Když ztratíte ovladač k Apple TV

Když ztratíte ovladač k Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace), můžete Apple TV ovládat z iOS zařízení.

Ovládání Apple TV z iOS zařízení

Ujistěte se, že je vaše Apple TV připojená k televizoru a Wi-Fi síti.

  • Pokud je Apple TV vypnutá, můžete ji zapnout i bez dálkového ovladače. Jednoduše odpojte Apple TV od napájení a znovu ji připojte.
  • Pokud máte novou Apple TV, která ještě nebyla nastavená, připojte Apple TV k Wi-Fi směrovači ethernetovým kabelem. 

Pak podle následujících pokynů nastavte Apple TV Remote v Ovládacím centru nebo aplikaci Apple TV Remote.

Používání Apple TV Remote v Ovládacím centru

  1. Zkontrolujte, že je vaše iOS zařízení připojené ke stejné Wi-Fi síti jako Apple TV.
  2. Přidejte Apple TV Remote do Ovládacího centra a pak Ovládací centrum otevřete.
  3. Klepněte na  a vyberte vaši Apple TV.
  4. Když k tomu budete vyzváni, zadejte na iOS zařízení čtyřmístný kód, který se objeví na Apple TV.

Používání aplikace Apple TV Remote

  1. Zkontrolujte, že je vaše iOS zařízení připojené ke stejné Wi-Fi síti jako Apple TV.
  2. Stáhněte si z App Storu aplikaci Apple TV Remote.
  3. Na iOS zařízení otevřete aplikaci Apple TV Remote, klepněte na Přidat Apple TV a potom na vaši Apple TV.
  4. Když k tomu budete vyzváni, zadejte na iOS zařízení čtyřmístný kód, který se objeví na Apple TV.

Nákup nového ovladače

Pro Apple TV můžete taky koupit nový ovladač Siri Remote nebo Apple TV Remote v online obchodě Apple, v Apple Storu nebo od jiného prodejce.

Další informace

Datum zveřejnění: