Používání funkce Tíseň SOS na iPhonu

Pomocí funkce Tíseň SOS můžete snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty. 

iPhone zobrazující posuvník vypnutí, posuvník zdravotního ID a posuvník Tíseň SOS. 

Funguje to následovně

Když aktivujete SOS hovor, iPhone automaticky zavolá na místní tísňovou linku. V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou službu chcete zavolat. Například v kontinentální Číně si můžete vybrat mezi policií, hasiči a zdravotnickou záchrankou.

Můžete si taky přidat nouzové kontakty. Až hovor na tísňovou linku skončí, iPhone vašim nouzovým kontaktům automaticky pošle textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. iPhone odešle vaši aktuální polohu a po určitou dobu od aktivování SOS režimu bude vaše SOS kontakty informovat, jak se vaše poloha mění. 

Přivolání záchranných služeb

Na iPhonu 8 nebo novějším: 

iPhone zobrazující posuvník vypnutí, posuvník zdravotního ID a posuvník Tíseň SOS. Posuvník Tíseň SOS odpočítává. 

 1. Podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se neobjeví posuvník Tíseň SOS. 
 2. Přetažením posuvníku Tíseň SOS zavoláte záchranné služby. Když posuvník nepřetáhnete a místo toho budete boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti držet dál, spustí se odpočítávání a rozezní se nouzový signál. Pokud budete tlačítka držet až do konce odpočtu, iPhone automaticky zavolá na tísňovou linku.

Na iPhone 7 nebo starším: 

 1. Pětkrát za sebou rychle stiskněte boční (nebo horní) tlačítko. Objeví se posuvník Tíseň SOS. (V Indii stačí boční tlačítko zmáčknout třikrát. iPhone pak automaticky zavolá na tísňovou linku.) 
 2. Přetažením posuvníku Tíseň SOS zavoláte záchranné služby.

Až hovor skončí, pošle iPhone vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou – pokud posílání zprávy mezitím nezrušíte. Jestli máte vypnuté polohové služby, dočasně se zapnou. Když se vaše poloha změní, iPhone o tom dá vědět vašim kontaktům a vám se zhruba za 10 minut zobrazí oznámení.

Když použijete zkratku funkce Tíseň SOS, budete muset zadáním kódu znova aktivovat Touch ID, a to i pokud jste hovor na tísňovou linku nedokončili. 

 

Ukončení sdílení polohy

Při aktivním sdílení polohy budete po dobu 24 hodin každé 4 hodiny dostávat připomínku, abyste sdílení zastavili. Připomínky vypnete tím, že klepnete na stavový řádek a vyberete „Zastavit tísňové sdílení polohy“. 

Ukončení hovoru

Když odpočet spustíte omylem, můžete ho zrušit. Na iPhonu 8 nebo novějším jednoduše pusťte boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti. Na iPhonu 7 nebo starším, stiskněte tlačítko Zastavit a klepněte na Ukončit volání. 

Pokud jste omylem zavolali záchranné služby, můžete hovor ukončit. Klepněte na tlačítko ukončení hovoru červenou ikonu ukončení hovoru a potvrďte, že chcete hovor ukončit.

 

iPhone s obrazovkou nastavení zdravotního ID, kde můžete přidat nouzové kontakty. 

Přidání nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na svůj profilový obrázek .
 2. Klepněte na Zdravotní ID. 
 3. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům.
 4. Klepnutím na tlačítko Přidat  můžete přidat další nouzový kontakt.
 5. Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu. 
 6. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Tísňová linka se nedá nastavit jako SOS kontakt. 

Odstranění nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na svůj profilový obrázek .
 2. Klepněte na Zdravotní ID. 
 3. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům. 
 4. Klepněte na tlačítko Smazat  vedle kontaktu a potom klepněte na Smazat.
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

iPhone s obrazovkou funkce Tíseň SOS, kde můžete telefonu povolit automatické přivolání záchranných služeb. 

Změna způsobu volání

Na iPhonu 8 nebo novějším může váš iPhone automaticky přivolat záchranné služby. Když je zapnuté Volání podržením nebo Volání 5 stisknutími a pokusíte se přivolat záchranné služby, váš iPhone začne odpočítávat a zazní upozornění. Po skončení odpočtu iPhone automaticky zavolá na tísňovou linku.

Zapnutí těchto nastavení:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Tíseň SOS. 
 3. Zapněte funkci Volání podržením nebo Volání 5 stisknutími.

Když Volání podržením nebo Volání 5 stisknutími vypnete, můžete k volání použít posuvník Tíseň SOS.

Datum zveřejnění: