Novinky v Apple Configuratoru

Přečtěte si o nejnovějších aktualizacích Apple Configuratoru.

Nejnovější verzi Apple Configuratoru si stáhněte z panelu Aktualizace v App Storu na Macu. Podívejte se na požadavky Apple Configuratoru 2.11.1.

Novinky v Apple Configuratoru 2.11.1

Novinky v Apple Configuratoru 2.11

Podpora nového hardwaru.

Novinky v Apple Configuratoru 2.10

Pro iOS

 • Wi-Fi: Konfigurace zabezpečení typu „WPA3 osobní“
 • VPN IKEv2: Konfigurace volby Enable Fallback (Zapnout nouzovou konfiguraci) tak, aby podporovala Asistenta Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: Zapnutí Mailu, Kalendáře, Kontaktů a Připomínek u jednotlivých spravovaných účtů
 • Konfigurace nových omezení jen pro dozorovaná zařízení: Povolení aplikace Najít [zařízení], povolení aplikace Najít přátele, povolení zapínání a vypínání Wi-Fi, povolení přístupu k externím diskům v aplikaci Soubory
 • Datová sada na konfiguraci jednotného přihlašování k aplikacím
 • Přeskočení obrazovek Tmavý režim a Vítejte v Průvodci nastavením
 • Povolení klávesnice Continuous Path

Pro tvOS

 • Wi-Fi: Konfigurace zabezpečení typu „WPA3 osobní“
 • Povolení uspávání zařízení

Novinky v Apple Configuratoru 2.9

 • Podrobnosti o telefonním čísle, ICCID a IMEI připojených zařízení se dvěma SIM kartami jsou teď uvedené na panelu s podrobnostmi o zařízení a v cfgutil
 • Přeskočení obrazovky s představením nových funkcí v Průvodci nastavením pomocí akce Automatoru
 • Konfigurace nových omezení: úpravy osobního hotspotu (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Datová sada Configure Certificate Transparency (Konfigurovat transparentnost certifikátů)

Novinky v Apple Configuratoru 2.8.2

Podpora nového hardwaru.

Novinky v Apple Configuratoru 2.8.1

Pro iOS

Nová nastavení datové sady Restrictions (Omezení)

 • Povolení žádostí o sdílení hesla založených na blízkosti (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení sdílení hesla (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení automatického vyplňování hesla (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Vynucení automatického data a času (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení USB doplňků, když je zařízení zamknuté (jen na dozorovaných zařízeních)
 • Povolení, aby spravované účty Kontaktů mohly zapisovat do nespravovaných účtů
 • Povolení, aby nespravované účty Kontaktů mohly číst spravované účty
 • Povolení změny nastavení eSIM (jen na dozorovaných zařízeních)

Nová nastavení datových dat Mail a Exchange

 • Povolení, aby uživatel mohl zapnout nebo vypnout podepisování S/MIME
 • Povolení, aby uživatel mohl změnit výběr podepisovacího certifikátu S/MIME
 • Povolení, aby uživatel mohl zapnout nebo vypnout šifrování S/MIME
 • Povolení, aby uživatel mohl změnit výběr šifrovacího certifikátu S/MIME

Nová nastavení datové sady Exchange

 • Používání OAuth pro ověřování

Nová nastavení datové sady Notifications (Oznámení)

 • Povolení seskupených oznámení
 • Určení, jestli může aplikace posílat kritické výstrahy
 • Zobrazení v CarPlay

Možnost přeskočit novou obrazovku Registrace zařízení v Průvodci nastavením

 • Volby iMessage a FaceTime, Čas u obrazovky a Udržovat zařízení aktuální
 • Povolení instalace aktualizací softwaru i uživatelům, kteří nejsou správci
 • Přidání mobilního tarifu

Pro tvOS

Nová nastavení datové sady Restrictions (Omezení)

 • Povolení žádostí o sdílení hesla založených na blízkosti (jen na dozorovaných zařízeních)

Novinky v Apple Configuratoru 2.7.1

 • Když dozorované zařízení připravíte, aby bylo spravováno Configuratorem, automaticky se na něm povolí USB doplňky, když je zařízení zamknuté
 • Konfigurace nových omezení jen pro dozorovaná zařízení v iOS 11.4.1: Povolení USB doplňků, když je zařízení zamknuté

Novinky v Apple Configuratoru 2.7

 • Přeskakování obrazovek Průvodce nastavením v iOS 11.3 a tvOS 11.3
 • Konfigurace nových datových sad profilů a omezení pro iOS 11.3, včetně toho, aby automatické vyplňování vyžadovalo ověření přes Face ID, konfigurace volby Managed Software Updates (Spravované aktualizace softwaru), volby CellularServices Service Exception (Výjimka mobilních služeb) nebo toho, aby odchod z učitelem vytvořené třídy vyžadoval souhlas učitele
 • Konfigurace nových datových sad profilů a omezení pro tvOS 11.3, včetně možnosti omezit na iOS zařízeních z whitelistu připojení k dálkovému ovládání Remote

Novinky v Apple Configuratoru 2.6.1

 • Různé opravy chyb a vylepšení, včetně vrácení možnosti instalovat na Apple TV (3. generace) konfigurační profily

Novinky v Apple Configuratoru 2.5

 • Provizorní přidávání zařízení do Programu registrace zařízení (DEP)
 • Přeskočení obrazovek Nastavte klepnutím a Volba klávesnice v Průvodci nastavením iOS
 • Přeskočení obrazovky Přihlášení k poskytovateli TV v Průvodci nastavením tvOS
 • Volitelné zachování datového tarifu při vymazání zařízení
 • Nové datové sady profilů a omezení pro iOS včetně Restrict VPN Creation (Omezit tvorbu VPN), AirPrint Security (Zabezpečení AirPrintu), DNS Proxy a spravovaných chování třídy na dozorovaných zařízeních studentů v aplikaci Třída
 • Nová datová sada pro tvOS nazvaná AirPlay Incoming Security (Zabezpečení příjmu AirPlay)
 • Podpora konfigurace tvOS zařízení, která používají tvOS 11 v místní podsíti
Datum zveřejnění: