Přidávání hudby do seznamu nadcházejících skladeb

V aplikaci Hudba můžete vytvářet hudební frontu se skladbami, které chcete poslouchat. Hudbu vám do fronty můžou přidávat i vaši přátelé. Hudební frontu navíc může přenášet mezi iPhonem a HomePodem a pokračovat v poslechu, aniž byste přišli o jediný takt.

Přidávání hudby do fronty v iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Androidu

 1. Otevřete aplikaci Hudba (nebo Apple Music).
 2. Pusťte nějakou skladbu, album nebo playlist.
 3. Najděte skladbu, album nebo seznam skladeb, který chcete příště přehrát. Stiskněte tuto položku a podržte ji.
 4. Chcete-li výběr přesunout na začátek fronty, klepněte na Přehrát další . Nebo ji klepnutím na Přehrát poslední  přesuňte na konec fronty.

Správa hudební fronty

Pokud chcete zobrazit svou hudební frontu, klepnutím na přehrávanou skladbu v dolní části obrazovky otevřete Právě hraje a klepněte na Jako další .

Tady můžete:

 • Přeskupení fronty: Podržte ikonu Přeskupit vedle požadované skladby a přetáhněte ji nahoru nebo dolů. 
 • Odstranění skladby: Přejeďte přes skladbu prstem doleva a klepněte na Odstranit.
 • Vymazání hudební fronty: Pokud přehráváte hudbu, která není ve frontě, zobrazí se vám možnost vymazat hudební frontu. Pokud zvolíte Vymazat, bude hudba ve frontě nahrazena hudbou, kterou jste vybrali pro přehrávání.
 • Zobrazení historie poslechu: Přejeďte nahoru do části Historie, kde uvidíte hudbu, kterou jste už poslouchali.

Přidání hudby do fronty na Macu nebo PC

 1. Otevřete aplikaci Hudba nebo iTunes.
 2. Pusťte nějakou skladbu, album nebo playlist. 
 3. Najděte hudbu, kterou chcete přidat do fronty.
 4. Na Macu vyberte skladbu, album nebo seznam skladeb a klikněte na Další . Na PC klikněte pravým tlačítkem na skladbu, album nebo playlist.
 5. Chcete-li výběr přesunout na začátek fronty, vyberte Přehrát další. Nebo zvolte Přehrát později a přesuňte jej na konec fronty.

Správa hudební fronty

Hudební frontu zobrazíte kliknutím na Přehrát další  v pravém horním rohu okna.

Tady můžete:

 • Přeskupení hudby ve frontě: Přetáhněte skladbu nahoru nebo dolů.
 • Odstranění skladby: Podržte nad skladbou kurzor a klikněte na Smazat ikona Smazat.
 • Vymazání hudební fronty: Pokud přehráváte hudbu, která není ve frontě, zobrazí se vám možnost vymazat hudební frontu. Pokud zvolíte Vymazat, bude hudba ve frontě nahrazena hudbou, kterou jste vybrali pro přehrávání.

Sdílení kontroly nad hudební frontou na Apple TV nebo HomePodu

Pokud jste na návštěvě u kamaráda nebo máte hosty, můžete všichni přidávat skladby do fronty v Apple TV nebo HomePodu. Chcete-li přidat hudbu do fronty někoho jiného, potřebujete předplatné Apple Music a iPhone, iPad nebo iPod touch.


 

 1. Připojte iPhone, iPad nebo iPod touch do stejné Wi-Fi sítě jako Apple TV nebo HomePod.
 2. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete aplikaci Hudba.
 3. Klepnutím na přehrávač v dolní části obrazovky otevřete panel Právě hraje.
 4. Klepněte na AirPlay .
 5. Přejděte ke kartě HomePodu nebo Apple TV a klepněte na ni. Dalším klepnutím na kartu se vraťte do aplikace Hudba a podívejte se na frontu hudby pro dané zařízení.
 6. Najděte skladbu, album nebo seznam skladeb, který chcete příště přehrát. Stiskněte tuto položku a podržte ji.
 7. Chcete-li výběr přesunout na začátek fronty, klepněte na Přehrát další . Nebo ji klepnutím na Přehrát poslední  přesuňte konec fronty.

Přenos hudební fronty mezi iPhonem a HomePodem

Aktualizujte HomePodiPhone na nejnovější verzi iOS. Pak můžete poslouchanou hudbu mezi těmito dvěma zařízeními přenášet automaticky nebo jednoduchým klepnutím.

 • Pokud chcete hudbu, kterou právě posloucháte na iPhonu, přenést do HomePodu, přemístěte iPhone do vzdálenosti 1 metru od HomePodu. Pak na iPhonu klepněte na zprávu Přehrát na HomePodu.
 • Pokud chcete přehrávanou hudbu mezi iPhonem a HomePodem přenášet automaticky, podržte iPhone u horní strany HomePodu.

HomePod není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: