Práce s perkusisty v GarageBandu pro Mac

Přečtěte si, jak pomocí Drummeru přidat do vaší skladby v GarageBandu perkuse.

V GarageBandu pro Mac 10.2 můžete použít Drummer k přidání dynamických partů perkusí do vaší skladby. Party můžete použít jako primární rytmické prvky skladby nebo jako doplněk k jiným stopám Drummeru. GarageBand nabízí tři styly perkusí – Latino, Pop a Písničkář.
 

        

Přidání stopy perkusí

Nejprve klikněte na  nad záhlavím stop nebo zvolte Stopa > Nová stopa. Pak v okně Nová stopa vyberte Drummer a klikněte na Vytvořit. GarageBand vytvoří novou stopu s regionem Drummeru.

Vyberte nově vytvořenou stopu Drummeru a klikněte na ovládacím panelu na , otevře se Knihovna. V oddílu Drummer klikněte na Perkuse a vyberte ze seznamu jednoho z perkusistů.

Úprava partu perkusí

Když přidáte perkusistu, můžete jeho hru upravit v Editoru Drummeru. Editor Drummeru otevřete a zavřete dvojím kliknutím na region ve stopě Drummeru, nebo klikněte na  na ovládacím panelu. Editor Drummeru se objeví ve spodní části okna GarageBand.

Chcete-li do své skladby jen rychle přidat nějaké perkuse, klikněte na některou předvolbu v levé části editoru. Hru můžete přizpůsobit pomocí různých ovládacích prvků v editoru Drummeru:

 • Pomocí souřadnicového padu můžete rychle změnit složitost a hlasitost perkusí. Přetažením žlutého puku nahoru a dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost a přetažením doleva nebo doprava upravíte složitost hry.
 • Volič nástrojů napravo od souřadnicového padu slouží k úpravám jednotlivých nástrojů z předvolby:
  • Chcete-li nástroj ve skladbě slyšet, vyberte ho kliknutím.
  • Dalším kliknutím nástroj naopak vypnete.
  • Můžete změnit rytmickou figuru jednotlivých skupin perkusí přetažením odpovídajícího jezdce doleva nebo doprava.
 • Pomocí ovladače Přechody můžete určit, jak časté a jak složité mají být rytmické přechody. Otočením ovladače úplně doleva přechody vypnete.
 • Ovladačem Swing určíte, nakolik bude linka perkusí swingovat. Pomocí tlačítek můžete přepínat mezi osminovým a šestnáctinovým swingem.

Míchání stopy perkusí

K míchání stopy perkusí slouží Smart Controls. Vyberte stopu perkusí a na ovládacím panelu klikněte na . Smart Controls pro stopu perkusí se objeví ve spodní části okna GarageBand.

 • Pomocí ovládacích prvků v části Mix můžete upravit hlasitost jednotlivých perkusních nástrojů ve stopě. 
 • Ovladače v části Efekty pak slouží k přidání efektů, jako je komprese nebo atmosféra. 

Datum zveřejnění: