iTunes Store a soukromí

iTunes Store i iTunes U chrání vaše osobní údaje a ponechávají vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

  • Abychom vám mohli poskytnout obsah, který chcete koupit, stáhnout nebo aktualizovat v App Storu a ostatních online obchodech Apple včetně iTunes Storu, Apple Books a iTunes U, musíme shromažďovat některé vaše osobní údaje.
  • Informace o vašem účtu, nákupech a stahování v obchodech využíváme také v reklamní nabídce, abychom vám při prohledávání App Storu i v Apple News a Akciích, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, předkládali reklamy Apple, které pro vás budou zajímavé. U těchto reklam máte níže popsané možnosti volby.
  • Na základě informací o vašich nákupech, stahování a dalších aktivitách v obchodech pro vás připravujeme individuálně přizpůsobené funkce a nabídky na míru. Využívání dat k těmto účelům můžete níže popsaným postupem odmítnout.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.
  • Informace o vašem pohybu, nákupech, hledání a stahování nám pomáhají zjistit, co bychom v obchodech měli vylepšit. Tyto záznamy se ukládají společně s IP adresami, náhodnými jedinečnými identifikátory (jsou‑li vygenerovány) a Apple ID, pokud se k App Storu nebo jinému online obchodu Apple přihlásíte.

Poskytování obchodů

K poskytování služeb a funkcí v App Storu a dalších online obchodech Apple využíváme vaše osobní údaje. Mezi tyto údaje patří například informace o vašem účtu a platební údaje, k nimž můžete přistupovat a měnit je v nastavení, a historie vašich nákupů.

Stáhnete‑li si obsah z iTunes Storu, Apple společně s vaším Apple ID uloží identifikační údaje, jako je ID hardwaru zařízení a jeho IP adresa.

Zlepšování obchodů

Za účelem vylepšování uživatelského prostředí App Storu a dalších online obchodů Apple shromažďujeme informace o tom, jak iTunes Store využíváte, mimo jiné o tom, kdy jste obchod otevřeli a zavřeli, jaký obsah jste hledali a jaký obsah jste si prohlédli a stáhli. Shromažďujeme také informace o vašem zařízení, například jeho typ, verzi operačního systému a velikost volného místa v zařízení. Tyto informace můžeme využívat k posouzení, zda lze požadovaný obsah stáhnout, k analýze obecných trendů ve využívání úložného prostoru zařízení, a ke zjištění, zda je zařízení připojené přes Wi‑Fi nebo mobilní síť. Získané informace můžeme využívat například následujícími způsoby:

• Údaje o tom, co jste hledali, nám umožňují nabízet často hledané položky.

•Informace o tom, jaký obsah si prohlížíte či stahujete, nám umožňují nabízet vám individuální doporučení.

• Na základě znalosti velikosti volného prostoru na vašem zařízení jsme mohli vytvořit funkci, která vám na iPhonu umožňuje nakupovat filmy, aniž by je při nákupu bylo třeba stáhnout.

Individuální přizpůsobení obchodů

Abychom vám pomohli najít obsah, který je pro vás nejzajímavější, a mohli vám posílat oznámení, využíváme vaše interakce s iTunes Storem. Obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat, doporučujeme například na základě toho, co jste v iTunes Storu v nedávné době hledali, prohlíželi, stahovali, aktualizovali nebo recenzovali. Také využíváme vaši historii nákupů a platebních metod společně s informacemi odvozenými z vašeho Apple ID. Funkce přizpůsobení můžete vypnout pomocí přepínače Osobní doporučení u vašeho Apple ID. Na iOS a iPadOS otevřete Nastavení > [vaše jméno], klepněte na Média a nákupy a klepnutím vypněte Osobní doporučení.

Komunikace s vámi

Apple může použít informace o vašem účtu, například o vlastněných produktech Apple a předplacených službách Apple, k zasílání informací o iTunes Storu a dalších produktech Apple, a o službách a nabídkách, které by vás mohly zajímat. Apple také může použít informace o vaší aktivitě v iTunes Storu k zasílání e‑mailů a oznámení o nových funkcích, obsahu a nabídkách dostupných v iTunes Storu. Na stránce appleid.apple.com můžete změnit své poštovní předvolby nebo se od příjmu těchto e‑mailů odhlásit. Předvolby pro oznámení můžete na iOS a iPadOS změnit v Nastavení > Oznámení > iTunes Store.

Reklamy

Reklama Apple v Hledání představuje pro vývojáře snadný způsob propagace jejich aplikací ve výsledcích hledání v App Storu a pomáhá uživatelům objevovat nové aplikace. K zajištění relevantnosti reklam v App Storu a dalších online obchodech Apple využíváme informace o vašem zařízení, účtu, nákupech, stažených položkách a hledaných výrazech v App Storu. Uživatele sdružujeme do skupin (tzv. segmentů) sdílejících podobné charakteristiky a tyto skupiny pak využíváme k poskytování cílených reklam. K zařazení do segmentů slouží informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jste zařazováni do segmentů tvořených minimálně 5 000 osobami a cílené reklamy jsou zobrazovány teprve tehdy, když tento počet osob splňuje cílová kritéria.

Podobné informace z App Storu a dalších online obchodů Apple využíváme také k zobrazování relevantnějších reklam v Apple News, zde jsou však tyto informace propojeny s identifikátorem specifickým pro Apple News, nikoli s vaším Apple ID.

Pokud máte zapnutou volbu Osobní reklama, reklamní platforma společnosti Apple může používat vaše údaje k poskytování reklamy, která se více soustředí na vaše zájmy. Jestliže si nepřejete, aby vám reklamní platforma Apple předkládala reklamy zacílené na vaše zájmy, můžete osobní reklamu vypnout. Když osobní reklamu vypnete, Apple nebude moct využívat vaše osobní údaje k poskytování cílené reklamy. Je možné, že se vám bude nadále zobrazovat stejné množství reklam, tyto reklamy však pro vás budou méně relevantní.

Další informace o reklamách a soukromí související s reklamami v Hledání a News najdete zde: https://support.apple.com/cs-cz/HT205223.

Postup odhlášení od zájmově zacílených reklam v App Storu a Apple News je popsán v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT202074.

Sdílení s třetími stranami

Svým strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují při poskytování našich produktů a služeb, pomáhají společnosti Apple se zákaznickým marketingem anebo jménem společnosti Apple prodávají reklamu, která se zobrazuje v App Storu, Apple News a Akciích, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy. S vlastníky obsahu můžeme například sdílet informace o vámi zakoupeném obsahu, abychom jim umožnili posuzovat úspěšnost jejich autorských děl, plnit požadavky související s vyplácením honorářů a účetnictvím a zlepšovat jejich produkty a služby.

Uchovávání dat

Osobní údaje přidružené k vašim nákupům a stahování v iTunes Storu uchováváme po dobu stanovenou platnými zákony o finanční evidenci, které se v různých oblastech liší. U většiny zákazníků je vyžadováno uchování dat po dobu nejméně deseti let. Udržujeme rovněž záznamy o obsahu, který jste zakoupili a stáhli, a to nejméně tak dlouho, dokud u nás máte zřízený účet, abychom vám umožnili stáhnout si tento obsah znovu v souladu s platnou verzí našich podmínek. Jiné informace, například o aktivitách při procházení webů a hledání, uchováváme kratší dobu. Konkrétní délka této doby se odvíjí od příslušných zákonných požadavků na uchovávání dat a od specifických případů obchodního využití. Některé informace, například o nákupech, avšak bez podrobných údajů o uložených kartách, však mohou být uchovávány ve formě obchodních záznamů i poté, co svůj účet zrušíte nebo přestanete App Store a další online obchody Apple používat.

Prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

Některé osobní údaje shromažďujeme také za účelem předcházení podvodům a jiným škodlivým aktivitám v iTunes Storu, dalších online obchodech Apple a dalších aplikacích a službách společnosti Apple. Mezi tyto údaje patří informace o zařízení, například jeho typ a verze softwaru, polohové údaje (jsou‑li k dispozici), historie stahování a nákupů a další záznamy o interakci s obchody. Když začnete nakupovat, Apple může použít informace o historii vašich obchodních vztahů se společností Apple za účelem zpracování požadavku a určení, zda vám poskytne produkt nebo službu ještě před tím, než dojde k autorizaci platby u partnerské platební společnosti.

Když se pokusíte něco si koupit, také na vašem zařízení vypočítáme skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné reálné informace, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

Veškeré informace shromažďované společností Apple za všech okolností podléhají zásadám ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: