Změna Apple ID, ze kterého sdílíte nákupy v rámci Rodinného sdílení

Chcete v Rodinném sdílení používat jiné Apple ID, než které jste potvrdili během počátečního nastavování? Žádný problém. Stačí provést tento postup.

Při zapínání sdílení nákupů nejdřív vyberete Apple ID, jehož nákupy v iTunes, Apple Books a App Storu chcete sdílet s ostatními členy rodiny. Všechny nákupy provedené pod tímto účtem pak budou dostupné celé rodině. Pokud chcete začít používat jiné Apple ID, než které jste vybrali při nastavování, můžete si ho změnit v nastaveních Rodinného sdílení na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.
 

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení. V iOS 10.2 nebo starším klepněte na Nastavení > iCloud > Rodina.
 2. V seznamu členů rodiny klepněte na své jméno.
 3. Klepněte na své Apple ID.
  iPhone zobrazující rodinné nákupy a hudbu
 4. Zadejte Apple ID a heslo, které chcete používat.
 5. Klepněte na Potvrdit účet.

Na Macu

 1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na iCloud.
 2. Klikněte na Spravovat rodinu a potom v seznamu členů rodiny klikněte na své jméno.
 3. V části Rodinné nákupy klikněte na Změnit účet.
 4. Zadejte Apple ID a heslo, které chcete používat.
 5. Klepněte na Dál a řiďte se pokyny na obrazovce.

Seznam členů rodiny na iCloudu na Macu

Jakmile si změníte Apple ID, začne se sdílet obsah z nového účtu, zatímco obsah z předchozího účtu se sdílet přestane. Členové rodiny už se nedostanou k obsahu z předchozího účtu a nebudou si ho moct stahovat. Taky už nebudou moct používat hudbu, filmy, TV pořady, knihy, aplikace a nákupy v aplikacích, které byly koupeny z předchozího účtu a jsou zabezpečené ochranou DRM. Pokud jste si na předchozím účtu koupili rodinné předplatné Apple Music, přestane rodině toto předplatné fungovat.

Apple ID, ze kterého sdílíte obsah se svou skupinou Rodinného sdílení, můžete změnit jednou za 90 dní.

Datum zveřejnění: