Práce s fotkami v aplikaci Clips na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Do svého videa můžete přidat fotky a oživit je animovaným panorámováním nebo přibližováním.

Fotku můžete pořídit pomocí Clips, nebo ji můžete vybrat ve své knihovně Fotek. Můžete taky nahrát videoklipy a spojit je s fotkami do videokoláže.


Otevření nebo vytvoření videa

 1. Najděte a otevřete Clips*. Automaticky se otevře poslední video, na kterém jste pracovali.
 2. Nové video vytvoříte klepnutím na  v levém horním rohu, pak klepněte na . Chcete-li otevřít uložené video, přejetím zobrazte uložená videa, klepněte na požadované video a pak na Otevřít.

* Nemůžete najít aplikaci Clips? Na Ploše přejíždějte doprava, dokud se neobjeví obrazovka s vyhledávacím polem nahoře, a zadejte do něj Clips. Stále aplikaci nevidíte? Stáhněte si Clips z App Storu.

 

Pořízení fotky nebo výběr z knihovny

Funkce fotoaparátu jsou pohodlně dostupné hned nad nahrávacím tlačítkem:

 •  Vypnutí nebo zapnutí blesku LED na iPhonu nebo iPodu touch.
 •  Pořízení fotografie pro přidání do videa
 •  Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.

Když chcete vybrat fotku z knihovny Fotek, klepněte na Knihovnu a pak na fotku, kterou chcete do svého videa přidat. Až budete připraveni, stisknutím a podržením nahrávacího tlačítka ji přidáte do vytvářeného videa.

 


Přidání, posouvání a přibližování fotky

 1. Stiskněte a podržte tlačítko  tak dlouho, na jak dlouho se má fotka objevit ve videu. Nebo nahrávací tlačítko zamkněte přejetím nahoru.
 2. Sevřením nebo rozevřením prstů a přetahováním pohybujte s fotkou. Aplikace Clips zaznamená pohyby do videa a automaticky je vyhladí, aby byla animace plynulá.
 3. Nahrávání ukončíte uvolněním nahrávacího tlačítka. Pokud jste ho zamkli, klepněte na něj. Fotka se přidá na časovou osu dole na obrazovce. Pokud přidáte fotku do videa, ve kterém už jsou nějaké klipy, fotka se přidá na konec za všechny klipy.
 4. Náhled fotky zobrazíte klepnutím na 
 5. Když budete chtít změnit délku zobrazení fotky, můžete její klip oříznout:
  • Klepněte na fotku na časové ose a pak na 
  • Přetažením značek začátku a konce nastavte začátek a konec klipu.
  • Klepněte na Použít
 6. Když budete chtít fotku z časové osy odebrat, vyberte ji v časové ose dole na obrazovce a klepněte na .

Datum zveřejnění: