Informace o 4K, HDR a Dolby Vision na Apple TV 4K

Přečtěte si, jak nastavit Apple TV 4K, aby přehrávala obsah v kvalitě 4K, HDR nebo Dolby Vision.

Apple TV 4K naplno využívá možností 4K HDR, takže si na ní můžete pouštět filmy a pořady v nejvyšší dostupné kvalitě. Apple TV 4K podporuje následující formáty zobrazení 4K:

 • 4K ve standardním dynamickém rozsahu (SDR): Používá se pro 4K televize, které nepodporují HDR10 ani Dolby Vision. 
 • 4K ve vysokém dynamickém rozsahu (HDR): Používá se pro 4K televize, které podporují HDR a zobrazují video v širším rozsahu barev a svítivosti.
 • 4K v Dolby Vision: Používá se pro 4K televize, které podporují Dolby Vision HDR a zobrazují video v širším rozsahu barev a svítivosti optimalizovaném pro vaši televizi.

Když Apple TV 4K poprvé připojíte ke 4K televizi podporující HDR10 nebo Dolby Vision, možná se vám zobrazí výzva ke spuštění krátkého testu zobrazení těchto formátů. Spusťte test podle pokynů na obrazovce a potvrďte, že máte ostrý a jasný obraz. Pokud se Apple TV 4K nepodaří potvrdit, že vaše televize umí zobrazovat Dolby Vision nebo HDR10, automaticky se přepne zpět do režimu, který používala předtím.

Pokud chcete potvrdit režim videa používaný vaší Apple TV 4K, přejděte do Nastavení > Video a audio. Tady můžete vybrat formát zobrazení ručně.

Tipy pro co nejlepší obraz

Apple TV 4K je navržená tak, aby zobrazovala obsah v nejvyšší kvalitě, kterou vaše 4K televize podporuje. V některých situacích ale můžete narazit na problémy nebo budete muset nastavení upravit ručně. K těmto problémům patří:

 • Obraz má špatný barevný nádech, barvy jsou příliš jasné, video je přerušované nebo vůbec není vidět.
 • Na obrazovce se přerušovaně zobrazuje šum, sníh nebo jiskřičky.
 • Nefunguje vám HDR nebo Dolby Vision, přestože televize je podporuje.
 • Problémy se zvukem, třeba vypadávání, šum nebo nepřesná synchronizace zvuku s obrazem. 

Pokud máte některý z těchto problémů, ujistěte se, že na Apple TV používáte nejnovější verzi tvOS. Potom proveďte tento postup.

Přesvědčte se, že vaše televize podporuje HDR10 nebo Dolby Vision

Aby mohla Apple TV 4K automaticky nastavit formát zobrazení na HDR10 nebo Dolby Vision, musí vaše televize umět zobrazovat HDR10 nebo Dolby Vision při 60 Hz (v Evropě 50 Hz). Apple TV 4K dokáže tyto formáty zobrazovat i při 30 Hz (v Evropě 25 Hz), ale musíte si v části Nastavení > Video a audio > Zachování obsahu zapnout zachovávání dynamického rozsahu. Pokud si nejste jistí, jaké formáty vaše televize podporuje, podívejte se do její uživatelské příručky.

Použijte správný HDMI vstup a nastavení

U některých televizí může být nutné použít jiný HDMI vstup pro 4K nebo HDR video než pro ostatní videa. Například některé televize podporují HDR jenom na HDMI vstupu 2 nebo 3. V uživatelské příručce k televizi si zjistěte, které vstupy podporují 4K a HDR.

Kromě toho, že musíte použít správný HDMI vstup, možná ještě budete muset v nastaveních videa nebo HDMI na televizi zapnout HDR10 nebo Dolby Vision. Některé televize tato nastavení nemusí označovat přímo jako HDR10 nebo Dolby Vision, ale můžou jim říkat třeba „Ultra“ kvalita, „hluboký“ rozsah barev, „vylepšený“ obraz nebo podobně.

Aktualizujte software televize

Pokud máte problémy se zobrazením (třeba když je obraz zbarvený nebo příliš jasný, zobrazuje se jen částečně nebo zvuk není synchronizovaný s obrazem), zkontrolujte, jestli televize používá nejnovější software. Většina televizí a receiverů podporujících 4K umí aktualizovat svůj software přes Wi-Fi nebo Ethernet. Pokyny pro aktualizaci softwaru najdete ve vestavěné nápovědě televize, v uživatelské příručce nebo na webu výrobce.

Zkontrolujte HDMI kabel

K přehrávání 4K videí, zejména těch ve formátech HDR10 nebo Dolby Vision, potřebujete HDMI kabel, který je s těmito formáty kompatibilní. Apple doporučuje HDMI kabely se štítkem „Compatible Dolby Vision“, protože ty byly testovány s Apple TV 4K a mnoha různými televizemi. Příkladem je vysokorychlostní HDMI kabel Belkin.

Pokud se vyskytnou problémy s HDMI kabelem, na Apple TV se zobrazí zpráva, že HDMI kabel může mít problémy s udržením stabilního připojení. Připojení HDMI kabelu můžete zkontrolovat tak, že přejdete do Nastavení > Video a audio a výběrem možnosti Zkontrolovat HDMI připojení spustíte 2minutový test.

Pokud máte s připojením HDMI kabelu pořád problémy, zkontrolujte všechna připojení a přesvědčte se, že je na HDMI kabelu označení „Compatible Dolby Vision“.

Zkontrolujte ostatní komponenty

Pokud používáte i další komponenty jako audio/video receiver, HDMI přepínač nebo soundbar, zkuste dočasně připojit Apple TV 4K přímo k televizi. Pokud při přímém propojení s televizí k problému nedochází, zkontrolujte tyto věci:

Receiver nebo soundbar

Pokud používáte audio/video receiver nebo soundbar, ověřte jeho nastavení a podívejte se, jaké podporuje funkce a připojení. Zkontrolujte i tyto věci:

 • Přesvědčte se, že receiver umí zobrazovat video ve 4K a vyšším rozlišení a že používáte HDMI vstup, který podporuje 4K a signály HDMI 2.0/HDCP 2.2.
 • U receiverů, které podporují HDR10 nebo Dolby Vision, se tyto funkce často musí přidat aktualizací firmwaru.
 • Po aktualizaci překontrolujte nastavení videa a HDMI na receiveru. V nastaveních možná budete muset zapnout vylepšené HDMI.
 • Zkontrolujte, jestli jsou HDMI kabely, kterými připojujete Apple TV 4K k televizi a receiveru, kompatibilní se 4K a HDR.

Další HDMI doplňky

HDMI přepínače, HDMI rozbočovače a další doplňky, kterými připojujete Apple TV 4K k televizi, můžou rušit HDMI signál. Pokud problém vyřešíte tím, že tyto doplňky odpojíte, informujte se u jejich výrobce, jestli podporují 4K a HDR.

Další nápověda

Přečtěte si co dělat, když Apple TV 4K zobrazuje jenom černou obrazovku nebo krátce zobrazí logo Apple a potom zobrazí černou obrazovku.

Pokud máte nějaké jiné problémy, kontaktujte podporu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: