Používání rytmického sekvenceru v GarageBandu pro iOS

V GarageBandu pro iOS 2.3 můžete na iPhonu nebo iPadu vytvářet rytmy v rozhraní, které bylo inspirováno klasickými automatickými bubeníky, a pak tyto rytmy přidávat do svých skladeb.

Abyste mohli začít používat rytmický sekvencer, otevřete nějakou existující skladbu nebo vytvořte novou. Pokud jste vytvořili novou skladbu, automaticky se otevře prohlížeč Zvuky. Pokud chcete rytmický sekvencer přidat do existující skladby, otevřete kliknutím na ikonu prohlížeče Zvuky prohlížeč Zvuky.

Přejeďte v prohlížeči zvuků na Bicí a pak klepněte na Rytmický sekvencer.

Obrazovka rytmického sekvenceru

Rychlé přidání rytmu do skladby

V rytmickém sekvenceru klepněte na tlačítko Rytmy a zvolte předdefinovaný rytmus, který nejlépe vystihuje požadovaný styl. Rytmus hraje v tempu nastaveném pro vaši skladbu a opakuje se v závislosti na své délce. Každý předdefinovaný rytmus má jedinečná nastavení, včetně délky rytmu, kterou můžete změnit.

Pokud chcete zastavit a znova začít spolu s rytmem, klepněte na tlačítko Přehrát rytmického sekvenceru. Pokud rytmus chcete přidat do své skladby, nahrajte ho.

Rytmus můžete měnit zapínáním nebo vypínáním kroků. Každý řádek představuje jeden nástroj bicí soupravy, vyobrazený na levé straně mřížky. Krok rytmu vypnete tak, že klepnete na rozsvícené políčko v mřížce. Krok rytmu zapnete klepnutím na zhasnuté políčko.

V rytmu taky můžete měnit zvuky. Pokud chcete změnit celou soupravu, klepněte dole na obrazovce na tlačítko s vyobrazenou právě vybranou soupravou (např. Trap Door nebo Hacienda). V okně Bicí vyberte v levém sloupci styl zvuku a v pravém sloupci požadovanou soupravu. Pokud si chcete stáhnout další zvuky, klepněte na „Získat další bicí soupravy“ a ve Zvukové knihovně vyberte zvuky, které vás zajímají. Až najdete požadovanou soupravu, klepněte na Hotovo.

Vytvoření vlastního rytmu

Pokud chcete vytvořit svůj vlastní rytmus úplně od začátku, klepněte na tlačítko Rytmy a zvolte Nový rytmus. Klepněte na Aktivace kroku, abyste mohli přidávat a odstraňovat jednotlivé kroky. Kroky můžete přidávat a odstraňovat, ať už rytmický sekvencer hraje nebo ne.

Po přidání požadovaných kroků můžete jednotlivé kroky upravovat:

 • Když u kroku chcete změnit hlasitost, klepněte na Rychlost. Přejetím prstem dolů na daném kroku snížíte jeho hlasitost, přejetím prstem nahoru ji zvýšíte.
 • Pokud nějaký krok chcete rozdělit na víc částí, klepněte na Opakování noty. Přejetím prstem nahoru zvýšíte počet částí, přejetím dolů počet částí zmenšíte.
 • Pokud ke kroku chcete přidat trochu lidské nepřesnosti, klepněte na Pravděpodobnost. Pak přejetím prstem dolů zvyšte odchylku kroku.

Pokud chcete upravovat nastavení celého řádku, klepněte na nástroj na levé straně mřížky. 

 • Pokud chcete měnit jednotlivé nástroje soupravy, klepněte v okně Nastavení řádků na Nástroj a pak klepněte na nástroj, který tomuto řádku chcete přiřadit. V tomto řádku bude odteď znít nově přiřazený nástroj.
 • Pokud chcete změnit délku jednotlivých kroků v řádku, klepněte na Délka kroku a vyberte požadovanou délku.
 • Pokud chcete změnit směr, jakým rytmický sekvencer daný nástroj v rytmu přehrává, klepněte na Režim přehrávání a zvolte požadovanou možnost.

Vytvořený rytmus si můžete uložit. Klepněte na tlačítko Rytmy a pak na Uložit. Zadejte název rytmu a klepněte na Hotovo. Tento rytmus můžete kdykoli znova vyvolat a přidat do jiné skladby.

Jakmile budete připraveni přidat rytmus do své skladby, nahrajte ho.

Nahrání rytmu

Pokud rytmus chcete nahrát do své skladby, klepněte na tlačítko Nahrát na ovládacím panelu. Rytmický sekvencer se spustí automaticky. Rytmus bude znít pořád dokola ve smyčce, dokud nahrávání nezastavíte. Po nahrání rytmu si klepnutím na tlačítko zobrazení Stopy tlačítko zobrazení Stopy zobrazte nahranou stopu. Klepnutím na tlačítko Přehrát na ovládacím panelu si stopu poslechněte společně s ostatními stopami.

Po nahrání rytmu můžete jeho stopu upravovat a měnit stejně jako u ostatních nástrojů.

Zobrazení a změna nastavení rytmu

Rytmický sekvencer k určení konkrétního rytmu využívá kroky. Pokud je skladba ve 4/4 taktu, můžete délku rytmu nastavit mezi 16 a 64 kroky. Pokud je skladba ve 3/4 nebo 6/8 taktu, můžete délku rytmu nastavit mezi 12 a 48 kroky. Délku smyčky jednotlivých nástrojů soupravy taky můžete ručně změnit klepnutím na tlačítko Začátek/konec smyčky a přetažením táhel jednotlivých řádků.

Pokud si chcete zobrazit informace a změnit nastavení aktuálního rytmu, klepněte na tlačítko Informace.

 • Nastavení délky rytmu (16, 32, 48 nebo 64 kroků ve 4/4 taktu a 12, 24 a 48 kroků ve 3/4 a 6/8 taktu)
 • Nastavení délky kroku (1/8 nota, 1/8 triolová nota, 1/16 nota, 1/16 triolová nota, 1/32 nota)
 • Nastavení režimu přehrávání (Vpřed, Pozpátku, Ping-pong, Náhodně)
 • Nastavení swingového frázování rytmu
 • Resetování rytmu. Pokud jste začali s prázdným rytmem, klepnutím na Resetovat se vymaže celá mřížka.
Datum zveřejnění: