Nastavení vyměněných AirPods nebo nabíjecího pouzdra

Po výměně AirPodů nastavte nová sluchátka podle tohoto postupu.

Nastavení AirPods

  1. Vložte oba AirPody do nabíjecího pouzdra.
  2. Otevřete víčko a podívejte se na kontrolku. Měla by oranžově blikat.
  3. Několik sekund podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra. Kontrolka by měla blikat bíle.*
  4. Na iPhonu přejděte na plochu.
  5. Otevřete nabíjecí pouzdro – s AirPody uvnitř – a podržte ho vedle iPhonu. Na iPhonu se zobrazí nastavovací animace.
  6. Klepněte na Připojit a pak na Hotovo.

* Pokud kontrolka bliká oranžově, připojte pouzdro k napájení, zavřete víčko a 20 minut počkejte. Pak víčko znova otevřete a na několik sekund podržte tlačítko nastavení, dokud kontrolka nezačne blikat bíle.

Datum zveřejnění: