Procházení dokumentů iWork na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí správce dokumentů můžete procházet a spravovat dokumenty aplikací Pages, Numbers a Keynote.

V iOS 11 a novějším a v iPadOS spolupracuje správce dokumentů v Pages, Numbers a Keynote s aplikací Soubory a udržuje vaše dokumenty aktuální napříč zařízeními a aplikacemi. Jak procházet dokumenty, když máte nějaký dokument otevřený:

 • Na iPhonu v okně Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace klepněte na tlačítko tlačítko Zpět.
 • Na iPadu klepněte na Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace, podle toho, kterou aplikaci iWork právě používáte.

Procházení dokumentů

Chcete-li procházet jiná umístění s uloženými dokumenty iWork, klepněte na Procházet ve správci dokumentů – možná budete muset klepnout víckrát. Objeví se nabídka Procházet, ve které klepněte na umístění, které chcete otevřít ve správci dokumentů. Umístěním může být vaše zařízení, iCloud Drive nebo některá cloudová služba třetí strany. Když nevidíte umístění, které chcete procházet, můžete ho zapnout, aby se v nabídce Procházet objevilo.

Dokumenty můžete taky procházet kterýmkoli z následujících způsobů:

 • Seznam dokumentů, které jste v právě používané aplikaci iWork měli otevřené naposledy, zobrazíte klepnutím na Poslední.
 • Chcete-li vyhledat určitý dokument, klepněte do vyhledávacího pole v horní části okna a zadejte název hledaného dokumentu nebo jeho část.
 • Když budete chtít dokumenty zobrazené ve správci dokumentů seřadit podle názvu, velikosti nebo značky, přejeďte ve správci dokumentů dolů až k příslušným tlačítkům a na jedno z nich klepněte. 
 • Chcete-li zobrazit dokumenty jako miniatury nebo jako seznam, klepněte na tlačítko Seznam tlačítko Seznam nahoře ve správci dokumentů.
 • Všechny dokumenty označené určitou značkou zobrazíte klepnutím na značku v nabídce Procházet. Přečtěte si, jak pracovat se značkami.

Uspořádání dokumentů pomocí složek a značek

Mezi svými dokumenty můžete udržovat pořádek tím, že pro ně vytvoříte strukturu složek, do kterých je uložíte. Vytvoření složky:

 1. Klepněte ve správci dokumentů na Procházet a pak klepněte na umístění. 
 2. Přejeďte ve správci dokumentů dolů a klepněte na tlačítko Nová složka 
 3. Zadejte název nové složky a klepněte na Hotovo.
 4. Když budete chtít v některé složce vytvořit nový dokument, jednoduše do ní přejděte a klepněte na Vytvořit dokument. Dokument se uloží do právě otevřené složky, dokud ho nepřesunete.

K udržení pořádků ve svých souborech můžete použít i značky. Značky umožňují snadné nalezení dokumentu, který právě potřebujete.

Přidání značky k dokumentu

 1. Klepněte na Vybrat a pak na miniaturu dokumentu, u které se objeví značka zaškrtnutí.
 2. Klepněte na iPadu na Sdílet, nebo na iPhonu a iPodu touch na tlačítko Sdílet , pak klepněte na Přidat značku. 
 3. Můžete vybrat existující značku, nebo vytvořit novou. Vytvoření nové značky:
  • Klepněte na Přidat novou značku.
  • Zadejte název značky a vyberte barvu.
  • Klepněte na Přidat značku. Novou značku můžete přidávat k dokumentům a objeví se taky v nabídce Procházet.

Správa značek

 1. Ve správci dokumentů klepnutím na Procházet otevřete nabídku Procházet a klepněte na Upravit.
 2. Klepněte na název existující značky.
 3. Pak zadejte nový název značky.
 4. Klepněte na Hotovo.


Správa dokumentů

Dokumenty můžete ve správci dokumentů sdílet, přesouvat, kopírovat a mazat. Klepněte na Vybrat, pak na miniaturu dokumentu, aby se u něj zobrazilo zaškrtnutí, a nakonec na požadovanou volbu v dolní části obrazovky.

 • Chcete-li dokument sdílet, klepněte na iPadu na Sdílet, nebo na iPhonu a iPodu touch na tlačítko Sdílet , a zvolte způsob sdílení. Pokud chcete dokument sdílet nebo uložit v jiném formátu, jako je třeba PDF, klepněte na Export.
 • Přesunout nebo kopírovat dokument do jiné složky nebo umístění můžete na iPadu klepnutím na Přesunout, nebo na iPhonu klepnutím na tlačítko Přesunout . Pak vyberte nové umístění a klepněte na Kopírovat nebo Přesunout.
 • Chcete-li dokument smazat, klepněte na iPadu na Smazat nebo na iPhonu a iPodu touch na tlačítko Smazat .

Přejmenování dokumentu

Než dokument přejmenujete, zobrazte seznam dokumentů jako miniatury.

 1. Ve správci dokumentů klepněte na název dokumentu a pak klepnutím na X v textovém poli smažte stávající název.
 2. Zadejte nový název a klepněte na Hotovo.

Procházení a otvírání předchozích verzí nebo nedávno smazaných dokumentů

Když chcete procházet a otevřít nedávno smazané dokumenty:

 1. Ve správci dokumentů klepnutím na Procházet otevřete nabídku Procházet.
 2. Klepněte na Naposledy smazáno. Nedávno smazané dokumenty se objeví ve správci dokumentů. 
 3. Klepněte na Vybrat, pak na jeden nebo více dokumentů, a nakonec na Obnovit. 
 4. Pokud chcete zobrazit informace o nedávno smazané položce, dlouze stiskněte název dokumentu ve složce, zvedněte prst a v nabídce zvolte Informace.

Můžete taky procházet a obnovovat předchozí verze dokumentů uložených na iCloud Drivu:

 1. Ve správci dokumentů klepnutím na Procházet otevřete nabídku Procházet a klepněte na iCloud Drive.
 2. Ve správci dokumentů klepněte na Vybrat, pak na dokument, a proveďte jednu z následujících akcí:
  • Na iPadu klepněte na Verze. 
  • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Verze .
 3. Klepnutím vyberte požadovanou verzi. 
  • Náhled vybrané verze zobrazíte klepnutím na Náhled. V náhledu můžete vyhledávat text nebo z něho kopírovat texty a objekty. Náhled staré verze ale nemůžete upravovat. 
  • Pokud budete chtít tuto verzi upravovat, klepněte na Uložit kopii.
  • Chcete-li nahradit aktuální verzi dokumentu verzí zobrazenou v náhledu, klepněte na Obnovit.
  • Klepnutím na Zavřít ponecháte aktuální verzi.


Přizpůsobení nabídky Procházet

V nabídce Procházet můžete zapnout nebo vypnout umístění, ve kterých máte uložené dokumenty, změnit pořadí položek a upravovat značky. Změny provedené v nabídce Procházet ve správci dokumentů ovlivňují taky nabídku Procházet v aplikaci Soubory. Pokud používáte pro správu svých dokumentů cloudovou službu třetí strany, například Box, stáhněte, nainstalujte a nastavte si příslušnou aplikaci ve svém zařízení a pak ji zapněte pro použití ve správci dokumentů a v aplikaci Soubory.

 1. Ve správci dokumentů klepnutím na Procházet otevřete nabídku Procházet.
 2. V nabídce Procházet klepněte na Upravit a proveďte některý z následujících kroků:
  • Zapněte umístění, které chcete použít.
  • Pokud chcete změnit pořadí položek v seznamu, dlouze stiskněte tlačítko změny pořadí a přetáhněte umístění nebo značku na nové místo.
  • Chcete-li odebrat některou značku, klepněte u ní na tlačítko Smazat .
 3. Klepněte na Hotovo. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: