Přidání další hudby k přehrávání do fronty na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo zařízení s Androidem

Přehrajte skladbu a poté si nechejte automaticky přehrát podobné skladby. Nebo zařaďte do fronty hudbu, kterou chcete přehrát jako další. Sdílejte kontrolu nad svou frontou. A přenášejte frontu mezi iPhonem a HomePodem, abyste mohli poslouchat požadovanou hudbu pomocí Apple Music.

Použití automatického přehrávání k volbě další skladby k přehrání

Automatické přehrávání může volbu další skladby k přehrání udělat za vás. Stačí přehrát skladbu a funkce automatického přehrávání poté vyhledá podobné skladby a přehraje je.

Zobrazení fronty pro automatické přehrávání:

 1. V dolní části obrazovky klepněte na přehrávanou skladbu.
 2. V dolním pravém rohu obrazovky klepněte na možnost Nadcházející ikona Nadcházející.
 3. Posuňte se dolů na Automatické přehrávání. 

Chcete-li automatické přehrávání zapnout nebo vypnout, klepněte na tlačítko Automatické přehrávání ikona tlačítka Automatické přehrávání v pravém horním rohu obrazovky. Pokud automatické přehrávání vypnete na jednom ze svých zařízení, vypne se také na jakémkoli dalším zařízení, které je přihlášené pomocí vašeho Apple ID.

iPhone s tlačítkem Automatické přehrávání na obrazovce Nadcházející

Automatické přehrávání je k dispozici, jen pokud máte předplatné Apple Music.

Volba dalšího obsahu k přehrání

 1. Otevřete aplikaci Apple Music a spusťte přehrávání hudby.
 2. Najděte skladbu, album nebo seznam skladeb, který chcete příště přehrát.
 3. Po vyhledání danou položku stiskněte a podržte a poté vyberte, kdy se má přehrát:
  • Chcete-li výběr přehrát hned za momentálně přehrávanou skladbou, klepněte na možnost Přehrát jako další ikona Přehrát jako další.
  • Chcete-li volbu přesunout do dolní části hudební fronty, klepněte na možnost Přehrát poslední ikona Přehrát poslední.

iPhone zobrazující vybranou skladbu, která se má přehrát jako další

Zjištění a změna dalšího obsahu k přehrání

 1. V dolní části obrazovky klepněte na přehrávanou skladbu.
 2. V dolním pravém rohu obrazovky klepněte na možnost Nadcházející ikona Nadcházející.
 3. Odtud můžete zobrazit a upravit fronty Nadcházející a Automatické přehrávání.
  • Změna pořadí hudby: Přetáhněte tři řádky ikona Přeskupit vedle skladby nahoru nebo dolů.
  • Odstranění skladby: Přejeďte na skladbě prstem vlevo a klepněte na tlačítko Odstranit.

iPhone zobrazující hudbu, u které uživatel mění pořadí obrazovce Nadcházející

Pokud přehráváte hudbu, která není ve frontě, zobrazí se možnost pro vymazání hudební fronty. Pokud zvolíte možnost Vymazat, bude hudba ve frontě nahrazena hudbou, kterou jste vybrali pro přehrávání.

Sdílení kontroly nad hudební frontou na Apple TV nebo HomePodu

Pokud jste na návštěvě u kamaráda nebo máte hosty, můžete všichni přidávat skladby do fronty v Apple TV nebo HomePodu. Každý, kdo chce přidat hudbu, musí mít předplatné Apple Music a iPhone, iPad nebo iPod touch.

 1. Připojte iPhone, iPad nebo iPod touch do stejné Wi-Fi sítě jako Apple TV nebo HomePod.
 2. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete aplikaci Hudba.
 3. Klepněte v dolní části obrazovky na přehrávač.
 4. Klepněte na AirPlay ikona AirPlay.
 5. Přejděte ke kartě HomePodu nebo Apple TV a klepněte na ni. Potom se vraťte do aplikace Apple Music opětovným klepnutím na kartu, kde se zobrazí hudební fronta pro dané zařízení.
 6. Najděte skladbu, album nebo seznam skladeb, které chcete přehrát jako další, na zvolenou položku klepněte a podržte ji a poté vyberte, kdy se má přehrát:
  • Chcete-li výběr přehrát hned za momentálně přehrávanou skladbou, klepněte na možnost Přehrát jako další ikona Přehrát jako další.
  • Chcete-li výběr přesunout do spodní části hudební fronty, klepněte na možnost Přehrát poslední ikona Přehrát poslední.

Přenos hudební fronty mezi iPhonem a HomePodem

Aktualizujte HomePodiPhone na nejnovější verzi iOS. Pak můžete poslouchanou hudbu mezi těmito dvěma zařízeními přenášet automaticky nebo jednoduchým klepnutím.

 • Chcete-li přenést přehrávaný obsah z iPhonu do HomePodu, mějte iPhone maximálně 90 cm od HomePodu. Pak na iPhonu klepněte na zprávu Přehrát na HomePodu.
 • Pokud chcete přehrávanou hudbu mezi iPhonem a HomePodem přenášet automaticky, podržte iPhone u horní strany HomePodu.

HomePod není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: