Ovládání iPhonu X pomocí gest

K pohotové navigaci, přecházení mezi aplikacemi, úpravám nastavení a přístupu ke všem nejpoužívanějším funkcím slouží na iPhonu X gesta.

Základy ovládání

iPhone X zapnete nebo uspíte stisknutím bočního tlačítka. Tímto tlačítkem se ovládá i Siri, Apple Pay a pár dalších funkcí.

 

Zapnutí a vypnutí

iPhone X zapnete tak, že podržíte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Až budete chtít telefon vypnout, podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.

Probuzení a uspání

iPhone X probudíte zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

Uspíte ho stisknutím bočního tlačítka.

Používání Siri

Řekněte: „Hey Siri.“ Anebo stiskněte a podržte boční tlačítko.

Instalace aplikací

Po výběru aplikace v App Storu ji nainstalujte dvojitým stiskem bočního tlačítka.

Používání Apple Pay

Až budete chtít pomocí Face ID potvrdit nákup přes Apple Pay, dvakrát stiskněte boční tlačítko a podívejte se na iPhone X.

Ovládání intuitivními gesty

Aby mohla být přední strana iPhonu X jenom jedna souvislá plocha, na které vás nebude nic rušit, nahradili jsme tlačítko plochy novými, a přitom povědomými způsoby ovládání. Začněte tím, že iPhone zvednete a podíváte se na něj. Face ID ho odemkne. Pokud leží na stole nebo jiném rovném povrchu, můžete ho probudit zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

Odemčení a přechod na plochu

iPhone X odemknete tak, že se na něj podíváte a potom přejedete prstem od spodního okraje zamčené obrazovky nahoru. Přejetím prstu od spodního okraje nahoru se taky kdykoli vrátíte na plochu.

Přepínání aplikací

Přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte ho na místě. Pokud jste v nějaké aplikaci, můžete přejížděním prstem podél spodního okraje obrazovky přepínat mezi aplikacemi.

Zobrazení widgetů

Až se budete chtít podívat na informace z aplikací, které jste si přidali mezi widgety, přejeďte na ploše nebo zamčené obrazovce prstem doprava.

Hledání

Když budete chtít rychle najít cokoli na zařízení nebo na webu, přejeďte prstem ze středu obrazovky dolů.

Otevření Ovládacího centra

Ovládacím centru můžete rychle měnit nastavení a ovládat aplikace. Otevřete ho přejetím od pravého horního rohu obrazovky dolů.

 

Zobrazení oznámení

Pokud se chcete podívat na oznámení (například o telefonátech, připomínkách nebo zprávách), přejeďte od horního okraje obrazovky dolů.

Jak dosáhnout na prvky nahoře na obrazovce

Pokud potřebujete jednou rukou dosáhnout na prvky nahoře na obrazovce, přejeďte na spodním okraji obrazovky prstem dolů. Anebo na spodním okraji rychle přejeďte nahoru a zase dolů.*

  

*Funkce Dosah je ve výchozím nastavení vypnutá. Zapnete ji tak, že na obrazovce Nastavení > Obecné > Zpřístupnění přejdete dolů, klepnete na Dosah a potom ho zapnete.

Datum zveřejnění: