Jak používat funkci Při řízení nerušit

iPhone s iOS 11 a novějším dokáže poznat, kdy pravděpodobně řídíte, a v takovém případě potlačí oznámení.

Když iPhone s iOS 11 a novější poprvé zaznamená, že pravděpodobně řídíte, po zastavení vám zobrazí popis funkce Při řízení nerušit. Pokud se nezobrazí, proveďte následující kroky.

Pokud klepnete na Zapnout při řízení, funkce se automaticky zapne, jakmile se iPhone přes Bluetooth1 připojí k autu nebo jakmile iPhone zaregistruje pohyb odpovídající jízdě. Můžete změnit způsob, jak iPhone poznává, že řídíte, nebo funkci zapnout ručně.

Funkce Při řízení nerušit není dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Zapnutí a vypnutí v Ovládacím centru

Funkci Při řízení nerušit můžete nechat zapínat automaticky nebo ji můžete přidat do Ovládacího centra pro pohodlný přístup:

 1. Přejděte do Nastavení > Ovládací centrum a klepněte na Upravit ovládací prvky.
 2. Klepněte na  vedle funkce Při řízení nerušit.

Na iPhonu X nebo novějším můžete funkci zapínat a vypínat tak, že přejedete od pravého horního okraje obrazovky a klepnete na ikonu Při řízení nerušit. Na iPhonu 8 nebo starším můžete funkci zapínat a vypínat tak, že přejedete od dolního okraje obrazovky a klepnete na ikonu Při řízení nerušit.


Co očekávat, když je aktivní funkce Při řízení nerušit

Když je funkce Při řízení nerušit aktivní, můžete očekávat následující chování. Mnohé z těchto funkcí si můžete přizpůsobit v Nastaveních.

 • iPhone bude potichu a jeho obrazovka zůstane vypnutá. Když vám někdo pošle zprávu, dostane automatickou odpověď, aby věděl, že řídíte. Pokud je zpráva důležitá, může odesílatel napsat „urgent“, aby dosáhl toho, že se vám jeho zpráva zobrazí. Pak můžete zastavit u krajnice a důležitou zprávu si přečíst nebo si ji nechat přečíst od Siri.
 • Některá oznámení, třeba výstrahy v případě krize, časovače nebo budíky, iPhone zobrazí.
 • Na telefonní hovory se vztahují stejné podmínky jako na standardní funkci Nerušit: můžete povolit jen hovory od svých Oblíbených a taky můžete povolit, abyste byli upozorněni na druhý hovor od stejného člověka. Pokud se iPhone připojí k autu přes Bluetooth, budou hovory normálně procházet a budete k jejich vyřizování moct používat tlačítka, mikrofony a reproduktory auta.
 • Pokud řídíte podle Map, iPhone bude nadále zobrazovat navigační pokyny na zamčené obrazovce a budou z něj znít mluvené navigační pokyny.
 • Pokud v autě jedete jako spolujezdec a pokusíte se iPhone použít, zatímco je tato funkce aktivní, musíte ji vypnout klepnutím na volbu Neřídím.


Jak upravit vlastnosti funkce Při řízení nerušit

Chcete-li upravit chování funkce Při řízení nerušit, přejděte do Nastavení a klepněte na Při řízení nerušit.

Klepněte na Aktivovat a zvolte, jakým způsobem se má režim Při řízení nerušit zapínat.

 • Automaticky: iPhone podle zjišťování pohybu a síťových připojení pozná, že možná řídíte, a zapne funkci.2 3
 • Při připojení k Bluetooth v autě: Režim Při řízení nerušit se zapne, jakmile se telefon připojí k handsfree systému v autě.3
 • Ručně: Režim Při řízení nerušit budete před cestou zapínat z Ovládacího centra.
 • Aktivovat s Carplay: Automaticky aktivuje režim Při řízení nerušit, když je váš iPhone připojen k CarPlay.

Použití Automatické odpovědi: Nastavení, kdo dostane automatickou odpověď, když máte aktivní režim Při řízení nerušit. Můžete také přizpůsobit zprávu, kterou lidé dostanou, když vám budou zkoušet psát. Pokud vás bude někdo potřebovat kontaktovat i při řízení, může režim Nerušit potlačit tím, že jako další zprávu pošle „urgent“.


Trvalá aktivace režimu Při řízení nerušit na telefonu vašeho dítěte

Jste rodič mladého řidiče? Můžete zamezit změnám nastavení režimu Při řízení nerušit, aby se pro něj stal samozřejmým řidičským návykem.

Na iPhonu vašeho dítěte proveďte tyto kroky:

 1. Přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky a pak klepněte na Zapnout čas u obrazovky.
 2. Klepněte na pokračovat a klepněte na Toto je iPhone mého dítěte. Zde můžete postupovat podle pokynů a nastavit konkrétní omezení, nebo klepnout na Teď ne, dokud se nedostanete k Omezení obsahu a soukromí.
 3. Klepněte na Pokračovat a vytvořte Rodičovský kód.
 4. Klepněte na Omezení obsahu a soukromí a zadejte rodičovský kód. 
 5. Sjeďte dolů a klepněte na Při řízení nerušit a klepněte na Zakázat.

Po aktivaci této funkce na telefonu vašeho dítěte ji dítě nebude vypnout bez rodičovského kódu.


Další informace

Přečtěte si, jak režimem Nerušit na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch potlačit oznámení, když řídíte auto.


 1. Pokud vaše auto podporuje CarPlay a iPhone k němu připojíte, funkce Při řízení nerušit se neaktivuje automaticky.
 2. iPhone 5s nepodporuje automatickou aktivaci.
 3. Tato funkce vyžaduje zapnuté Sledování kondice. Přejděte do Nastavení > Soukromí > Pohyb a kondice > Sledování kondice.
Datum zveřejnění: