Používání Face ID na iPhonu X

Pomocí Face ID můžete pouhým pohledem bezpečně odemykat svůj iPhone X, potvrzovat nákupy, přihlašovat se do aplikací a dělat další věci.

 

Nastavení Face ID

Před nastavením Face ID se přesvědčte, že nic nezakrývá TrueDepth kameru nebo váš obličej. Face ID je navržené tak, aby fungovalo i s brýlemi a kontaktními čočkami. Face ID funguje nejlíp, když máte iPhone X od obličeje přibližně na délku paže nebo blíž (25 až 50 cm).

     

Nastavení Face ID:

 1. Přejděte do Nastavení > Face ID a kód. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte svůj kód.
 2. Klepněte na Nastavení Face ID, podržte zařízení tak, abyste obličej měli přímo před ním, a klepněte na Začít.
 3. Podívejte se přímo na iPhone, aby byl celý obličej ohraničený rámečkem.
 4. Pomalým pohybem hlavy vyplňte zobrazený kruh. Pokud hlavou nemůžete hýbat, klepněte na Volby zpřístupnění.
 5. Po prvním nasnímání obličeje pomocí Face ID klepněte na Pokračovat.
 6. Pomalým pohybem hlavy vyplňte kruh podruhé.
 7. Po dokončení nastavení Face ID klepněte na Hotovo.

Pokud nemáte nastavený kód, budete požádáni o jeho vytvoření, abyste měli náhradní způsob ověření identity.

Pokud chcete zvolit funkce, pro které chcete Face ID používat, nebo pokud chcete Face ID obnovit, přejděte do Nastavení > Face ID a kód.

Potřebujete s Face ID poradit?

Odemknutí iPhonu X pomocí Face ID

Po nastavení Face ID jím můžete svůj iPhone odemykat. Uděláte to takto:

     

 1. Zvednutím nebo klepnutím iPhone X probuďte.
 2. Podívejte se na něj.
 3. Až na obrazovce uvidíte animaci otevírání zámku, přejetím prstem odspodu displeje směrem nahoru zařízení odemkněte.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v Nastaveních > Face ID a kód > Odemknutí iPhonu.

Potvrzování nákupů pomocí Face ID

Při nakupování v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu pomocí Apple Pay můžete Face ID používat k ověřování nákupů.

     

 

Spolu s Apple Pay

Pokud Face ID chcete používat spolu s Apple Pay, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a přesvědčte se, že máte na iPhonu X nastavenou službu Apple Pay a že je zapnutá. Pak postupujte takto.

Nákup v prodejně:

 1. Pokud chcete použít svou výchozí kartu, dvakrát stiskněte postranní tlačítko. Pokud chcete použít jinou kartu, stiskněte dvakrát postranní tlačítko, klepněte na svou výchozí kartu a zvolte jinou kartu.
 2. Pohledem na iPhone X proveďte ověření pomocí Face ID.
 3. Přiložte horní část iPhonu X k bezkontaktní čtečce.
 4. Počkejte na zobrazení nápisu Hotovo a symbolu zatržítka.

Nákup v aplikaci nebo na webu v Safari:

 1. Až budete chtít zaplatit, klepněte na tlačítko Koupit přes Apple Pay nebo Apple Pay vyberte jako požadovanou platební metodu. Potvrďte svoje platební údaje. Pokud chcete zaplatit jinou kartou, klepněte vedle této karty na >.
 2. Stiskněte dvakrát postranní tlačítko a podívejte se na iPhone X.
 3. Počkejte na zobrazení nápisu Hotovo a symbolu zatržítka.

V iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu

Pokud Face ID chcete používat k nakupování obsahu z iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a přesvědčte se, že je zapnutá volba iTunes Store a App Store. Pak postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes Store, App Store nebo iBooks Store a klepněte na nějakou položku, kterou si chcete koupit.
 2. Když se zobrazí výzva k zaplacení, stiskněte dvakrát postranní tlačítko a podívejte se na iPhone X.
 3. Počkejte na zobrazení nápisu Hotovo a symbolu zatržítka.

Při prvním nákupu v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu můžete být požádáni o zadání hesla ke svému Apple ID.

Přihlašování pomocí Face ID

Pomocí Face ID se můžete přihlašovat do určitých aplikací a využívat automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel pro weby v Safari.

Přihlašování do aplikací

Pomocí Face ID se můžete přihlašovat do aplikací, které podporují přihlašování pomocí Touch ID. Uděláte to takto:

 1. Otevřete požadovanou aplikaci a klepněte na přihlášení.
 2. Pokud se zobrazí dotaz, povolte aplikaci použít vaše uživatelské jméno nebo heslo.
 3. Pohlédnutím na iPhone X se přihlaste.

Pokud chcete vidět a řídit, které aplikace používají k přihlašování Face ID, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a klepněte na Další aplikace.

Pokud používáte aplikaci, která podporuje Face ID, ale nejste vyzváni k přihlášení pomocí Face ID, může být potřeba se do aplikace nejdřív přihlásit ručně.

Automatické vyplňování hesel v Safari

Face ID můžete používat k automatickému vyplňování uživatelských jmen a hesel pro weby v Safari. Přejděte do Nastavení > Face ID a kód a zapněte Vyplňování v Safari. Pak postupujte takto:

 1. Otevřete Safari a přejděte na nějaký web.
 2. Klepněte do pole přihlášení. Když se nad klávesnicí zobrazí vaše uživatelské jméno nebo heslo, klepněte na ně.
 3. Pohlédnutím na iPhone X aktivujte automatické vyplnění uživatelského jména a hesla.

Datum zveřejnění: