Bezpečnostní certifikace produktů pro tvOS

Tento článek obsahuje odkazy na klíčové certifikace produktu, kryptografická ověření a bezpečnostní pokyny pro platformy tvOS.

Kromě obecných certifikátů, které jsou tady uvedeny, můžou být vydány další certifikáty za účelem plnění specifických bezpečnostních požadavků pro některé trhy. 

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese security-certifications@apple.com.

V souvislosti s těmito certifikacemi a validacemi můžou být užitečné následující dokumenty:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s internetovými službami Apple najdete v článku:

Informace o veřejných certifikacích vztahujících se k aplikacím Apple najdete v článku:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s operačními systémy Apple najdete v článku:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s hardwarovými a souvisejícími firmwarovými komponentami najdete v článku:

Ověřování kryptografických modulů

Všechny certifikáty ověřování shody Apple FIPS 140-2/-3 jsou na webu CMVP. Apple se aktivně podílí na ověřování modulů CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každé hlavní verzi operačního systému. Ověřování shody se provádí až na finální vydané verzi modulu. Modul se ke schválení předkládá až po veřejném vydání operačního systému. 

CMVP udržuje stav validace kryptografických modulů ve čtyřech samostatných seznamech v závislosti na jejich aktuálním stavu. Moduly můžou začínat v seznamu implementací s probíhajícím testováním, pak se přesunou do seznamu zpracovávaných modulů. Po validaci se objeví v seznamu ověřených kryptografických modulů a po pěti letech jsou přesunuty do seznamu „historické“.

V roce 2020 přijal CMVP mezinárodní standard ISO/IEC 19790 jako základ pro FIPS 140-3.

Více informací o ověřování FIPS 140-2/-3 najdete na stránce Zabezpečení platforem Apple.

  Číslo certifikátu CMVP Název modulu Typ modulu SL Datum ověření Dokumenty
Uživatelský prostor tvOS 13, prostor jádra a bezpečné úložiště klíčů (sepOS) jsou v současné době testovány. Projděte si prosím seznam implementací s probíhajícím testovánímseznam zpracovávaných modulů.

tvOS 12

(Kompatibilní s Apple TV 4K)

3438 Modul jádra Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM SW 1 23. 4. 2019
3433 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM SW 2 11. 4. 2019
3523

Kryptografický modul Apple Secure Key Store v9.0

(sepOS)

HW 1 10. 9. 2019

tvOS 11

(Kompatibilní s Apple TV 4K)

3148 Uživatelský modul Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM SW 1 09. 3. 2018

22. 5. 2018

06. 7. 2018
3147 Modul jádra Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM SW 1 09. 3. 2018

17. 5. 2018

03. 7. 2018
3223 Kryptografický modul Apple Secure Key Store v1.0

(sepOS)
HW 1 10. 9. 2019
Datum zveřejnění: