Stažení dalších bezplatných zvuků do GarageBandu pro iOS

V GarageBandu pro iOS 2.3 můžete použít Zvukovou knihovnu ke stažení bezplatných zvukových sad pro použití ve vašich skladbách. Zvukové sady obsahují jednotlivé nebo kombinované dotykové nástroje, Apple Loops, šablony Live Loops a kytarové a nástrojové předvolby.

Zvukovou knihovnu můžete otevřít z prohlížeče zvuků, z prohlížeče smyček Live Loops a z nástrojů, které mají další zvuky dostupné ke stažení. Chcete-li otevřít Zvukovou knihovnu, musí být vaše zařízení připojené k internetu.

Otevření Zvukové knihovny

Otevření Zvukové knihovny z prohlížeče zvuků:

 • V existující skladbě klepnutím na tlačítko prohlížeče zvuků otevřete prohlížeč zvuků, přejeďte ke Zvukové knihovně a klepněte na ni.
 • Pokud jste vytvořili novou skladbu, otevře se prohlížeč zvuků automaticky. Přejeďte ke Zvukové knihovně a klepněte na ni.

Otevření Zvukové knihovny z nástroje, jako je bubeník:

 1. Je-li to třeba, v zobrazení stop vyberte stopu bubeníka a klepněte na ovládacím panelu na tlačítko bubeníka.
 2. Klepněte na název bubeníka a pak na volbu Získat další bubeníky (Get more Drummers). Číslo indikuje, kolik dalších bubeníků je k dispozici.

Otevření Zvukové knihovny ze skladby Live Loops:

 • V existující skladbě klepnutím na tlačítko prohlížeče zvuků otevřete prohlížeč šablon a z něho otevřete Zvukovou knihovnu.
 • Pokud jste vytvořili novou skladbu Live Loops, otevře se prohlížeč šablon automaticky. Klepněte na Zvukovou knihovnu.

Obrazovka zvukové knihovny

Použití Zvukové knihovny

Jakmile máte Zvukovou knihovnu otevřenou, můžete dělat následující věci:

 • Klepnutím na dlaždici zobrazit další zvuky. 
 • Klepnutím na Náhled si poslechnout ukázky zvuků.
 • Posunout se k zobrazení dalších informací o zvukové sadě, včetně velikosti souboru.
 • Klepnutím na Získat stáhnout zvuky do zařízení.
 • Když budete chtít staženou zvukovou sadu smazat, klepněte na dlaždici a pak na Smazat.

Podrobnosti o zvukové sadě na obrazovce

Datum zveřejnění: