Přidání animovaných titulků do videa v aplikaci Clips na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí funkce Live Titles můžete pro své video vytvořit animované titulky ve zvoleném stylu jen tak, že je nadiktujete.

Titulky Live Titles vytvoříte tak, že budete při natáčení videa mluvit. Když pak video přehrajete, záznam vašeho hlasu se převede do animovaných titulků. Až titulky vytvoříte, můžete je upravit. S titulkem můžete nechat znít svůj hlas, nebo můžete do videa zahrnout jen titulky.

Otevření videa nebo vytvoření nového

 1. Otevřete Clips.* Pokud jste už Clips použili, automaticky se otevře poslední video, se kterým jste pracovali.
 2. V levém horním rohu klepněte na tlačítko zobrazení projektů.
 3. Chcete-li vytvořit nové video, klepněte na tlačítko vytvoření nového projektu. Chcete-li otevřít uložené video, přejetím zobrazte uložená videa, klepněte na požadované video a pak na Otevřít.

* Nemůžete najít aplikaci Clips? Na Ploše přejíždějte doprava, dokud se neobjeví obrazovka s vyhledávacím polem nahoře, a zadejte do něj Clips. Stále aplikaci nevidíte? Stáhněte si Clips z App Storu.

 


Vytvoření titulků Live Titles

 1. Klepnutím na tlačítko Live Titles otevřete nabídku Live Titles.
 2. Klepněte na styl titulků Live Titles, který chcete použít. Pak zavřete nabídku klepnutím na tlačítko Zavřít.
 3. Nahrávání zahájíte stisknutím a podržením tlačítka Nahrávání podržením. Pokud chcete nahrávat bez držení tlačítka, přejeďte z tlačítka Nahrávání podržením směrem nahoru. 
 4. Během nahrávání mluvte. Rychlejší nebo pomalejší řečí můžete ovlivnit časování titulků. 
 5. Nahrávání zastavíte uvolněním tlačítka Nahrávání podržením. Pokud jste tlačítko nahrávání zamkli, klepněte na ně.
 6. Pokud se chcete na video podívat, vyberte příslušnou miniaturu dole na obrazovce a pak klepněte na tlačítko přehrávání
 7. Pokud chcete klip nahrát znova, klepnutím na tlačítko Smazat ho odstraňte a pak ho nahrajte ještě jednou.

Můžete taky nahrát víc klipů a spojit je do jednoho souvislého videa. Každý klip může mít své vlastní titulky Live Titles.

Titulky Live Titles podporují více jazyků. Pokud chcete nahrát titulky Live Titles v jiném jazyce, klepněte na tlačítko jazyka Live Titles, vyberte požadovaný jazyk a pak při nahrávání mluvte vybraným jazykem. 

 

Aplikace Clips s otevřeným projektem a vybraným prvním klipem

Vypnutí nahrávky vašeho hlasu

 1. Otevřete video, které chcete upravit.
 2. Na časové ose dole na obrazovce vyberte klip, u kterého chcete ztlumit zvuk.
 3. Klepněte na tlačítko zvuku

Když video přehrajete nebo nasdílíte, uvidíte v něm titulky Live Titles, ale neuslyšíte svůj hlas.

Zobrazení možností stylu pro Live Titles bez výběru titulků

Změna stylu titulků Live Title

 1. Otevřete video, které chcete upravit.
 2. Na časové ose dole na obrazovce vyberte klip, který chcete upravit.
 3. Klepněte na tlačítko Live Titles, pak na Styl a přejetím doleva nebo doprava zobrazte různé styly.
 4. Klepnutím vyberte požadovaný styl.
 5. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete prohlížeč stylů Live Title.

Úprava textu titulků Live Title

Úpravy titulků Live Titles

Když přidáte do videa titulky Live Titles, můžete je upravit. Můžete třeba přidat tečky a čárky, vložit emotikon nebo opravit pravopis.

 1. Klepněte na klip s nahranými titulky Live Title a pak na tlačítko Live Titles.
 2. Klepněte na záhlaví Text, pokud ještě není vybrané. 
 3. Klepněte na text, který chcete upravit, a pak proveďte požadované změny.
 4. Klepněte na Hotovo a pak klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete editor titulků Live Titles.

Datum zveřejnění: