Používání funkce Tíseň SOS na iPhonu

Pomocí funkce Tíseň SOS můžete snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty. 

Funguje to následovně

Když aktivujete SOS hovor, iPhone automaticky zavolá na místní tísňovou linku. V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou službu chcete zavolat. Například v kontinentální Číně si můžete vybrat mezi policií, hasiči a zdravotnickou záchrankou. 

Můžete si taky přidat nouzové kontakty. Až hovor na tísňovou linku skončí, iPhone vašim nouzovým kontaktům automaticky pošle textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. iPhone vašim SOS kontaktům sdělí vaši aktuální polohu a po určitou dobu od aktivování SOS režimu je bude informovat, jak se vaše poloha mění. 

Přivolání záchranných služeb

Zahájení tísňového hovoru na iPhonu 8 nebo novějším:

 1. Podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se neobjeví posuvník Tíseň SOS. 
 2. Přetažením posuvníku Tíseň SOS zavoláte záchranné služby. Když posuvník nepřetáhnete a místo toho budete boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti držet dál, spustí se odpočítávání a rozezní se nouzový signál. Pokud budete tlačítka držet až do konce odpočtu, iPhone automaticky zavolá na tísňovou linku.

Zahájení tísňového hovoru na iPhonu 7 nebo starším:

 1. Pětkrát za sebou rychle stiskněte boční (nebo horní) tlačítko. Objeví se posuvník Tíseň SOS. (V Indii stačí boční tlačítko zmáčknout třikrát. iPhone pak automaticky zavolá na tísňovou linku.) 
 2. Přetažením posuvníku Tíseň SOS zavoláte záchranné služby.

Až hovor skončí, pošle iPhone vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou – pokud posílání zprávy mezitím nezrušíte. Jestli máte vypnuté polohové služby, dočasně se zapnou. Když se vaše poloha změní, iPhone o tom dá vědět vašim kontaktům a vám se zhruba za 10 minut zobrazí oznámení.

Když použijete zkratku funkce Tíseň SOS, budete muset zadáním kódu znova aktivovat Touch ID, a to i pokud jste hovor na tísňovou linku nedokončili. 

 

Ukončení sdílení polohy

Při aktivním sdílení polohy budete po dobu 24 hodin každé 4 hodiny dostávat připomínku, abyste sdílení zastavili. Připomínky vypnete tím, že klepnete na stavový řádek a vyberete „Zastavit tísňové sdílení polohy“. 

Ukončení hovoru

Když odpočet spustíte omylem, můžete ho zrušit. Na iPhonu 8 nebo novějším jednoduše pusťte boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti. Na iPhonu 7 nebo starším, stiskněte tlačítko Zastavit a klepněte na Ukončit volání. 

Pokud jste omylem zavolali záchranné služby, můžete hovor ukončit. Klepněte na červenou ikonu ukončení hovoru a potvrďte, že chcete hovor ukončit.

 

Přidání nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na svůj profilový obrázek .
 2. Klepněte na Zdravotní ID. 
 3. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům.
 4. Klepnutím na tlačítko Přidat  můžete přidat další nouzový kontakt.
 5. Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu. 
 6. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Tísňová linka se nedá nastavit jako SOS kontakt. 

Odstranění nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na svůj profilový obrázek .
 2. Klepněte na Zdravotní ID. 
 3. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům. 
 4. Klepněte na tlačítko smazání  vedle kontaktu a potom klepněte na Smazat.
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 

Vypnutí automatického volání

Když máte zapnutou volbu Automaticky zavolat a pokusíte se aktivovat tísňový hovor, iPhone spustí odpočet a vydá tísňový signál. Po skončení odpočtu iPhone automaticky zavolá na tísňovou linku.

Nastavení můžete změnit takto: 

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Tíseň SOS. 
 3. Zapněte nebo vypněte volbu Automaticky volat. 

I po vypnutí této volby můžete zavolat záchranné služby přetažením posuvníku Tíseň SOS.

Změna způsobu volání

Na iPhonu 8 a novějším můžete nastavit, aby se volání aktivovalo pětinásobným stisknutím bočního tlačítka. Nastavení můžete změnit takto:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Tíseň SOS. 
 3. Zapněte nebo vypněte Volání pomocí postranního tlačítka. Volání podržením bočního tlačítka spolu s tlačítkem hlasitosti funguje, i když je tato volba zapnutá. 

Datum zveřejnění: