Když ztratíte ovladač k Apple TV

K ovládání Apple TV je potřeba dálkový ovladač. Když ztratíte dálkový ovladač, který jste spolu s Apple TV dostali, můžete koupit ovladač nový nebo ovládat Apple TV svým iOS zařízením.

Ovládání Apple TV z iOS zařízení

Než začnete, zkontrolujte následující:

  • Apple TV musí být připojená k televizi, zapnutá a připojená k vaší domácí Wi-Fi síti.
  • Pokud je Apple TV vypnutá, můžete ji zapnout i bez dálkového ovladače. Jednoduše odpojte Apple TV od napájení a znovu ji připojte.
  • Pokud máte novou Apple TV, která ještě nebyla nastavená, připojte Apple TV k Wi-Fi směrovači ethernetovým kabelem. 

Potom si následujícím postupem nastavte Apple TV Remote v Ovládacím centru.

Používání Apple TV Remote v Ovládacím centru

Pokud jste si na iOS zařízení nastavili ovládání Apple TV, Apple TV Remote se vám po aktualizaci na iOS 12 nebo novější přidá do Ovládacího centra automaticky.

Pokud jste své iOS zařízení ještě nenastavili na ovládání Apple TV nebo máte starší verzi iOS, postupujte takto:

  1. Zkontrolujte, že je vaše iOS zařízení připojené ke stejné Wi-Fi síti jako Apple TV.
  2. Přidejte Apple TV Remote do Ovládacího centra a pak Ovládací centrum otevřete.
  3. Klepněte na  a vyberte vaši Apple TV.
  4. Když k tomu budete vyzváni, zadejte na iOS zařízení čtyřmístný kód, který se objeví na Apple TV.

Apple TV Remote v Ovládacím centru funguje s Apple TV 4K, Apple TV HD a Apple TV (3. generace).

Nákup nového ovladače

Můžete si taky pro Apple TV koupit nový Siri Remote nebo Apple TV Remote v Apple Online Storu, Apple Storu nebo od jiného prodejce.

Další informace

Datum zveřejnění: