Co když se MacBook Pro (Retina, 15palcový, polovina roku 2015) nedaří probudit ze spánku

Při pokusu o probuzení MacBooku Pro (Retina, 15palcový, polovina roku 2015) se může zobrazit jen nereagující černá obrazovka, černá obrazovka s kurzorem nebo plocha. Přečtěte si, jak postupovat.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Nejdřív zkontrolujte tyto možnosti:

  • Může být úplně stažený jas displeje.
  • Pokud používáte externí displej, může být vypnutý. 
  • Mac může být v režimu bezpečného spánku. Pokud chcete Mac probudit z režimu bezpečného spánku, připojte k němu napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.
  • Zkontrolujte, jestli Mac není vypnutý.

Pokud se MacBook Pro ani pak neprobudí, vypněte Power Nap provedením těchto kroků:

  1. Podržením tlačítka napájení Mac vypněte.
  2. Počkejte několik sekund a pak opětovným stisknutím tlačítka napájení Mac znova zapněte.
  3. Po spuštění Macu zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a pak klikněte na Úsporu energie.
  4. Klikněte na kartu Baterie a zrušte výběr Zapnout funkci Power Nap při napájení z baterie.
  5. Klikněte na kartu Adaptér a zrušte výběr Zapnout funkci Power Nap při napájení ze sítě.

Pokud problém přetrvává i po vypnutí Power Nap, obraťte se na podporu Apple.

Datum zveřejnění: