Zachování původního dynamického rozsahu a snímkové frekvence obsahu na Apple TV 4K

Přečtěte si, jak na Apple TV 4K zapnout zachování původního dynamického rozsahu a snímkové frekvence.

Apple TV 4K je navržená tak, aby zobrazovala obsah v nejvyšší kvalitě, kterou vaše 4K televize podporuje. Ve výchozím nastavení Apple TV 4K upravuje dynamický rozsah podle nejvyšší obnovovací frekvence, jakou vaše televize podporuje. Například pokud vaše televize podporuje Dolby Vision při 30 Hz a zároveň i HDR10 při 60 Hz, bude Apple TV 4K používat HDR10 místo Dolby Vision.

V tvOS 11.2 a novějším si můžete nastavit, aby Apple TV 4K nenastavovala formát obrazu podle nejvyššího podporovaného nastavení televize, ale aby ho místo toho automaticky přepínala podle původního dynamického rozsahu a snímkové frekvence přehrávaného obsahu. Například při přehrávání HDR obsahu bude Apple TV 4K používat HDR10 při 60 Hz, ale při přehrávání obsahu podporujícího Dolby Vision automaticky přepne na Dolby Vision při 30 Hz.

Tuto funkci zapnete tak, že přejdete do Nastavení > Video a audio > Zachování obsahu a vyberete požadovanou volbu:

  • Zachovat dynamický rozsah: Po zapnutí této volby bude Apple TV 4K nastavovat svůj výstup podle původního dynamického rozsahu sledovaného obsahu.
  • Zachovat snímkovou frekvenci: Po zapnutí této volby bude Apple TV 4K nastavovat svou obnovovací frekvenci podle původní snímkové frekvence obsahu. Týká se to obsahu masterovaného s jinou snímkovou frekvencí, například filmů se 24 snímky za vteřinu nebo obsahu ze zemí s jinými standardy.*

Po zapnutí kterékoli z těchto voleb se Apple TV 4K pokusí automaticky zjistit, jaký dynamický rozsah a snímkovou frekvenci vaše televize podporuje.

Pokud se Apple TV 4K nepodaří zjistit dostupné formáty zobrazení, budete muset ručně ověřit, jaké formáty umí vaše televize zobrazovat. Formát ověříte tak, že přejdete do Nastavení > Video a audio > Zachování obsahu. V části Neověřené formáty vyberte požadovaný formát; spustí se krátký test zobrazení. Potvrďte, jestli se na televizi zobrazuje správně.

*Apple TV 4K se přizpůsobí snímkové frekvenci obsahu kódovaného na 60, 50, 30, 25 a 24 snímků za vteřinu. Snímková frekvence se nastavuje na obnovovací frekvenci používanou ve vaší oblasti (například formát PAL má 25 snímků za vteřinu). Obsah ve 25 a 30 snímcích za vteřinu používá zdvojování snímkové frekvence (pokud je to možné), aby se zobrazoval při 50 a 60 snímcích za vteřinu. Tím se zachová původní vzhled a zároveň plynulost uživatelského rozhraní.

Další informace

Když zapnete přizpůsobování obsahu, bude vaše televize přepínat dynamický rozsah a snímkovou frekvenci podle toho, co zrovna sledujete. Během přepínání formátu může obrazovka blikat nebo na chvíli zčernat.

Datum zveřejnění: