Ovládání iPhonu X a novějšího pomocí gest

K pohotové navigaci, přecházení mezi aplikacemi, úpravám nastavení a přístupu ke všem nejpoužívanějším funkcím slouží na iPhonu X a novějším gesta.

Osvojte si základy

iPhone X nebo novější zapnete nebo uspíte stisknutím bočního tlačítka. Tímto tlačítkem se ovládá i Siri, Apple Pay a pár dalších funkcí.

 

Ilustrace tlačítek hlasitosti a bočních tlačítek na iPhonu X

Zapnutí a vypnutí

iPhone X nebo novější zapnete tak, že podržíte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Až budete chtít telefon vypnout, podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.

Probuzení a uspání

iPhone X nebo novější probudíte zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

Uspíte ho stisknutím bočního tlačítka.

Používání Siri

Řekněte: „Hey Siri.“ Anebo podržte boční tlačítko.

Instalace aplikací

Až si v App Storu vyberete aplikaci, nainstalujte ji dvojitým stiskem bočního tlačítka.

Používání Apple Pay

Až budete chtít pomocí Face ID potvrdit nákup přes Apple Pay, dvakrát stiskněte boční tlačítko a podívejte se na iPhone.

Ovládání intuitivními gesty

Aby mohla být přední strana iPhonu X a novějšího jenom jedna souvislá plocha, na které vás nebude nic rušit, nahradili jsme tlačítko plochy novými, a přitom povědomými způsoby ovládání. Začněte tím, že iPhone zvednete a podíváte se na něj. Face ID ho odemkne. Pokud leží na stole nebo jiném rovném povrchu, můžete ho probudit zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

Odemčení a přechod na plochu

iPhone X a novější odemknete tak, že se na něj podíváte a potom přejedete prstem od spodního okraje zamčené obrazovky nahoru. Přejetím prstu od spodního okraje nahoru se taky kdykoli vrátíte na plochu.

Animace znázorňující odemykání iPhonu X

Přepínání aplikací

Obrazovka přepínání aplikací na iPhonu X

Přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte ho na místě. Pokud jste v nějaké aplikaci, můžete přejížděním prstem podél spodního okraje obrazovky přepínat mezi aplikacemi.

Zobrazení widgetů

Obrazovka s widgety na iPhonu X

Až se budete chtít podívat na informace z aplikací, které jste si přidali mezi widgety, přejeďte na ploše nebo zamčené obrazovce prstem doprava.

Hledání

Obrazovka hledání na iPhonu X

Když budete chtít rychle najít cokoli na zařízení nebo na webu, přejeďte prstem ze středu obrazovky dolů.

Otevření Ovládacího centra

Ovládacím centru můžete rychle měnit nastavení a ovládat aplikace. Otevřete ho přejetím od pravého horního rohu obrazovky dolů.

Animace znázorňující otevírání Ovládacího centra na iPhonu X

 

Zobrazení oznámení

Obrazovka oznámení na iPhonu X

Pokud se chcete podívat na oznámení (například o telefonátech, připomínkách nebo zprávách), přejeďte od horního okraje obrazovky dolů.

Jak dosáhnout na prvky nahoře na obrazovce

Obrazovka ukazující, jak na iPhonu X vypadá používání funkce Dosah

Pokud potřebujete jednou rukou dosáhnout na prvky nahoře na obrazovce, přejeďte na spodním okraji obrazovky prstem dolů. Anebo na spodním okraji rychle přejeďte nahoru a zase dolů.*

  

* Funkce Dosah je ve výchozím nastavení vypnutá. Zapnete ji tak, že na obrazovce Nastavení > Obecné > Zpřístupnění přejdete dolů, klepnete na Dosah a potom ho zapnete.

Datum zveřejnění: