Nastavení prezentace v Keynotu

Přečtěte si, jak na Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo online na webu iCloud.com vybrat motiv prezentace, přidat do ní snímky a potom změnit její vzhled nebo poměr stran.

MacBook Pro a iPad Pro se stejným otevřeným dokumentem Keynotu

Keynote na iPhonu nebo iPadu

Přečtěte si, jak zvolit motiv, přidat obsah, změnit vzhled snímku a dělat další věci.

Výběr motivu a přidání obsahu

Chcete-li vytvořit prezentaci Keynote, nejprve vyberte motiv nebo vytvořte osnovu. Motivy obsahují přednastavená uspořádání snímků, ze kterých můžete při vytváření prezentace vycházet.

 1. Ve správci prezentací klepněte nahoře na obrazovce na tlačítko Vytvořit prezentaci . Pokud právě upravujete prezentaci, klepněte na  (na iPhonu) nebo klepněte na Prezentace (na iPadu) a otevřete správce prezentací.
 2. Klepněte na Vybrat motiv a pak na motiv.
 3. Snímek přidáte tak, že ve spodní části obrazovky klepnete na Přidat snímek  a potom klepnete na uspořádání snímku.
 4. Vlastní text přidáte tak, že dvakrát klepnete na maketu textu. 
 5. Maketu obrázku nahradíte tak, že na ní klepnete na Nahradit média  a potom vyberete vlastní obrázek.

Změna velikosti snímků

Velikosti snímků můžete změnit, aby lépe vyhovovala obrazovkám s různým poměrem stran. Při změně poměru stran se stávající obsah může posunout.

 1. Klepněte na tlačítko Více  > Nastavení dokumentu.
 2. Klepněte na Velikost snímku a potom na novou velikost.
 3. Pokud vyberete Vlastní, zadejte i rozměry snímku a pak klepněte na Hotovo. Klepnutím na tlačítka Předchozí snímek  nebo Další snímek  zobrazíte náhled snímků v nové velikosti.
 4. Klepněte na Hotovo.

Změna vzhledu snímku

Vzhled snímku můžete rychle změnit tím, že na něj použijete jiné uspořádání snímku. Když změníte uspořádání snímku, veškerý přidaný obsah ve snímku zůstane a zobrazí se v novém uspořádání.

 1. Vyberte jeden nebo víc snímků.
 2. Klepněte na tlačítko Formát  a pak na Uspořádání.
 3. Přejetím prstem zobrazte všechna uspořádání snímků. Klepněte na ten, který chcete použít. 

Můžete taky změnit pozadí snímku.

Změna vzhledu celé prezentace

Vzhled celé prezentace můžete kdykoli rychle změnit tím, že pro ni vyberete novou šablonu. Pokud už jste stihli přidat nějaký obsah, umístí se do snímků nového motivu. V novém motivu se zobrazí i všechny provedené změny, například změna barvy textu.

 1. Klepněte na tlačítko Více  > Nastavení dokumentu.
 2. Klepněte na motiv nebo přejetím doleva zobrazte další motivy.
 3. Klepněte na Hotovo.

Úpravy uspořádání snímků

Jestli chcete rychle upravit víc snímků v prezentaci najednou, můžete upravit jejich uspořádání snímků. Můžete změnit uspořádání snímku a přidat na něj text, obrázky nebo jakékoli jiné objekty. Změny uspořádání snímků ovlivní všechny snímky, které jsou na nich založené.

 1. Klepněte na pozadí snímku a v zobrazené nabídce klepněte na Upravit uspořádání snímku. 
 2. Na bočním panelu klepněte na snímek, který chcete upravit.
 3. Vyberte, co chcete dělat. Můžete změnit uspořádání obsahu a přidat text, obrázky a jakékoli další objekty.
 4. Až budete s úpravami uspořádání snímků hotovi, klepněte na Hotovo v pravém horním rohu.


Keynote pro Mac

Přečtěte si, jak zvolit motiv, přidat obsah, změnit vzhled snímku a dělat další věci.

Výběr motivu a přidání obsahu

 1. V aplikaci Keynote vyberte Soubor > Nový a v nabídce motivů dvakrát klikněte na motiv, který chcete použít. Pokud se nabídka motivů nezobrazí, podržte klávesu Alt, zvolte Soubor > Nová z výběru motivů a pak dvakrát klikněte na motiv, který chcete použít.
 2. Snímek přidáte tak, že na panelu nástrojů kliknete na tlačítko Přidat snímek a pak kliknete na uspořádání snímku.
 3. Vlastní text přidáte tak, že dvakrát kliknete na maketu textu. 
 4. Maketu obrázku nahradíte tak, že na ní kliknete na tlačítko Nahradit média  a potom vyberete vlastní obrázek.

Změna velikosti snímků

Velikosti snímků můžete změnit, aby lépe vyhovovala obrazovkám nebo projektorům s různým poměrem stran. Při změně poměru stran se stávající obsah může posunout.

 1. Klikněte na tlačítko Dokument  a pak na panel Dokument.
 2. V rozevírací nabídce Velikost snímku vyberte velikost snímku.
 3. Pokud vyberete Vlastní velikost snímků, zadejte i rozměry snímku a pak klikněte na OK.

Změna vzhledu snímku

Vzhled snímku můžete rychle změnit tím, že na něj použijete jiné uspořádání snímku. Když změníte uspořádání snímku, veškerý přidaný obsah ve snímku zůstane a zobrazí se v novém uspořádání.

 1. Klikněte na tlačítko Zobrazit , vyberte Navigátor a potom v Navigátoru vyberte snímky, které chcete změnit.
 2. Klikněte na tlačítko Formát , klikněte na Změnit uspořádání a potom klikněte na uspořádání snímku, které chcete použít na vybrané snímky.

Můžete taky změnit pozadí snímku.

Změna vzhledu celé prezentace

Vzhled celé prezentace můžete kdykoli změnit tím, že pro ni vyberete novou šablonu. Pokud už jste stihli přidat nějaký obsah, umístí se do snímků nového motivu.

 1. Klikněte na tlačítko Dokument  a pak na panel Dokument.
 2. Klikněte na Změnit motiv.
 3. Dvakrát klikněte na nový motiv. 
 4. Jestli chcete, aby se do nového motivu přenesly i všechny provedené změny jako třeba změny barvy textu, zvolte Zachovat změny stylu. 
 5. Pokud se vám víc líbil předchozí motiv, můžete změnu motivu kdykoli vrátit.

Úpravy uspořádání snímků

Jestli chcete rychle upravit víc snímků v prezentaci najednou, můžete upravit jejich uspořádání snímků. Můžete změnit rozložení uspořádání snímku a přidat na něj text, obrázky nebo jakékoli jiné objekty. Změny uspořádání snímků ovlivní všechny snímky, které jsou na nich založené.

 1. V řádku nabídek zvolte Zobrazit > Upravit uspořádání snímků. 
 2. Na bočním panelu vyberte uspořádání snímku, které chcete upravit. 
 3. Vyberte, co chcete dělat. Můžete změnit uspořádání obsahu a přidat text, obrázky a jakékoli další objekty.
 4. Až budete s úpravami uspořádání snímků hotovi, klikněte na Hotovo v pravém dolním rohu.


Keynote pro iCloud

Motiv se dá vybrat i při vytváření prezentace Keynote online na webu iCloud.com.

 1. Ve správci prezentací klikněte na tlačítko Vytvořit prezentaci .
 2. Dvakrát klikněte na motiv. Prezentace se otevře na nové kartě nebo v novém okně prohlížeče.
 3. Snímky přidáte tak, že v navigátoru snímků kliknete na tlačítko Přidat  a pak kliknete na uspořádání snímku.
 4. Vlastní text přidáte do snímku tak, že dvakrát kliknete na maketu textu. 
 5. Vlastní obrázek přidáte do snímku tak, že přetáhnete obrázek z počítače na maketu obrázku.

Pokud chcete u prezentace vytvořené v Keynotu pro iCloud změnit vzhled snímků, velikost snímků nebo motiv, otevřete ji v Keynotu na Macu, iPhonu nebo iPadu. Můžete taky změnit pozadí snímku.

Datum zveřejnění: