Posílání příloh v Mailu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přidávání příloh v Mailu je teď ještě jednodušší. Přímo v Mailu můžete snadno změnit písmo a jeho formát, poslat víc fotek najednou, naskenovat dokument fotoaparátem nebo třeba vložit kresbu.

Seznamte se s novým panelem Formát

Panel Formát v Mailu obsahuje nové a vylepšené nástroje na posílání příloh. Jak ho používat:

 1. Otevřete Mail a klepnutím na  rozepište nový e-mail. Anebo otevřete existující e-mail.
 2. Klepněte do textu e-mailu.
 3. Zobrazení voleb příloh: Napravo od panelu prediktivního textu klepněte na šedivou šipku nebo klepněte na Enter.

Teď když už víte, jak nový panel Formát zobrazit, naučte se používat jeho nové a vylepšené funkce.

 

 

Změna písma a formátu

 1. V e-mailu klepněte na šedivou šipku nebo na Enter, čímž otevřete panel Formát.
 2. Klepněte na tlačítko písma .
 3. Vyberte písmo a volby formátování, jako barvu písma, odrážky a další.

 

Přidávání fotek a videí

 1. V e-mailu klepněte na šedivou šipku nebo na Enter, čímž otevřete panel Formát.
 2. Klepněte na tlačítko fotek a videí  a vyberte fotky a videa. Na každé vybrané fotce a videu se zobrazí modré zaškrtnutí.

Počet fotek a videí, které můžete poslat, závisí na vašem poskytovateli e-mailu. Jestli vám nejde poslat větší počet fotek a videí, část jich odeberte a zkuste to znova. Jestli máte nějaké otázky, kontaktujte svého poskytovatele e-mailu. 

 

Pořizování fotek a videí fotoaparátem v aplikaci Mail

 1. V e-mailu klepněte na šedivou šipku nebo na Enter, čímž otevřete panel Formát.
 2. Klepněte na ikonu fotoaparátu  a pořiďte fotku nebo video.
 3. Klepněte na Použít fotku nebo Použít video. Automaticky se připojí k e-mailu.

 

 

Připojování dokumentů z aplikace Soubory

 1. V e-mailu klepněte na  nebo na Enter, čímž otevřete panel Formát.
 2. Klepněte na tlačítko souboru  a vyberte dokument, který chcete z aplikace Soubory přidat.

 

Skenování dokumentů fotoaparátem

 1. V e-mailu klepněte na tlačítko šedivé šipky nebo na Enter, čímž otevřete panel Formát.
 2. Klepněte na tlačítko skenování .
 3. Posouvejte fotoaparát, dokud dokument nenaskenujete. Modré pole vyznačuje oblast, kterou fotoaparát skenuje. 
 4. Klepněte na ikonu závěrky. Po naskenování můžete změnit velikost záběru.
 5. Až budete mít hotovo, klepněte na Uchovat sken.

 

Kreslení

 1. V e-mailu klepněte na šedivou šipku nebo na Enter, čímž otevřete panel Formát.
 2. Klepněte na tlačítko anotování , zvolte nástroje a vytvořte kresbu.
 3. Nakonec klepněte na Hotovo a pak na Vložit kresbu.

Využívejte Mail naplno

Datum zveřejnění: