iPhone s Face ID můžete snadno ovládat pomocí gest

K pohotové navigaci, přecházení mezi aplikacemi, úpravám nastavení a přístupu ke všem nejpoužívanějším funkcím můžete na iPhonech s Face ID použít gesta.

Osvojte si základy

Stisknutím bočního tlačítka iPhone zapnete nebo uspíte, vyvoláte Siri, zaplatíte pomocí Apple Pay nebo provedete některé další akce.

Ilustrace tlačítek hlasitosti a bočních tlačítek na iPhonu 11 Pro

Zapnutí a vypnutí

iPhone X a novější zapnete tak, že podržíte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Až budete chtít telefon vypnout, podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.

Probuzení a uspání

iPhone můžete probudit zvednutím nebo klepnutím na obrazovku.

Uspíte ho stisknutím bočního tlačítka.

Používání Siri

Řekněte: „Hey Siri.“ Anebo stiskněte a podržte boční tlačítko.

Instalace aplikací

Až si v App Storu vyberete aplikaci, nainstalujte ji rychlým dvojitým stiskem bočního tlačítka.

Používání Apple Pay

Až budete chtít pomocí Face ID potvrdit nákup přes Apple Pay, dvakrát stiskněte boční tlačítko a podívejte se na iPhone.

Ovládání intuitivními gesty

Kvůli vytvoření ničím nerušené plochy bylo tlačítko plochy nahrazeno novými způsoby navigace.

Odemčení a přechod na plochu

Chcete-li odemknout iPhone pomocí Face ID, podívejte se na něj a pak přejeďte prstem ze spodní části zamčené obrazovky nahoru. Nebo pokud je váš iPhone na stole nebo jiném rovném povrchu, můžete ho probudit zvednutím nebo klepnutím.

Přejetím prstu od spodního okraje nahoru se kdykoli vrátíte na plochu.

Animace znázorňující odemykání iPhonu 11 Pro

Přepínání aplikací

Obrazovka přepínání aplikací na iPhonu 11 Pro

Přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte ho na místě. Pokud jste v nějaké aplikaci, můžete přejížděním prstem doprava podél spodního okraje obrazovky přepínat mezi aplikacemi.

Zobrazení widgetů

Obrazovka widgetů na iPhonu 11 Pro

Až se budete chtít podívat na informace z aplikací, které jste si přidali mezi widgety, přejeďte na ploše nebo zamčené obrazovce prstem doprava. Dostanete se tak na zobrazení Dnes. Widgety můžete taky najít na ploše, pokud jste je tam přidali.

Vyhledávání

Obrazovka hledání na iPhonu 11 Pro

Když budete chtít rychle najít cokoli na zařízení nebo na webu, přejeďte prstem ze středu obrazovky dolů.

Otevření Ovládacího centra

Ovládacím centru můžete rychle měnit nastavení a ovládat aplikace. Otevřete ho přejetím od pravého horního rohu obrazovky dolů.

Animace znázorňující otevírání Ovládacího centra na iPhonu 11 Pro

 

Zobrazení oznámení

Animace znázorňující otevírání Ovládacího centra na iPhonu 11 Pro

Pokud se chcete podívat na oznámení (například o telefonátech, připomínkách nebo zprávách), přejeďte od horního okraje obrazovky dolů.

Jak dosáhnout na věci nahoře

Obrazovka ukazující, jak na iPhonu 11 Pro vypadá používání funkce Dosah

Pokud potřebujete jednou rukou dosáhnout na věci nahoře na obrazovce, přejeďte na spodním okraji obrazovky prstem dolů. Anebo na spodním okraji rychle přejeďte nahoru a zase dolů.*

  

* Funkce Dosah je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li ji zapnout, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk a zapněte Dosah.

Datum zveřejnění: