Zachování původního dynamického rozsahu a snímkové frekvence obsahu na Apple TV

Přečtěte si, jak zapnout zachování původního dynamického rozsahu a snímkové frekvence.

Apple TV 4K1 je navržená tak, aby zobrazovala obsah v nejvyšší kvalitě, kterou vaše 4K televize podporuje. Ve výchozím nastavení Apple TV 4K upravuje dynamický rozsah podle nejvyšší obnovovací frekvence, jakou vaše televize podporuje. Například pokud vaše televize podporuje Dolby Vision při 30 Hz a zároveň i HDR10 při 60 Hz, bude Apple TV 4K používat HDR10 místo Dolby Vision.

Apple TV 4K můžete nastavit tak, aby nenastavovala formát obrazu podle nejvyššího podporovaného nastavení televize, ale aby ho místo toho automaticky přepínala podle původního dynamického rozsahu a snímkové frekvence přehrávaného obsahu. Například při přehrávání HDR obsahu bude Apple TV 4K používat HDR10 při 60 Hz, ale při přehrávání obsahu podporujícího Dolby Vision automaticky přepne na Dolby Vision při 30 Hz. 

Apple TV HD je navržená tak, aby zobrazovala optimální obraz v HD. Apple TV HD můžete nastavit tak, aby automaticky nastavovala formát obrazu tak, aby odpovídal snímkové frekvenci přehrávaného obsahu.

Zapnutí nebo vypnutí přizpůsobení Podle dynamického rozsahu nebo Podle snímkové frekvence

Přejděte do Nastavení > Video a audio > Podle obsahu a vyberete požadovanou volbu:

  • Podle dynamického rozsahu: Po zapnutí této volby bude Apple TV 4K nastavovat svůj výstup podle původního dynamického rozsahu sledovaného obsahu.
  • Podle snímkové frekvence: Po zapnutí této volby bude Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavovat svou obnovovací frekvenci podle původní snímkové frekvence obsahu. Týká se to obsahu masterovaného s jinou snímkovou frekvencí, například filmů se 24 snímky za vteřinu nebo obsahu ze zemí s jinými standardy.2

Po zapnutí kterékoli z těchto voleb se Apple TV pokusí automaticky zjistit, jaký dynamický rozsah a snímkovou frekvenci vaše televize podporuje.

Pokud se Apple TV nepodaří zjistit dostupné formáty zobrazení, budete muset ručně ověřit, jaké formáty umí vaše televize zobrazovat. Formát ověříte tak, že přejdete do Nastavení > Video a audio > Zachování obsahu. V části Neověřené formáty vyberte požadovaný formát; spustí se krátký test zobrazení. Potvrďte, jestli se na televizi zobrazuje správně.

Další informace

Když zapnete přizpůsobování podle obsahu, bude vaše televize přepínat dynamický rozsah a snímkovou frekvenci podle toho, co zrovna sledujete. Během přepínání formátu může obrazovka blikat nebo na chvíli zčernat. 

 

  1. Přizpůsobování podle dynamického rozsahu nebo snímkové frekvence není k dispozici na Apple TV (3. generace) nebo starší.
  2. Apple TV se přizpůsobí snímkové frekvenci obsahu kódovaného na 60, 50, 30, 25 a 24 snímků za vteřinu. Snímková frekvence se nastavuje na obnovovací frekvenci používanou ve vaší oblasti (například formát PAL má 25 snímků za vteřinu). Obsah ve 25 a 30 snímcích za vteřinu používá zdvojování snímkové frekvence (pokud je to možné), aby se zobrazoval při 50 a 60 snímcích za vteřinu. Tím se zachová původní vzhled a zároveň plynulost uživatelského rozhraní.
Datum zveřejnění: