Instalátor hlásí, že ho nejde ověřit, nebo že byl podepsán certifikátem s vypršenou platností

Stáhněte si novou kopii instalátoru.

Za určitých okolností, například když je poškozený instalátor, se může zobrazit upozornění, že aplikaci nejde ověřit a že mohla být při stahování poškozena nebo neoprávněně pozměněna. Upozornění taky může oznamovat, že byl balíček podepsán certifikátem, který už vypršel a nemusí být pravý.

  1. Vymažte instalační program. Pokud jde o instalátor systému macOS, můžete ho najít ve složce Aplikace.
  2. Zkontrolujte datum a čas na Macu, jestli jsou nastavené správně. 
  3. Stáhněte si novou kopii instalátoru. Pokud je problém i s novým instalátorem, požádejte o pomoc výrobce softwaru.

Pokud potřebujete nový instalátor macOS, najděte nejnovější odkaz ke stažení podle návodu k instalaci níže. Starší verze ke stažení dostupné nejsou. Pokud jste k vytvoření startovacího instalátoru použili starší instalátor, pomocí nového instalátoru vytvořte nový startovací instalátor.

Datum zveřejnění: