Přidání animovaných titulků do videa v aplikaci Clips na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí funkce Live Titles můžete pro své video vytvořit animované titulky ve zvoleném stylu jen tím, že je vyslovíte.

Titulky Live Titles vytvoříte tak, že budete při natáčení videa mluvit. Když pak video přehrajete, záznam vašeho hlasu se převede do animovaných titulků. Až titulky vytvoříte, můžete je upravit. S titulkem můžete nechat znít svůj hlas, nebo můžete do videa zahrnout jen titulky.

Otevření videa nebo vytvoření nového

 1. Otevřete Clips.* Pokud jste už Clips použili, automaticky se otevře poslední video, se kterým jste pracovali.
 2. V levém horním rohu klepněte na .
 3. Nové video vytvoříte klepnutím na . Chcete-li otevřít uložené video, přejetím zobrazte uložená videa, klepněte na požadované video a pak na Otevřít.

* Nemůžete najít aplikaci Clips? Na Ploše přejíždějte doprava, dokud se neobjeví obrazovka s vyhledávacím polem nahoře, a zadejte do něj Clips. Pořád aplikaci nevidíte? Možná jste ji odstranili. Přečtěte si, jak obnovit odstraněnou aplikaci.

 

 

Vytvoření titulků Live Titles

 1. Klepnutím na  otevřete nabídku Live Titles.
 2. Klepněte na styl titulků Live Titles, který chcete použít. Pak nabídku zavřete klepnutím na .
 3. Začněte nahrávat stisknutím a podržením . Pokud chcete nahrávat bez držení tlačítka, přejeďte přes  nahoru. 
 4. Během nahrávání mluvte. Rychlejší nebo pomalejší řečí můžete ovlivnit časování titulků. 
 5. Až budete chtít nahrávání zastavit, tlačítko pusťte. Pokud jste tlačítko nahrávání zamkli, klepněte na ně.
 6. Pokud se chcete na video podívat, vyberte příslušnou miniaturu dole na obrazovce a pak klepněte na 
 7. Pokud chcete klip nahrát znovu, klepnutím na  ho odstraňte a pak ho nahrajte znovu.

Můžete taky nahrát víc klipů a spojit je do jednoho souvislého videa. Každý klip může mít své vlastní titulky Live Titles.

Titulky Live Titles podporují více jazyků. Pokud chcete nahrávat titulky Live Titles v jiném jazyce, klepněte na , vyberte jazyk, který chcete použít, a pak při nahrávání mluvte vybraným jazykem. 

 

Vypnutí nahrávky vašeho hlasu

 1. Otevřete video, které chcete upravit.
 2. Na časové ose dole na obrazovce vyberte klip, u kterého chcete ztlumit zvuk.
 3. Klepněte na 

Když video přehrajete nebo nasdílíte, uvidíte v něm titulky Live Titles, ale neuslyšíte svůj hlas.

Změna stylu titulků Live Title

 1. Otevřete video, které chcete upravit.
 2. Na časové ose dole na obrazovce vyberte klip, který chcete upravit.
 3. Klepněte na  a pak klepněte na Live Titles.
 4. Klepněte na Styl a pak přejetím doleva nebo doprava zvolte jiný styl.
 5. Klepnutím na  zavřete prohlížeč Live Titles.

 

Úpravy titulků Live Titles

Když přidáte do videa titulky Live Titles, můžete je upravit. Můžete třeba přidat tečky a čárky, vložit emotikon nebo opravit pravopis.

 1. Klepněte na klip s nahranými titulky Live Titles a pak klepněte na .
 2. Klepněte na záhlaví Text, pokud ještě není vybrané. 
 3. Klepněte na text, který chcete upravit, a pak proveďte požadované změny.
 4. Klepněte na Hotovo a pak klepnutím na  zavřete editor titulků Live Titles.

Datum zveřejnění: