Informace o Utilitě zabezpečeného spouštění

V Utilitě zabezpečeného spouštění můžete nastavit, aby se Mac vždycky nastartoval z určeného startovacího disku a vždy do legitimního, důvěryhodného operačního systému.

Utilita zabezpečeného spouštění je k dispozici jenom na počítačích Mac s čipem Apple T2 Security a obsahuje tři funkce, které pomáhají zajistit Mac proti neautorizovanému přístupu: Ochrana firmwaru heslem, Zabezpečené spouštěníExterní spouštění.

Otevření Utility zabezpečeného spouštění:

  1. Zapněte Mac a okamžitě po zobrazení loga Apple podržte Command (⌘)-R. Mac se spustí do Zotavení macOS.
  2. Jakmile se zobrazí okno Utility macOS, vyberte na řádku nabídek Utility > Utilita zabezpečeného spouštění.
  3. Pokud budete požádáni o ověření, klikněte na Zadat heslo k macOS, vyberte účet správce a zadejte jeho heslo.

Ochrana firmwaru heslem

Když si nastavíte heslo firmwaru, lidé, kteří ho neznají, nebudou váš Mac moci spustit z jiného startovacího disku než z toho, který jste určili. Heslo firmwaru nastavíte tak, že kliknete na Zapnout heslo k firmwaru a budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Víc o heslech firmwaru.

Pomocí Externího spouštění můžete zajistit, aby ani lidé, kteří heslo firmwaru znají, nemohli váš Mac spouštět z externích disků.

Zabezpečené spouštění

Tato funkce hlídá, aby se na Macu vždycky spustil jenom legitimní, důvěryhodný operační systém. Víc o Zabezpečeném spouštění.

Externí spouštění

Tato funkce určuje, jestli se Mac smí spustit i z externího pevného disku, flash disku nebo jiných externích médií. Výchozí a zároveň nejbezpečnější nastavení je „Zakázat spouštění z externího média“. Dokud je tato volba zapnutá, nedá se Mac spustit z žádných externích médií:

  • Na panelu předvoleb Startovací disk se zobrazí zpráva, že bezpečnostní nastavení nedovolují Macu používat externí startovací disk.
  • Správce spouštění vám sice umožní vybrat externí startovací disk, ale Mac se potom jenom restartuje a zobrazí zprávu, že mu bezpečnostní nastavení nedovolují použít externí startovací disk. Dostanete na výběr, jestli chcete restartovat z aktuálního startovacího disku, nebo vybrat jiný startovací disk. 

Pokud chcete Macu povolit používání externího startovacího disku:

  1. Otevřete Utilitu zabezpečeného spouštění.
  2. Vyberte volbu Povolit spouštění z externího média.
    Váš Mac nepodporuje spouštění ze síťových svazků, a to bez ohledu na to, jestli povolíte spouštění z externích médií, nebo ne.
  3. Pokud chcete externí startovací disk vybrat ještě před restartováním Macu, zavřete Utilitu zabezpečeného spouštění a přejděte do nabídky Apple  > Startovací disk.
Datum zveřejnění: