Instalátor hlásí, že ho nejde ověřit, nebo že byl podepsán certifikátem s vypršenou platností

Stáhněte si novou kopii instalátoru.

Za určitých okolností, například když je poškozený instalátor, se může zobrazit upozornění, že aplikaci nejde ověřit a že mohla být při stahování poškozena nebo neoprávněně pozměněna. Upozornění taky může oznamovat, že byl balíček podepsán certifikátem, který už vypršel a nemusí být pravý.

Měli byste si instalátor stáhnout znova. Pokud je problém i s novým instalátorem, požádejte o pomoc výrobce softwaru.


Pokud k tomuto problému došlo s instalátorem macOS, v průvodcích instalací těchto verzí macOS najdete nejnovější odkazy na jejich stažení. Starší verze ke stažení dostupné nejsou.

Datum zveřejnění: