Přidání emotikonu do videa v aplikaci Clips na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Emotikon můžete do svých videoklipů přidat buď přímo při jejich nahrávání, nebo ho můžete přetáhnout do existujících klipů ve vašem videu.

Otevření videa nebo vytvoření nového

 1. Otevřete Clips.* Pokud jste už Clips použili, automaticky se otevře poslední video, se kterým jste pracovali.
 2. V levém horním rohu klepněte na .
 3. Nové video vytvoříte klepnutím na . Chcete-li otevřít uložené video, přejetím zobrazte uložená videa, klepněte na požadované video a pak na Otevřít.

* Nemůžete najít aplikaci Clips? Na Ploše přejíždějte doprava, dokud se neobjeví obrazovka s vyhledávacím polem nahoře, a zadejte do něj Clips. Stále aplikaci nevidíte? Stáhněte si Clips z App Storu.

Přidání emotikonu

Chcete-li přidat emotikon před nahráváním videa nebo přidáním fotky:

 1. Klepněte na .
 2. Klepněte na Emotikony.
 3. Klepnutím na emotikon ho přidejte doprostřed klipu v prohlížeči. Můžete taky přetáhnout emotikon z prohlížeče do klipu.
 4. Přetáhněte emotikon na požadované místo. 
 5. Sevřením můžete změnit velikost emotikonu nebo ho můžete otáčet. 
 6. Klepnutím na  zavřete prohlížeč emotikonů.
 7. Pokud chcete nahrávat video, stiskněte a podržte 
 8. Chcete-li pořídit fotku, klepněte na  a pak stisknutím a podržením  přidejte fotku do videa.

Chcete-li přidat emotikon do dříve nahraného klipu, vyberte klip na časové ose dole na obrazovce a pak přidejte emotikon.

Smazání emotikonu

 1. Vyberte na časové ose klip s emotikonem, který chcete změnit.
 2. Klepněte na emotikon, aby se vedle něj zobrazil symbol , a pak klepněte na .

Datum zveřejnění: