Bezpečnostní certifikace produktů pro watchOS

Tento článek obsahuje odkazy na klíčové certifikace produktu, kryptografická ověření a bezpečnostní pokyny pro platformu watchOS.

Kromě obecných certifikátů, které jsou zde uvedeny, mohou být vydány další certifikáty za účelem plnění specifických bezpečnostních požadavků pro některé trhy.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese security-certifications@apple.com.

V souvislosti s těmito certifikacemi a validacemi mohou být užitečné následující dokumenty:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s internetovými službami Apple, viz:

Informace o veřejných certifikacích vztahujících se k aplikacím Apple viz:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s operačními systémy Apple, viz:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s hardwarovými a souvisejícími firmwarovými komponentami, viz:

Ověřování kryptografických modulů

Všechny certifikáty ověřování shody Apple FIPS 140-2/-3 jsou na webu CMVP. Apple se aktivně podílí na ověřování modulů CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každé hlavní verzi operačního systému. Ověřování shody se provádí až na finální vydané verzi modulu. Modul se ke schválení předkládá až po veřejném vydání operačního systému. 

CMVP udržuje stav validace kryptografických modulů ve čtyřech samostatných seznamech v závislosti na jejich aktuálním stavu. Moduly mohou začínat v seznamu implementací s probíhajícím testováním, pak se přesunou do seznamu zpracovávaných modulů. Po validaci se objeví v seznamu ověřených kryptografických modulů a po pěti letech jsou přesunuty do seznamu „historické“.

V roce 2020 přijal CMVP mezinárodní standard ISO/IEC 19790 jako základ pro FIPS 140-3.

Více informací o ověřování FIPS 140-2/-3 viz Zabezpečení platforem Apple.

  Číslo certifikátu CMVP Název modulu Typ modulu SL Datum ověření Dokumenty
Uživatelský prostor watchOS 6, prostor jádra a bezpečné úložiště klíčů (sepOS) jsou v současné době testovány. Projděte si prosím seznam implementací s probíhajícím testovánímseznam zpracovávaných modulů.

watchOS 5

na Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 3 a Apple Watch Series 4

3438 Modul jádra Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM SW 1 23.04.2019
3433 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM SW 1 11.04.2019
3523 Kryptografický modul Apple Secure Key Store v9.0
(sepOS)
HW 2 10.09.2019

watchOS 4

na Apple Watch Series 1 a Apple Watch Series 3

3148 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM SW 1 09.03.2018

22.05.2018

06.07.2018
3147 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM SW 1 09.03.2018

17.05.2018

03.07.2018
3223 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM HW 1 10.09.2019

Certifikace Common Criteria (CC)

NIAP obvykle udržuje vyhodnocení pro Seznam kompatibilních produktů ještě dva roky poté, co jsou zkontrolovány, zda splňují aktuální zásady údržby. Portál CC může udržovat produkty na seznamu certifikovaných produktů po dobu pěti let. 

Portál Common Criteria udržuje seznam certifikátů, které lze vzájemně uznávat podle dohody o uznávání společných kritérií (CCRA).

Další informace o certifikacích Common Criteria naleznete na stránce Zabezpečení platforem Apple.

Datum zveřejnění: