Ovládání iPhonu X a novějšího pomocí gest

K pohotové navigaci, přecházení mezi aplikacemi, úpravám nastavení a přístupu ke všem nejpoužívanějším funkcím slouží na iPhonu X a novějším gesta.

Osvojte si základy

iPhone X a novější zapnete nebo uspíte stisknutím bočního tlačítka. Tímhle tlačítkem se ovládá i Siri, Apple Pay a pár dalších funkcí.

 

Ilustrace tlačítek hlasitosti a bočních tlačítek na iPhonu 11 Pro

Zapnutí a vypnutí

iPhone X a novější zapnete tak, že podržíte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Až budete chtít telefon vypnout, podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.

Probuzení a uspání

iPhone X a novější probudíte zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

iPhone X a novější uspíte stisknutím bočního tlačítka.

Používání Siri

Řekněte: „Hey Siri.“ Anebo podržte boční tlačítko.

Instalace aplikací

Až si v App Storu vyberete aplikaci, nainstalujte ji dvojitým stiskem bočního tlačítka.

Používání Apple Pay

Až budete chtít pomocí Face ID potvrdit nákup přes Apple Pay, dvakrát stiskněte boční tlačítko a podívejte se na iPhone X nebo novější.

Ovládání intuitivními gesty

Aby mohla být přední strana jenom jedna souvislá plocha, na které vás nebude nic rušit, nahradili jsme tlačítko plochy novými, a přitom povědomými způsoby ovládání. Začněte tím, že iPhone zvednete a podíváte se na něj. Face ID ho odemkne. Pokud leží na stole nebo jiném rovném povrchu, můžete ho probudit zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

Odemčení a přechod na plochu

iPhone a novější odemknete tak, že se na něj podíváte a potom přejedete prstem od spodního okraje zamčené obrazovky nahoru. Přejetím prstu od spodního okraje nahoru se taky kdykoli vrátíte na plochu.

Animace znázorňující odemykání iPhonu 11 Pro

Přepínání aplikací

Obrazovka přepínání aplikací na iPhonu 11 Pro

Přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte ho na místě. Pokud jste v nějaké aplikaci, můžete přejížděním prstem doprava podél spodního okraje obrazovky přepínat mezi aplikacemi.

Zobrazení widgetů

Obrazovka widgetů na iPhonu 11 Pro

Až se budete chtít podívat na informace z aplikací, které jste si přidali mezi widgety, přejeďte na ploše nebo zamčené obrazovce prstem doprava.

Hledání

Obrazovka hledání na iPhonu 11 Pro

Když budete chtít rychle najít cokoli na zařízení nebo na webu, přejeďte prstem ze středu obrazovky dolů.

Otevření Ovládacího centra

Ovládacím centru můžete rychle měnit nastavení a ovládat aplikace. Otevřete ho přejetím od pravého horního rohu obrazovky dolů.

Animace znázorňující otevírání Ovládacího centra na iPhonu 11 Pro

 

Zobrazení oznámení

Animace znázorňující otevírání Ovládacího centra na iPhonu 11 Pro

Pokud se chcete podívat na oznámení (například o telefonátech, připomínkách nebo zprávách), přejeďte od horního okraje obrazovky dolů.

Jak dosáhnout na věci nahoře

Obrazovka ukazující, jak na iPhonu 11 Pro vypadá používání funkce Dosah

Pokud potřebujete jednou rukou dosáhnout na věci nahoře na obrazovce, přejeďte na spodním okraji obrazovky prstem dolů. Anebo na spodním okraji rychle přejeďte nahoru a zase dolů.*

  

* Funkce Dosah je ve výchozím nastavení vypnutá. Zapnete ji tak, že na obrazovce Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk sjedete dolů, klepnete na Dosah a zapnete ho.

Datum zveřejnění: