iTunes Store a soukromí

App Store, iTunes Store, obchod v Apple Books, Videa a iTunes U chrání vaše osobní údaje a při sdílení vám ponechávají možnost výběru.

  • Abychom vám mohli poskytnout obsah, který chcete koupit, stáhnout nebo aktualizovat, musíme shromažďovat některé vaše osobní údaje.
  • Informace o vašem účtu, nákupech a stahování v obchodech využíváme také v reklamní nabídce, abychom vám při prohledávání App Storu i v Apple News, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, předkládali reklamy, které pro vás budou zajímavé. U těchto reklam máte níže popsané možnosti volby.
  • Na základě informací o vašich nákupech, stahování a dalších aktivitách v obchodech pro vás připravujeme individuálně přizpůsobené funkce a nabídky na míru. Využívání dat k těmto účelům můžete níže popsaným postupem odmítnout.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.
  • Informace o vašem pohybu, nákupech, hledání a stahování nám pomáhají zjistit, co bychom v obchodech měli vylepšit. Tyto záznamy se ukládají společně s IP adresami, náhodnými jedinečnými identifikátory (jsou‑li vygenerovány) a Apple ID, pokud se k obchodu přihlásíte.

Poskytování obchodů

K poskytování služeb a funkcí v obchodech využíváme vaše osobní údaje. Mezi tyto údaje patří například informace o vašem účtu a platební údaje, k nimž můžete přistupovat a měnit je v nastavení, a historie vašich nákupů.

Stáhnete‑li si aplikaci z obchodu nebo ji nainstalujete na Apple Watch, Apple společně s vaším Apple ID uloží identifikační údaje, jako je ID hardwaru zařízení a jeho IP adresa.

Za účelem uchování vašich pozicí přehrávání v aplikaci Videa tyto pozice ukládáme a synchronizujeme mezi přihlášenými iOS zařízeními.

Zlepšování obchodů

Za účelem vylepšování uživatelského prostředí obchodů shromažďujeme informace o tom, jak obchody využíváte, mimo jiné o tom, kdy jste určitý obchod otevřeli a zavřeli, jaký obsah jste hledali a jaký obsah jste si prohlédli a stáhli. Shromažďujeme také informace o vašem zařízení, například jeho typ, verzi operačního systému a velikost volného místa v zařízení. Tyto informace můžeme využívat k posouzení, zda lze požadovaný obsah stáhnout, k analýze obecných trendů ve využívání úložného prostoru zařízení, a ke zjištění, zda je zařízení připojené přes Wi‑Fi nebo mobilní síť. Na základě získaných informací pro vás můžeme uživatelské prostředí obchodů vylepšovat následujícími způsoby: 

  • Data uživatelských hledání nám umožňují nabízet často hledané položky.
  • Informace o tom, jaký obsah jste si prohlédli či stáhli, nám umožňuje nabízet vám individuální doporučení, např. „Další hry, které by se vám mohly líbit“.
  • Informace o velikosti volného místa ve vašem zařízení jsme využili při vývoji funkce umožňující nakupovat filmy na iPhonu bez stažení přímo při koupi.

Máte‑li navíc v polohových službách aktivovanou volbu Populární v mém okolí, váš iPhone bude společnosti Apple v pravidelných intervalech zasílat anonymní zašifrované informace o místech, kde jste zakoupili nebo použili různé aplikace, a na základě těchto informací vám pak mohou být nabízeny geograficky relevantní aplikace a další produkty a služby společnosti Apple.

Individuální přizpůsobení obchodů

Abychom vám pomohli najít obsah, který je pro vás nejzajímavější, využíváme vaše interakce s obchody. Obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat, doporučujeme například na základě toho, co jste v obchodech v nedávné době hledali, prohlíželi, stahovali, aktualizovali nebo recenzovali. Také využíváme vaši historii nákupů a platebních metod společně s informacemi odvozenými z vašeho Apple ID. Abychom vám mohli nabízet lepší návrhy, také využíváme agregované informace o spouštění aplikací, instalacích a smazáních od uživatelů, kteří se rozhodli se společností Apple sdílet analytická data. Funkce přizpůsobení můžete vypnout pomocí přepínače Osobní doporučení u vašeho Apple ID v nastavení iTunes a App Storu.

Reklamy

Reklamy v Hledání představují pro vývojáře snadný způsob propagace jejich aplikací ve výsledcích hledání v App Storu a pomáhají uživatelům objevovat nové aplikace. K zajištění relevantnosti reklam v App Storu využíváme informace o vašem zařízení, účtu, nákupech, stažených položkách a hledaných výrazech. Uživatele sdružujeme do skupin (tzv. segmentů) sdílejících podobné charakteristiky a tyto skupiny pak využíváme k poskytování cílených reklam. K zařazení do segmentů slouží informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jste zařazováni do segmentů tvořených minimálně 5 000 osobami. Jestliže si nepřejete, aby vám reklamní platforma Apple předkládala reklamy zacílené na vaše zájmy, můžete si zapnout volbu Omezit sledování, která vaše Apple ID odhlásí od příjmu tohoto typu reklam na zařízeních, na nichž jste přihlášeni pod stejným Apple ID.

Podobné informace z obchodů využíváme také k zobrazování relevantnějších reklam v Apple News, zde jsou však tyto informace propojeny s identifikátorem specifickým pro Apple News, nikoli s vaším Apple ID.

Další informace o reklamách a soukromí související s reklamami v Hledání a News najdete zde: https://support.apple.com/cs-cz/HT205223

Postup odhlášení od zájmově zacílených reklam v App Storu a Apple News je popsán v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT202074

I v případě, že se rozhodnete omezit sledování reklamním systémem, budete nadále dostávat reklamy související s vámi hledanými výrazy.

Sdílení s třetími stranami

Svým strategickým partnerům, například vývojářům aplikací a vlastníkům obsahu, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy o vámi zakoupeném obsahu, abychom jim umožnili posuzovat úspěšnost jejich autorských děl, plnit požadavky související s vyplácením honorářů a účetnictvím a zlepšovat jejich produkty a služby.

S vývojáři můžeme sdílet informace, které jim pomáhají provozovat a vylepšovat jejich aplikace. Vývojáři mají přístup k údajům o využívání svých aplikací uživateli, kteří k poskytování těchto údajů udělili souhlas. Vidí je ve formě agregovaných dat pro skupiny uživatelů s podobnými charakteristikami nebo chováním, přičemž data nesmějí pocházet ze skupin tvořených méně než pěti uživateli. Vývojáři mají přístup k dokladům o nákupech svých produktů a služeb v obchodech. Doklady o nákupech neobsahují osobní údaje, vývojáři však mohou vyvíjet snahu přiřadit je k vašim osobním údajům získaným v rámci vašeho používání a stahování jejich aplikací, pokud jste jim takové údaje poskytli.

Pokud v aplikaci nezávislého vývojáře zakoupíte předplatné, vytvoříme pro vás ID předplatitele, které je vždy jedinečné pro konkrétní kombinaci předplatitele a vývojáře nebo vydavatele. Další informace o ID předplatitele najdete v článku https://support.apple.com/cs-cz/HT207233.

Uchovávání dat

Osobní údaje přidružené k vašim nákupům a stahování z našich obchodů uchováváme po dobu stanovenou platnými zákony o finanční evidenci, které se v různých zemích liší. U většiny zákazníků je vyžadováno uchování dat po dobu nejméně deseti let. Udržujeme rovněž záznamy o obsahu, který jste zakoupili a stáhli, a to nejméně tak dlouho, dokud u nás máte zřízený účet, abychom vám umožnili stáhnout si tento obsah znovu v souladu s platnou verzí našich podmínek. Jiné informace, například o aktivitách při procházení webů a hledání, uchováváme kratší dobu. Konkrétní délka této doby se odvíjí od příslušných zákonných požadavků na uchovávání dat a od specifických případů obchodního využití. Některé informace, například o nákupech, avšak bez podrobných údajů o uložených kartách, však mohou být uchovávány ve formě obchodních záznamů i poté, co svůj účet zrušíte nebo přestanete obchody používat.

Prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

Některé osobní údaje shromažďujeme také za účelem předcházení podvodům a jiným škodlivým aktivitám v obchodech a dalších aplikacích a službách společnosti Apple. Mezi tyto údaje patří informace o zařízení, například jeho typ a verze softwaru, polohové údaje, jsou‑li k dispozici, historie stahování a nákupů a další záznamy o interakci s obchody.

Když se pokusíte něco si koupit, také na vašem zařízení vypočítáme skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

Společnost Apple při shromažďování a využívání informací za všech okolností postupuje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: