Procházení skladeb GarageBandu pro iOS

K procházení a správě skladeb a zvukových souborů GarageBandu na iPhonu nebo iPadu použijte buď prohlížeč Moje skladby, nebo aplikaci Soubory.

Prohlížeč Moje skladby v GarageBandu spolu s aplikací Soubory v iOS 11 zajišťují synchronizaci skladeb ve všech vašich iOS zařízeních. Procházení skladeb, když je otevřená nějaká skladba:

 • Na iPhonu klepněte na ikonu Moje skladby a pak na Moje skladby.
 • Na iPadu klepněte na Moje skladby.

Prohlížeč Moje skladby v zobrazení Prohlížení

Prohlížení skladeb

Když chcete procházet umístění s uloženými skladbami, klepněte v prohlížeči Moje skladby na Prohlížení – možná budete muset klepnout víckrát. V nabídce Prohlížení klepněte na umístění, které chcete otevřít v prohlížeči. Mezi umístěními najdete jak místní úložiště zařízení, tak třeba iCloud Drive.

Skladby taky můžete procházet libovolným z následujících způsobů:

 • Když si chcete prohlédnout nedávno otevřené skladby, klepněte na panel Historie.
 • Když chcete vyhledat určitou skladbu, klepněte do vyhledávacího pole v horní části okna a zadejte název nebo část názvu hledané skladby.
 • Pokud chcete skladby seřadit podle různých kritérií, klepněte na Název, Datum, Velikost nebo Značky. 
 • Když si dokumenty chcete zobrazit jako miniatury nebo jako seznam, klepněte na ikonu Zobrazit jako seznam.
 • Když si chcete prohlédnout dokumenty označené značkou, klepněte v nabídce Prohlížení na příslušnou značku.

Organizování skladeb pomocí složek a značek

Skladby můžete organizovat ukládáním do vytvořených složek. Vytvoření složky:

 1. Klepněte v prohlížeči Moje skladby na Prohlížení a pak klepněte na požadované umístění. 
 2. Přejeďte prstem dolů a klepněte na ikonu Vytvořit novou složku.
 3. Zadejte název nové složky a klepněte na Hotovo.
 4. Když budete chtít v některé složce vytvořit nový dokument, jednoduše do ní přejděte a klepněte na Vytvořit dokument. GarageBand bude skladbu automaticky ukládat do tohoto umístění, dokud ji nepřesunete.

K organizování skladeb a zvukových souborů můžete používat taky značky. Značky umožňují rychlé vyhledání požadované skladby nebo jiného souboru.

Označení skladby

 1. Klepněte na Vybrat a pak na miniaturu dokumentu, u které se objeví značka zaškrtnutí.
 2. Na iPadu klepněte na Sdílet, na iPhonu klepněte na ikonu Sdílet a pak klepněte na ikonu Přidat značku.
 3. Můžete vybrat existující značku, nebo vytvořit novou. Vytvoření nové značky:
  • Klepněte na Přidat novou značku.
  • Zadejte název značky a vyberte barvu.
  • Klepněte na Přidat značku. Novou značku můžete přidávat k dokumentům a objeví se taky v nabídce Procházet.

Správa značek

 1. Klepněte ve správci dokumentů na Procházet a pak na Upravit.
 2. Klepněte na název existující značky.
 3. Pak zadejte nový název značky.
 4. Klepněte na Hotovo.

Správa skladeb

Skladby můžete sdílet, přesouvat, kopírovat a mazat v prohlížeči Moje skladby nebo v aplikaci Soubory. Klepněte na Vybrat, pak na miniaturu dokumentu, aby se u něj zobrazilo zaškrtnutí, a nakonec na požadovanou volbu v dolní části obrazovky.

 • Pokud dokument chcete sdílet, klepněte na iPadu na Sdílet, případně na iPhonu na ikonu Sdílet, a zvolte způsob sdílení.
 • Když chcete skladbu přesunout nebo zkopírovat do jiné složky nebo jiného umístění, klepněte na iPadu na Přesunout, případně na iPhonu na ikonu Přesunout, vyberte nové umístění a pak klepněte na Kopírovat nebo Přesunout. Při kopírování skladeb z umístění na iCloud Drivu do umístění v zařízení zůstávají jejich kopie i na původním místě.
 • Pokud chcete skladbu smazat, klepněte na iPadu na Smazat, případně na iPhonu na ikonu Koš.

Práce se zvukovými soubory

Zvukové soubory, se kterými chcete pracovat v GarageBandu pro iOS 2.3, můžete do iOS zařízení zkopírovat prostřednictvím Sdílení souborů v iTunes na Macu nebo PC. Na iOS zařízení se pak k těmto souborům dostanete ve složce GarageBand File Transfer.

Přidání zvukových souborů do zařízení prostřednictvím Přenosu souborů v iTunes:

 1. Na Macu nebo PC otevřete iTunes.
 2. Připojte iPad nebo iPhone k počítači USB kabelem dodaným se zařízením.
 3. Klikněte na své zařízení v iTunes. Tento článek vám poradí, pokud ho nemůžete najít
 4. Na levém bočním panelu klikněte na Sdílení souborů.
 5. Vyberte GarageBand a přetažením ze složky nebo okna do seznamu Dokumenty zkopírujte soubory do zařízení.

Pokud aktualizujete na GarageBand pro iOS 2.3 a máte v zařízení nějaké stávající zvukové soubory, GarageBand je po aktualizaci automaticky přesune do složky GarageBand File Transfer. 

Přidání zvukových souborů do skladby

Zvukový soubor přidaný do složky GarageBand File Transfer můžete přidat do své skladby.

 1. Na iOS zařízení otevřete GarageBand a pak otevřete skladbu, do které chcete zvukový soubor přidat.
 2. V případě potřeby klepnutím na ikonu zobrazení Stopy otevřete skladbu v zobrazení Stopy.
 3. Klepnutím na ikonu prohlížeče Smyčky otevřete prohlížeč Smyčky. Pokud se zobrazí okno s dotazem, jestli soubory chcete přesunout do složky GarageBand File Transfer, klepněte na Přesunout soubory.
 4. Klepněte na Zvukové soubory a soubor v GarageBandu přetáhněte do oblasti Smyčky.

Přidávání zvukových souborů z cloudové služby jiného poskytovatele

Pokud chcete přidat zvukové soubory uložené v cloudové službě jiného poskytovatele nebo jiném umístění, zkopírujte je pomocí aplikace Soubory do složky GarageBand File Transfer.

 1. Otevřete aplikaci Soubory a pak klepněte na Prohlížení.
 2. V nabídce Prohlížení klepněte na umístění, ve kterém je soubor uložený, a vyhledejte ho.
 3. Klepněte na Vybrat a pak na požadovaný soubor, na kterém se tím zobrazí zaškrtnutí.
 4. Klepněte na Přesunout, klepněte na V mém [zařízení] a nakonec klepněte na složku GarageBand.
 5. Klepněte na složku GarageBand File Transfer a pak klepněte na Kopírovat. Soubor teď do své skladby můžete přidat pomocí prohlížeče Smyčky v GarageBandu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: