Jak „Hey Siri“ funguje s několika zařízeními najednou

Přečtěte si, co se stane, když řeknete „Hey Siri“ v blízkosti více zařízení, která podporují tuto funkci.

Které zařízení zareaguje na „Hey Siri“?

Když „Hey Siri“ vyslovíte poblíž více zařízení, která podporují tuto funkci, propojí se tato zařízení rychle přes Bluetooth a určí, které z nich má na výzvu reagovat. Zareaguje to zařízení, které výzvu slyšelo nejlíp nebo které jste zvedli nebo používali naposledy.

HomePod na většinu požadavků pro Siri reaguje i tehdy, když jsou poblíž ještě další zařízení podporující „Hey Siri“. Pokud Siri chcete použít na konkrétním zařízení, probuďte toto zařízení zvednutím nebo Siri aktivujte stisknutím tlačítka a potom řekněte, co si přejete.

Když na „Hey Siri“ zareaguje nesprávné zařízení

  • Zkontrolujte, jestli mají všechna zařízení zapnutý Bluetooth. Když je vypnutý Bluetooth nebo nějaké zařízení není v dosahu a nemůže se přes Bluetooth spojit s ostatními zařízeními, může na vaši žádost zareagovat víc zařízení najednou.
  • Ve všech zařízeních musí být nainstalovaný nejnovější software Apple. Pokud některá zařízení používají starší software, může jich na „Hey Siri“ zareagovat víc najednou.
  • Všechna zařízení, se kterými chcete používat „Hey Siri“, musí mít tuto funkci zapnutou v nastaveních Siri.
  • Pokud máte iPhone nebo iPad a chcete, aby na „Hey Siri“ nereagovaly, položte je displejem dolů.
  • Pokud máte HomePod, můžete říct „Hey Siri, turn off Hey Siri“ (Ahoj Siri, vypni Hey Siri) nebo můžete vypnout nastavení Čekat na vyslovení „Hey Siri“ v aplikaci Domácnost. Až budete chtít „Hey Siri“ zase zapnout, podržte prst na horní straně HomePodu a řekněte „Turn on Hey Siri“ (Zapni Hey Siri).
  • Pokud máte Mac, který podporuje „Hey Siri“, a nechcete, aby na „Hey Siri“ reagoval, zavřete víko. A pokud je v předvolbách Siri vypnutá volba Povolit Siri při uzamčení, nebude reagovat taky v případě, když je zamčená obrazovka.

Další informace

Přečtěte si další informace o používání Siri na těchto zařízeních:

Funkce Siri se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Datum zveřejnění: