macOS High Sierra pro šifrovaný APFS svazek místo nápovědy hesla zobrazuje samotné heslo

Když pro šifrovaný APFS svazek místo nápovědy hesla vidíte zobrazené samotné heslo, použijte postup uvedený v tomto článku.

Heslo se místo nápovědy hesla může zobrazit, pokud jste v Diskové utilitě příkazem Přidat APFS svazek vytvořili šifrovaný APFS svazek a zadali jste nápovědu hesla. 

Změna hesla na dotčených svazcích nápovědu smaže, ale nebude mít vliv na základní šifrovací klíče chránící data. 

Apple doporučuje, abyste v zájmu ochrany svých dat použili postup v tomto článku.

Zašifrovaných APFS svazků vytvořených libovolnou jinou metodou se tento problém netýká.

Ochrana zašifrovaného APFS svazku

Aktualizujte tímto postupem macOS High Sierra a pak zazálohujte, smažte a obnovte zašifrovaný APFS svazek.

 1. Nainstalujte si Doplňkovou aktualizaci macOS High Sierra 10.13 ze stránky s aktualizacemi v App Storu.
 2. Vytvořte si zašifrovanou zálohu dat z dotčeného zašifrovaného APFS svazku.
 3. Otevřete Diskovou utilitu a vyberte na postranním panelu dotčený zašifrovaný APFS svazek.
 4. Kliknutím na Odpojit svazek odpojte.
 5. Klikněte na Smazat.
 6. Až se zobrazí výzva, do pole Název zadejte požadovaný název disku.
 7. Změňte Formát na APFS.
 8. Pak Formát znova změňte na APFS (šifrovaný).
 9. V dialogovém okně zadejte nové heslo. Ověřte heslo jeho opětovným zadáním a pokud chcete, zadejte nápovědu hesla pro zašifrovaný APFS svazek. Klikněte na Vybrat.
 10. Klikněte na Smazat. Můžete sledovat průběh procesu.
 11. Po skončení procesu klikněte na Hotovo.
 12. Obnovte data, která jste si zazálohovali v kroku 2, na právě vytvořený nový zašifrovaný APFS svazek.

Ochrana dalších účtů

Pokud je heslo vašeho disku pro libovolný dotčený zašifrovaný APFS svazek stejné jako heslo, které používáte pro nějaký uživatelský účet macOS nebo nějakou internetovou službu, měli byste heslo daného uživatelského účtu nebo internetové služby změnit.

Datum zveřejnění: