Vytváření a sdílení videí v aplikaci Clips na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí aplikace Clips můžete nahrát video, přidat do něj fotky a další obsah a pak všechno sdílet se svými kamarády nebo na sociálních médiích.

Pomocí aplikace Clips můžete nahrávat video a během nahrávání do něj rovnou přidávat animované titulky. Můžete taky spojit několik videoklipů a fotek do jednoho souvislého videa a pak ho doladit pomocí efektů, emotikonů a hudby.

Nahrání nového videoklipu

 1. Otevřete aplikaci Clips.*
 2. V levém horním rohu klepněte na tlačítko Projekty  a pak na Nový projekt .
 3. Nahrávání spustíte podržením tlačítka nahrávání . Pokud nechcete tlačítko celou dobu držet, zamkněte ho přejetím prstem nahoru.
 4. Uvolněním tlačítka nahrávání zastavíte. Pokud jste tlačítko zamkli, ukončíte nahrávání tak, že na něj klepnete. Nový klip najdete na časové ose dole na obrazovce.
 5. Pokud si chcete pustit nahrané klipy, klepněte na požadovaný klip na časové ose a pak klepněte na tlačítko přehrávání .

* Nemůžete najít aplikaci Clips? Na ploše přejeďte prstem ze středu obrazovky dolů a do vyhledávacího pole napište Clips. Pořád aplikaci nevidíte? Stáhněte si Clips z App Storu.


Přidání dalších klipů do videa

Můžete pokračovat v nahrávání nových klipů a pak sloučením více klipů dohromady vytvořit nové video. Když do videa přidáte nový klip, zobrazí se na časové ose za předchozím klipem. Při přehrávání videa se všechny klipy přehrávají v pořadí, v jakém jsou umístěné na časové ose.

Následujícím postupem taky můžete přidat fotky a videa, které máte v knihovně:

 1. Klepněte na Knihovna.
 2. Klepněte na nějakou existující fotku nebo video.
 3. Podržte tlačítko nahrávání  tak dlouho, jak dlouho se má fotka nebo video zobrazovat. Pokud například vyberete nějakou fotku a podržíte tlačítko nahrávání  tři sekundy, bude tato fotka ve videu zobrazená tři sekundy. A pokud v knihovně vyberete nějaké existující video a podržíte tlačítko nahrávání  pět sekund, bude z něj ve vašem videu prvních pět sekund.
 4. Po přidání nového klipu můžete všechny klipy přeuspořádat nebo některé z nich odstranit.
  • Když chcete změnit pořadí klipů, stiskněte a podržte klip na časové ose a přetáhněte ho doleva nebo doprava.
  • Pokud budete chtít klip z časové osy odstranit, stačí ho vybrat a klepnout na tlačítko Smazat . Nebo ho přetáhněte k horní části obrazovky.


Přidání selfie scény

Se selfie scénami, které jsou dostupné na iPhonu X a novějším a modelech iPadu Pro z roku 2018, je aplikace Clips ještě zábavnější. TrueDepth kamera vás umístí do animovaných krajin, abstraktních uměleckých děl a dokonce i na palubu Millennium Falconu z filmu Star Wars: Poslední z Jediů.

Jednotlivé scény představují prostor v celém rozsahu 360 stupňů, takže ať iPhonem nebo iPadem namíříte kamkoli, scéna vás bude pořád obklopovat ze všech stran.

 1. Klepněte na Scény.
 2. Vyberte si scénu, kterou chcete použít.
 3. Podržte si iPhone nebo iPad před obličejem.
 4. Podržením tlačítka nahrávání  přidáte scénu na časovou osu filmu.


Sdílení videí

 1. Pokud video, které chcete sdílet, není otevřené, klepněte v levém horním rohu na tlačítko Projekty .
 2. Pokud nevidíte video, které chcete, přejetím doleva zobrazíte další projekty. Video otevřete klepnutím.
 3. Klepněte na tlačítko Sdílet  a vyberte, jak chcete film sdílet.


Smazání projektu

 1. V levém horním rohu klepněte na tlačítko Projekty .
 2. Vyberte projekt, který chcete smazat.
 3. Klepněte na tlačítko Další volby  a pak na Smazat.
 4. Dalším klepnutím na Smazat akci potvrďte.
Datum zveřejnění: