Přidávání hudby do fronty nadcházejících skladeb

V aplikaci Hudba můžete vytvářet hudební frontu se skladbami, které si chcete poslechnout. Hudbu vám do fronty můžou přidávat i vaši kamarádi. Hudební frontu navíc může přenášet mezi iPhonem a HomePodem a pokračovat v poslechu, aniž byste přišli o jediný takt.

Přidávání hudby do fronty Nadcházející

Dole si najděte postup pro své zařízení.

Na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo zařízení s Androidem

 1. Otevřete aplikaci Hudba a pusťte nějakou skladbu, album nebo playlist.
 2. Najděte hudbu, kterou chcete přidat do fronty Nadcházející.
  • Pokud chcete přidat nějaké album nebo playlist, otevřete je. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Více ikona Více možností. Na zařízení s Androidem klepněte na Více ikona Více možností.
  • Když chcete přidat nějakou skladbu, podržte ji.
 3. Klepněte na Přehrát jako další  nebo Přehrát později .

Správa fronty Nadcházející

Dole na obrazovce klepnutím na právě hrající skladbu otevřete panel Právě hraje a klepněte na Nadcházející . Tady můžete:

 • Přeskupení fronty: Podržte ikonu Přeskupit vedle požadované skladby a přetáhněte ji nahoru nebo dolů. 
 • Odstranění skladby: Přejeďte přes skladbu prstem doleva a klepněte na Odstranit.
 • Zobrazení historie poslechu: Přejeďte nahoru do části Historie, kde uvidíte hudbu, kterou jste už poslouchali.

Když si pustíte nové album nebo playlist, dostanete na výběr, jestli chcete frontu Nadcházející zachovat, nebo smazat.

Na Macu nebo PC

 1. Na Macu otevřete aplikaci Hudba. Na PC otevřete iTunes pro Windows.
 2. Pusťte nějakou skladbu, album nebo playlist. 
 3. Najděte hudbu, kterou chcete přidat do fronty Nadcházející.
 4. Na Macu klikněte na Více  vedle požadované skladby, alba nebo playlistu. Na PC klikněte pravým tlačítkem na skladbu, album nebo playlist.
 5. Zvolte Přehrát jako další nebo Přehrát později.

Správa fronty Nadcházející

V pravém horním rohu okna klikněte na Nadcházející . Tady můžete:

 • Přeskupení fronty: Přetáhněte skladbu nahoru nebo dolů.
 • Odstranění skladby: Podržte nad skladbou kurzor a klikněte na Smazat ikona Smazat.

Když si pustíte nové album nebo playlist, dostanete na výběr, jestli chcete frontu Nadcházející zachovat, nebo smazat.
 


Na Apple TV nebo HomePodu

Pokud máte předplatné Apple Music, můžete v aplikaci Hudba na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přidávat hudbu do fronty na Apple TV nebo HomePodu.

 1. Připojte iPhone, iPad nebo iPod touch do stejné Wi-Fi sítě jako Apple TV nebo HomePod.
 2. Otevřete aplikaci Hudba a klepnutím na přehrávač dole na obrazovce otevřete zobrazení Právě hraje.
 3. Klepněte na AirPlay .
 4. Přejděte na kartě na HomePod nebo Apple TV a klepněte na požadovanou volbu. Dalším klepnutím na kartu se vraťte do aplikace Hudba a podívejte se na frontu Nadcházející pro dané zařízení.
 5. Najděte hudbu, kterou chcete přidat do fronty Nadcházející.
  • Pokud chcete přidat nějaké album nebo playlist, otevřete je a klepněte na Více ikona Více možností v pravém horním rohu.
  • Když chcete přidat nějakou skladbu, podržte ji.
 6. Klepněte na Přehrát jako další  nebo Přehrát později .


 

Sdílení ovládání fronty Nadcházející

Pokud jste na návštěvě u kamaráda nebo máte hosty, můžete sdílet ovládání fronty Nadcházející pro Apple TV nebo HomePod. Všichni musí mít předplatné Apple Music a iPhone, iPad nebo iPod touch připojené ke stejné Wi-Fi síti jako HomePod nebo Apple TV.

 1. Otevřete aplikaci Hudba a klepnutím na přehrávač dole na obrazovce otevřete zobrazení Právě hraje.
 2. Klepněte na AirPlay .
 3. Přejděte na kartě na HomePod nebo Apple TV a klepněte na požadovanou volbu. Dalším klepnutím na kartu se vraťte do aplikace Hudba a podívejte se na frontu Nadcházející pro dané zařízení.
 4. Najděte hudbu, kterou chcete přidat do fronty Nadcházející.
  • Pokud chcete přidat nějaké album nebo playlist, klepněte na Více ikona Více možností v pravém horním rohu.
  • Když chcete přidat nějakou skladbu, podržte ji.
 5. Klepněte na Přehrát jako další  nebo Přehrát později .

Přenos fronty Nadcházející mezi iPhonem a HomePodem

Aktualizujte HomePodiPhone na nejnovější verzi iOS. Pak můžete poslouchanou hudbu mezi těmito dvěma zařízeními přenášet automaticky nebo jednoduchým klepnutím.

 • Pokud hudbu, kterou právě posloucháte na iPhonu, chcete přenést do HomePodu, přeneste iPhone do vzdálenosti 1 metru od HomePodu. Pak na iPhonu klepněte na zprávu Přehrát na HomePodu.
 • Pokud chcete přehrávanou hudbu mezi iPhonem a HomePodem přenášet automaticky, podržte iPhone u horní části HomePodu.

HomePod není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: