý. Rukopis můžete na iPadu nastavit nebo vypnout v Nastavení > Apple Pencil.

 1. V tabulce nebo prezentaci klepněte Apple Pencilem do snímku nebo listu, kam chcete začít psát. Nebo klepněte do textového pole, tvaru nebo buňky tabulky.
 2. Klepněte na nástroj Rukopis na panelu nástrojů dole na obrazovce a začněte psát.

Při psaní Apple Pencilem můžete taky mazat slova, vkládat text a dělat další věci:

 • Slovo smažete tak, že ho přeškrtnete.
 • Chcete-li vložit text mezi slova, klepněte a podržte místo uvnitř textové oblasti a začněte psát, jakmile se otevře prostor pro psaní.
 • Sousední znaky můžete spojit nebo oddělit nakreslením svislé čáry mezi ně.
 • Text vyberete tak, že ho zakroužkujete nebo přes něj nakreslíte čáru. Výběr můžete změnit přetažením úchytů.

Na panelu nástrojů jsou taky tlačítka na formátování a zarovnání textu.

* Na panelu nástrojů můžete přepnout na jiný podporovaný jazyk, pokud jste pro tento jazyk přidali klávesnici na obrazovce Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice. Podívejte se, které jazyky a oblasti Rukopis podporuje.


Přidání kresby

 1. Chcete-li kreslit Apple Pencilem, klepněte s ním na stránku. Pokud chcete kreslit prstem nebo máte zapnutou volbu Výběr a rolování, klepněte na tlačítko Vložit , pak na Média  a nakonec na Kresba.
 2. Klepněte na jeden ze čtyř kreslicích nástrojů dole na obrazovce: pero, tužku, pastelku nebo výplňový nástroj.
 3. Pokud chcete změnit velikost nebo neprůhlednost nástroje, klepněte na požadovaný nástroj dvakrát a pak klepněte na novou velikost. Nebo upravte neprůhlednost přetažením posuvníku.
 4. Můžete taky kreslit jinou barvou:
  • Na iPhonu klepněte na barevné kolečko a zvolte dole na obrazovce Barvy jednu z předvolených barev. Nebo použijte ovládací prvky k namíchání vlastní barvy a uložte ji mezi oblíbené klepnutím na tlačítko Přidat .
  • V systému iPadOS 14 a novějším zvolte předvolenou barvu nebo klepnutím do barevného kruhu vyberte barvu vlastní. Pomocí ovládacích prvků namíchejte vlastní barvu a uložte ji mezi oblíbené klepnutím na tlačítko Přidat . Chcete-li některou z oblíbených barev smazat, stiskněte a podržte její barevné kolečko a klepněte na Smazat. 
  • V iPadOS 13 klepněte na barevný kruh a pak buď na barvu v mřížce, nebo přejetím doleva vytvořte vlastní barvu.
 5. Kresbu vymažete tak, že klepnete na gumu; dalším klepnutím budete moct vybrat jiný mazací nástroj:
  • Chcete-li v kresbě mazat jako v rastrovém obrázku, klepněte na nástroj Mazání pixelů a pak do kresby klepněte nebo přes ni přejíždějte.
  • Chcete-li vymazat celý tah, klepněte na Mazání objektů a pak na tah nebo objekt, který chcete smazat.
 6. Poslední akci zrušíte klepnutím na tlačítko Vrátit akci
 7. Nakonec klepněte na Hotovo.

V kreslení Apple Pencilem můžete pokračovat jednoduše tak, že začnete kreslit přímo na stránku.

Změna velikosti nebo přesunutí kresby

Přidané kresby můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost:

 • Kresbu zvětšíte nebo zmenšíte tak, že na ni klepnete a potom přetáhnete za úchyty jejího pole.
 • Kresbu přesunete tak, že na ni klepnete a potom ji přetáhnete.


Úprava části kresby

 1. Pokud je to třeba, klepněte na kresbu a pak v rozevírací nabídce klepněte na Upravit kresbu.
 2. Ve spodní části obrazovky klepněte na nástroj výběru a potom klepněte na oblast, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte). Kolem výběru se zobrazí obrys.
 3. V rozevírací nabídce klepněte na požadovanou volbu:
  • Jestli chcete výběr zvětšit nebo zmenšit, klepněte na Změnit velikost a přetáhněte za úchyty pole kolem výběru.
  • Jestli chcete jednu kresbu rozdělit na dvě, klepněte v rozevírací nabídce na Rozdělit.
  • Výběr můžete taky zkopírovat, vložit, smazat nebo zduplikovat.


Animace kresby

V Keynotu a Numbers můžete kresby animovat.

Animování kresby v Keynotu

V Keynotu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete kresbu animovat tak, aby to vypadalo, že ji někdo kreslí (při použití efektu Začátek) nebo vymazává (při použití efektu Konec):

 1. Vyberte snímek s kresbou a klepnutím nebo kliknutím kresbu vyberte.
 2. Znova klepněte na kresbu a v rozevírací nabídce vyberte Animace.
 3. Vyberte Začátek nebo Konec. 
 4. V rozevírací nabídce vyberte Kresba a klepnutím na Přehrát si zobrazte náhled animace.
 5. Nakonec klepněte na Hotovo.

Na Macu můžete animovat kresbu přidanou do prezentace v Keynotu na iPhonu nebo iPadu.

Animování kresby v Numbers

V Numbers na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete kresbu animovat tak, aby to vypadalo, jako když ji někdo kreslí:

 1. Pokud jste v režimu kreslení, klepněte na Hotovo. Jinak přejděte k dalšímu kroku.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepněte na tlačítko Formát  a pak na Kresba.
 4. Zapněte Animovat kresbu a nastavte další možnosti, například dobu trvání.
 5. Chcete-li přehrát animaci, klepněte na Přehrát nebo Přehrát kresbu.

Na Macu můžete animovat kresbu přidanou do tabulky v Numbers na iPhonu nebo iPadu.


Sdílení nebo uložení kresby

V Numbers a Keynotu můžete kresby sdílet a ukládat je jako obrázkové soubory (.png). Pokud jste kresbu v Numbers animovali, můžete ji sdílet nebo uložit jako soubor videa (.m4v).

 1. Klepnutím na kresbu ji vyberte a zvolte Sdílet. Pokud jste kresbu v Numbers animovali, vyberte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 2. Vyberte, jak chcete obrázek nebo video poslat, například přes Mail, Zprávy nebo jinou službu. Anebo zvolte Uložit obrázek (respektive Uložit video v případě animovaných kreseb v Numbers) a uložte kresbu do aplikace Fotky.

Na Macu můžete sdílet a ukládat kresby, které jste přidali do tabulky v Numbers nebo prezentace v Keynotu na iPhonu nebo iPadu.

 1. V tabulce nebo prezentaci s kresbou klikněte na kresbu s podrženou klávesou Control.
 2. Vyberte Sdílet. Pokud jste kresbu animovali, zvolte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 3. Vyberte, jak chcete obrázek nebo video poslat, například přes Mail, Zprávy nebo jinou službu. Anebo volbou Přidat do Fotek uložte obrázek (respektive video v případě animovaných kreseb v Numbers) do aplikace Fotky.


Jak zapnout volbu Vybrat a rolovat pomocí Apple Pencilu

Ve výchozím nastavení můžete Apple Pencil používat k zahájení kreslení. Numbers nebo Keynote ale můžete nastavit tak, abyste místo toho mohli Apple Pencilem vybírat objekty a posouvat se v dokumentu:*

 1. V Numbers nebo Keynotu klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Apple Pencil a zapněte Výběr a rolování.

Pokud to váš Apple Pencil podporuje, můžete zapnout taky volbu Přepínat poklepáním. Když je zapnuté přepínání poklepáním, můžete funkci Výběr a rolování přepínat tak, že dvakrát klepnete na dolní část Apple Pencilu.

Chcete-li přidat kresbu do tabulky nebo prezentace, když máte zapnutý výběr a rolování, klepněte na tlačítko Vložit , pak na Média  a nakonec na Kresbu.

* Pages, Numbers a Keynote mají nezávislé nastavení funkce Výběr a rolování. Když třeba zapnete Výběr a rolování v Pages, neovlivní to Keynote ani Numbers.


Datum zveřejnění: