Jak získat fapiao za nákupy úložiště na iCloudu v kontinentální Číně

Přečtěte si, jak získat fapiao za nákupy úložiště na iCloudu. 

Jak získat fapiao

Otevřete svou e-mailovou stvrzenku k nákupu úložiště na iCloudu a klikněte na odkaz na fapiao.

Nárok na fapiao vzniká jenom z nákupů provedených po 28. únoru 2018. Pokud jste si úložiště na iCloudu koupili před 28. únorem 2018, nárok na fapiao z tohoto nákupu nevzniká a stvrzenka odkaz na fapiao nebude obsahovat. Pokud nárok z tohoto nákupu vzniká a nemůžete odkaz najít, požádejte o pomoc podporu.

Když potřebujete fapiao za refundaci

Když provedete refundaci a už máte fapiao za původní nákup, nemusíte dělat nic dalšího. Jakmile bude vaše refundace zpracována, automaticky se vygeneruje fapiao s červeným písmem a odešle se na vaši původní e-mailovou adresu.

Když fapiao uvádí špatnou částku nebo na něj z vašeho nákupu nevzniká nárok

Z nákupů pomocí kreditů obchodu nebo dárkových karet nevzniká na fapiao nárok. Pokud jste část platby uhradili dárkovou kartou nebo kreditem obchodu, bude možná fapiao uvádět jinou částku než celkovou cenu.

Když svůj nákup nemůžete na portálu fapiao najít

Požádejte o pomoc podporu

 

iCloud je služba společnosti Apple. iCloud v kontinentální Číně provozuje společnost GCBD (AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd).

Datum zveřejnění: