Když se při instalaci Windows 10 S zobrazí chyba a Mac se restartuje

Boot Camp podporuje edice Home nebo Pro systémů Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. Přečtěte si, co dělat, když jste se pokusili nainstalovat Windows 10 S.

Pokud jste se pokusili pomocí Průvodce pro Boot Camp nainstalovat Windows 10 S nebo na ně upgradovat, zobrazí se chyba „Windows could not parse or process the unattend file for pass [specialize]“ (Systém Windows nemůže analyzovat nebo zpracovat soubor samoobslužné instalace pro průchod [specializace]).

Mac se může po proklikání chybových zpráv opakovaně restartovat.

Podle následujícího postupu spusťte počítač do macOS a zahajte instalaci Windows znova:

  1. Vypněte Mac stisknutím tlačítka napájení na několik sekund.
  2. Počkejte pár sekund a pak opětovným stisknutím tlačítka napájení Mac znova zapněte. Hned po zapnutí Macu podržte klávesu Alt.
  3. Až se zobrazí okno Správce spouštění, můžete klávesu Alt uvolnit.
  4. Vyberte startovací disk Macu a pak buď klikněte na šipku, nebo stiskněte Enter. 
  5. Otevřete Průvodce pro Boot Camp a klikněte na Pokračovat. 
  6. Kliknutím na Obnovit odstraňte stávající oddíl Boot Campu.
  7. Spusťte proces instalace znova se systémem Windows Home nebo Windows Pro místo Windows S.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: