Koncentrujte se na cestách pomocí režimu Soustředění na řízení na iPhonu

Se systémem iOS 15 a novějším vám režim soustředění na řízení pomůže koncentrovat pozornost na silnici. Když jej zapnete, textové zprávy a další oznámení budou ztišeny nebo omezeny.

Když máte soustředění na řízení zapnuté, můžete požádat Siri, aby vám četla odpovědi, takže se nebudete muset dívat na svůj iPhone. Příchozí hovory jsou povoleny pouze tehdy, když je iPhone připojen k systému CarPlay, systému Bluetooth v automobilu nebo k příslušenství handsfree.

iPhone zobrazující nastavení režimu Řízení 

Nastavení režimu soustředění na řízení

 1. Přejděte do Nastavení > Soustředění a klepněte na Řízení.
 2. Podle pokynů na obrazovce nastavte požadované možnosti, třeba povolená oznámení.

iPhone zobrazující zapnutí nebo vypnutí režimu Řízení 

Zapnutí nebo vypnutí režimu soustředění na řízení

Pokud již máte režim soustředění na řízení nastaven, můžete jej rychle zapnout nebo vypnout v Ovládacím centru:

 1. Otevřete Ovládací centrum.
 2. Podržte volbu Soustředění a klepnutím zapněte nebo vypněte režim Řízení.

Když je soustředění na řízení zapnuté, ve stavovém řádku a na uzamčené obrazovce se zobrazí ikona Řízení  a v aplikaci Zprávy se automaticky zobrazí váš stav. Pokud vám někdo pošle zprávu, uvidí, že jste ztišili oznámení, ale přesto vás může upozornit, pokud jde o něco naléhavého.

iPhone zobrazující automatické zapnutí režimu Řízení 

Automatické zapnutí režimu Soustředění na řízení

 1. Přejděte do Nastavení > Soustředění a klepněte na Řízení.
 2. V části Zapnout automaticky klepněte na Při řízení a pak vyberte jednu z těchto možností: 
  • Automaticky: Režim Řízení se aktivuje na základě rozpoznaného pohybu.
  • Při připojení k Bluetooth v autě: Režim Řízení se aktivuje, když je iPhone připojen k zařízením Bluetooth v autě.
  • Ručně: Režim Řízení lze aktivovat ručně z Ovládacího centra.
  • Aktivovat s CarPlay: Režim Řízení se aktivuje automaticky, když je iPhone připojen ke CarPlay.

Přizpůsobení oznámení

Chcete-li povolit nebo ztišit oznámení od určitých lidí: 

iPhone zobrazující přizpůsobení oznámení 

 1. Přejděte do Nastavení > Soustředění a klepněte na Řízení.
 2. V části Povolená oznámení klepněte na Lidé.
 3. Klepněte na Povolit oznámení nebo Ztišit oznámení.
 4. Klepněte na Přidat lidi a vyberte kontakty, pro které chcete povolit nebo ztišit oznámení.

Sdílení stavu režimu soustředění

Když nastavíte soustředění na řízení, můžete zapnout stav Soustředění, aby aplikace zobrazovaly odesilatelům zpráv, že máte ztišená oznámení. Protože aplikace vědí pouze to, že máte ztišená oznámení, ale nevědí, který režim Soustředění je aktivní, název režimu se nikdy nesdílí. Stav soustředění se s aplikacemi sdílí, jen když je režim soustředění aktivní a až poté, co aplikaci udělíte oprávnění.

iPhone zobrazující zapnutí stavu soustředění 

Zapnutí stavu soustředění: 

 1. Přejděte do Nastavení > Soustředění. 
 2. Klepněte na Stav soustředění. 
 3. Zapněte možnost Řízení.

Zapnutí automatických odpovědí

Funkce automatických odpovědí pošle oblíbeným kontaktům a lidem, kteří mají povolená oznámení, odpověď, pokud je zapnutá funkce soustředění při řízení. Mohou se rozhodnout, že vás přesto upozorní zasláním slova „naléhavé“ v další zprávě.

iPhone zobrazující zapnutí funkce Automatická odpověď 

 1. Přejděte do Nastavení > Soustředění a klepněte na Řízení.
 2. Klepněte na Automatická odpověď.
 3. Vyberte jednu z možností, například Nikomu, Posledním, Oblíbeným nebo Všem kontaktům.

Tady si taky můžete přizpůsobit zprávu s automatickou odpovědí, kterou lidé obdrží, když vám pošlou zprávu během aktivního režimu soustředění při řízení.

Další informace

Další informace o funkcích soustředění, které vám umožní se soustředit, když se potřebujete odříznout od zařízení.

Datum zveřejnění: